Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Απλοποίηση διαδικασιών. Ως Υφυπουργός θα παραλαμβάνει τις μελέτες κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κοίτα να δεις που απλοποιούνται τόσο πολύ οι διαδικασίες έγκρισης για το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και δε θα καθυστερήσει καθόλου, αφού ο κ. Οικονόμου που έχει αναλάβει από πέρυσι τη μελέτη, θα μπορεί να την εγκρίνει τώρα που έγινε υφυπουργός, μόνος του!


ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Ρένας Κλαμπατσέα προχωρά επιτέλους με απευθείας ανάθεση (αλλά μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης) η μελέτη με τίτλο«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό».

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για την υιοθέτηση, επιτέλους, νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Είχε προηγηθεί η ανάθεση της μελέτης «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τουρισμού)» με την υπογραφή σύμβασης στις αρχές Ιουνίου με την ένωση οικονομικών φορέων: Οικονόμου Δημήτριος, Τσακίρης Στυλιανός, Κοτζαμπόπουλος Αλέξανδρος και «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργάτες Ο.Ε., μελέτες για το περιβάλλον». Η πρώτη φάση του έργου της ομάδας που εκπονεί το ΕΧΠ Τουρισμού πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβρη, μετά από παράταση που πήρε, και ακολούθως να προχωρήσει στο 20 στάδιο και παράλληλα να προχωρήσει και η διαδικασία της ΣΜΠΕ, την οποία το ΥΠΕΝ αποφάσισε να δώσει ως ξεχωριστό έργο (σε άλλες περιπτώσεις τα δύο αυτά κείμενα δίνονταν, ως έργο, μαζί).

Θυμίζουμε ότι η χώρα μας στερείται παντελώς, εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, ενός ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό (σε αντίθεση με άλλους τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΑΠΕ κλπ των οποίων τα ΕΧΠ βρίσκονται εν ισχύ και επίκειται η αναθεώρησή τους) διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε για διαδικαστικούς λόγους (χωρίς να μπει στην ουσία του περιεχομένου) το τελευταίο ΕΧΠ Τουρισμού που ενέκρινε η κυβέρνηση το 2014, ενώ λίγο αργότερα το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε για άλλους λόγους, ουσίας, και το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού του 2009 (που ήταν η πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε). Με βάση τις σχετικές αναφορές του ΣτΕ, στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την έγκριση νέου ΕΧΠ, η διοίκηση θα προχωρά με βάση τις προβλέψεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (τα οποία όμως έχουν εκπονηθεί με παραδοχές όσα αναφέρονταν στο ΕΧΠ που ακυρώθηκε). Για να μην σας μπερδεύουμε: η χώρα μας δεν έχει σήμερα ειδικές διατάξεις για το πού, τι μεγέθους και πόσα ξενοδοχεία, μονάδες και τουριστικές δραστηριότητες επιτρέπονται ή απαγορεύονται αλλά μόνο ειδικές προβλέψεις ανά Περιφέρεια. Σημειώνουμε ότι τη γρήγορη θεσμοθέτηση νέου ΕΧΠ Τουρισμού ζητούν μετ’ επιτάσεως όλοι οι οικονομικοί και θεσμικοί φορείς της αγοράς (ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, κλπ).

Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό» συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (19.302,13 €), πλέον ΦΠΑ, (δηλαδή συνολικά περίπου 24.000 ευρώ) ανατίθεται στην εταιρεία Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα. Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης επί αυτής, στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην οποία υποβάλλονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 (Β’ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (…)».

Βέβαια από το ύψος του προϋπολογισμού και τον χαρακτήρα τόσο της ΣΜΠΕ όσο και ενός Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου προκύπτει ότι η μελέτη είναι στην πραγματικότητα ένα γενικό κείμενο, όπως ακριβώς και η ΣΜΠΕ, η οποία βέβαια θα έχει πιθανότατα και κάποιο ρυθμιστικό χαρακτήρα (μέγιστους όρους δόμησης, μέγιστες αρτιότητες, είδη καταλυμάτων κλπ) αλλά σε επίπεδο «στρατηγικών» περιβαλλοντικών εκτιμήσεων δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στα σενάρια. Άλλωστε αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία θα είναι οι παρατηρήσεις και τυχόν αλλαγές που θα γίνουν από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, η οποία είναι υποχρεωτική, και αυτό γιατί εκεί γίνονται οι παρεμβάσεις και καταγράφονται απόψεις και αντιδράσεις από ενδιαφερόμενους φορείς – κάτι που έγινε και με το προηγούμενο ΕΧΠ που ακυρώθηκε, όπου η αγνόηση κάποιων παρατηρήσεων από το ΥΠΕΝ οδήγησε φορείς σε προσφυγή στο ΣτΕ.


Βέβαια εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αυτή τη φορά αν τόσο η ΣΜΠΕ όσο και το ίδιο το Ειδικό Χωροταξικό θα ενσωματώσει επιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα της αύξησης της τουριστικής διαμονής μέσω συστημάτων διαμοιρασμού, όπως είναι το airbnb και αν κάτι τέτοιο θα περιορίσει ή όχι τη δυνατότητα δημιουργίας νέων τουριστικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές.


Και φυσικά μένει να δούμε τα σενάρια που θα εισηγηθούν οι ομάδες μελετητών για τον χαρακτηρισμό περιοχών της χώρας ως τουριστικών, για το αν θα επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση ή όχι για τουριστικά καταλύματα, αν και με τι όρους θα επιτρέπονται τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τι περιβαλλοντικούς όρους θα επιβάλλουν στις ξενοδοχειακές κατασκευές, ποιες άλλες τουριστικές δραστηριότητες θα προβλέπονται, τι αρτιότητες και γενικά μεγέθη δόμησης θα ενταχθούν στο ΕΧΠ Τουρισμού… Όλα αυτά αποτελούν την «καρδιά» ενός ΕΧΠ και έχουν μεγάλη σημασία για πολλά επιμέρους συμφέροντα, ενώ πολλές φορές προκαλούν ιδιαίτερες αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες – και συλλογικούς και επιχειρηματικούς φορείς – το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής «σύμπτωσης» με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019…

12.07.2019, 14:07 
Δ. Οικονόμου: Γνώριζε (και) ο πρωθυπουργός την προηγούμενη ιδιότητα μου 

Την πρώτη δημόσια τοποθέτηση για το θέμα του Ελληνικού και την εμπλοκή του στο project, πριν αναλάβει χρέη υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε ο Δημ. Οικονόμου. «Να αποπέμψει τον εκπρόσωπο της Lamda κ. Οικονόμου από την κυβέρνηση» κάλεσε τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. 


Θέμα ηθικής τάξης που αρνείται ο ίδιος, προέκυψε με την υπουργοποίηση του Δημήτρη Οικονόμου. Ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, αποκαλύφθηκε πως ήταν σύμβουλος της Lamda Development στις διαπραγματεύσεις που έκανε η εταιρία με την Πολιτεία για το θέμα της επένδυσης του Ελληνικού.


Ο Δημ. Οικονόμου μίλησε στον «Αθήνα 9.84» και τη Νόνη Καραγιάννη απαντώντας στο ερώτημα αν αληθεύουν οι δηλώσεις του προκατόχου του Σ. Φάμελλου ότι ήταν σύμβουλος για την επένδυση στο Ελληνικό της Lamda Development . Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, εργαζόταν ως τώρα και είχε αναλάβει την εκπόνηση πολλών περιβαλλοντικών μελετών και πως ήταν απολύτως γνωστή η προηγούμενη ιδιότητα του.


Στο ερώτημα εάν κατά τη γνώμη του προκύπτει «ασυμβίβαστο ηθικής τάξης» το ο αρνήθηκε και ζήτησε να κριθεί για τη δουλεία του και να μη γίνεται «δίκη προθέσεων».


Τέλος, ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός γνώριζε την προηγούμενη ιδιότητα του ως συμβούλου της Lamda, απαντώντας «μα είναι γνωστό όλοι το γνώριζαν».


Όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, ο κ. Οικονόμου είπε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτά χωροταξικά ζητήματα και εντόπισε τα προβλήματα της Κ.Υ.Α, στα θέματα του υπουργείου Πολιτισμού.
Δήλωση του υφυπουργού 


Σε δήλωσή του μετά το ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Η συνεργασία μου με τη ΛΑΜΔΑ ήταν γνωστή από την αρχή σ' όλους τους εμπλεκόμενους με το έργο. Αφορούσε αποκλειστικά συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αυστηρή τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας στις υπό έγκριση πολεοδομικές μελέτες του Ελληνικού). Δεν ξέρω γιατί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός τη θυμήθηκε μόλις ''αποκαλύφθηκε'' από ιστοσελίδα και όχι στην τελετή παράδοσης/παραλαβής. (Θα μπορούσε πάντως να ενημερωθεί από πχ. την πρώην ΓΓ του ΥΠΕΝ κα. Ρ. Κλαμπατσέα με την οποία κατά την περίοδο αυτή είχα εξαιρετική συνεργασία).


Δεν ξέρω αν δεν πρέπει να μου επιτραπεί να εκπροσωπώ το Ελληνικό Δημόσιο έναντι όλων των φορέων και προσώπων με τους οποίους συνεργάστηκα επαγγελματικά στο παρελθόν, ως ενεργός πολεοδόμος-χωροτάκτης που μέχρι σήμερα δεν είχε ενασχόληση με την πολιτική και επίσης δεν ήταν άεργος.


Οσον με αφορά, πέραν του αυτονόητου ότι η επαγγελματική μου δραστηριότητα διακόπηκε μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Υφυπουργού, θα πολιτευθώ με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο αυτό, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, και αναζήτηση συναινέσεων που ιδιαίτερα στο αντικείμενο μου είναι εφικτές και έχουν λειτουργήσει και στο πρόσφατο παρελθόν».
Στην επίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ


«Η τοποθέτηση του πρώην συμβούλου της Lamda Development κ. Οικονόμου στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργεί μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για τη νέα κυβέρνηση και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.


Η Κουμουνδούρου θέτει το ρητορικό ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν ο μέχρι πρότινος σύμβουλος της εταιρίας Lamda, ο οποίος μετείχε και σε συσκέψεις ως εκπρόσωπος της εταιρίας, τώρα να εποπτεύει την υλοποίηση του έργου από τη θέση του υφυπουργού;» και σχολιάζει: «Η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο!».


Στη ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης γίνεται η εκτίμηση πως «επιβεβαιώνονται οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις της Lamda Development με τη ΝΔ και οι εσκεμμένες καθυστερήσεις από την πλευρά της εταιρίας για το έργο του Ελληνικού, με στόχο την τροποποίηση της σύμβασης σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Επιβεβαιώνεται, όμως, και η πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι ως εκπρόσωπος των συμφερόντων του ελληνικού λαού».


Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυρ. Μητσοτάκη «να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του αναφορικά με τη σύμβαση για το Ελληνικό και να αποπέμψει τον εκπρόσωπο της Lamda κ. Οικονόμου από την κυβέρνηση».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου