Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επικαιροποιημένα Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 13-3-2018

Αρ. Πρωτ.: 7319
Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.
Θέμα : Επικαιροποιημένα Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Συνάδελφοι αναρτούμε επικαιροποιημένα παραδείγματα υπολογισμού Συντάξεων τόσο για Διπλοσυνταξιούχους (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ), όσο και για Μονοσυνταξιούχους (ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση) Μηχανικούς Δημοσίου. Τα παραδείγματα τα οποία έχουν λάβει υπόψη τις πρόσφατες σχετικές εγκυκλίους (Εγκύκλιος για διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς.pdf) και Εγκύκλιος Υπολογισμού Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.pdf) είναι ενδεικτικά για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης και δεν είναι οριστικά, ούτε για να παρθούν κατά γράμμα μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν τις πρώτες συντάξεις σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό Ν.4387/16. Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Είναι διαθέσιμα σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς.

Παράδειγμα Φύλλο 1: 35 έτη Δημόσιο και 35 έτη ΤΣΜΕΔΕ


Έτος Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές Μήνες Κατάβολής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές Δείκτης Αναπροσαρμογής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή)2002 56,9618 854,00 14 11.956,00 1,30263 15.574,242003 61,9643 929,00 14 13.006,00 1,25858 16.369,092004 76,1714 1.142,00 14 15.988,00 1,22311 19.555,082005 79,0395 1.185,00 14 16.590,00 1,18175 19.605,232006 81,9743 1.229,00 14 17.206,00 1,1451 19.702,592007 87,1102 1.306,00 14 18.284,00 1,11283 20.346,982008 99,5831 1.493,00 14 20.902,00 1,06798 22.322,922009 109,8549 1.647,00 14 23.058,00 1,05521 24.331,032010 109,8549 1.647,00 14 23.058,00 1,00771 23.235,782011 109,5214 1.642,00 13 21.346,00 1 21.346,002012 110,8554 1.662,00 12 19.944,00 1 19.944,002013 115,9913 1.739,00 12 20.868,00 1 20.868,002014 115,9913 1.739,00 12 20.868,00 1 20.868,002015 115,9913 1.739,00 12 20.868,00 1 20.868,002016 115,9913 1.739,00 12 20.868,00 1 20.868,002017 151,2089 2.267,00 12 27.204,00 1 27.204,00
333.008,95333.008,95 / 192 = 1734,42
ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ


ΕΤΗ ΠΟΣ. ΑΝΑΠ.
ΣΥΝΟΛ. ΕΤΗ

0-15 0,77% 11,55% 11,55% 15

15-18 0,84% 2,52% 14,07% 18

18-21 0,90% 2,70% 16,77% 21

21-24 0,96% 2,88% 19,65% 24

24-27 1,03% 3,09% 22,74% 27

27-30 1,21% 3,63% 26,37% 30

30-33 1,42% 4,26% 30,63% 33

33-36 1,59% 4,77% 35,40% 36

36-39 1,80% 5,40% 40,80% 39

39-42 2,00% 6,00% 46,80% 42
35 ΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟ
33,80% 1.734,42 586,23
Έτος Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου Μηνιαία Εργοδο Κατά βλη θείσα Μηνιαία Εισφορά Κατά Κεφαλήν Κοινωνικός Πόρος Συνολική Μηνιαία Εισφορά Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές Μήνες Κατά βολής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές Δείκτης Αναπροσαρ μογής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή)
τική Εισφορά
2002 107,44 0,00 107,44 48,32 155,76 778,80 12 9.345,60 1,30263 12.173,86
2003 111,75 0,00 111,75 57,57 169,32 846,60 12 10.159,20 1,25858 12.786,17
2004 117,34 0,00 117,34 52,65 169,99 849,95 12 10.199,40 1,22311 12.474,99
2005 122,03 0,00 122,03 40,19 162,22 811,10 12 9.733,20 1,18175 11.502,21
2006 126,91 0,00 126,91 46,27 173,18 865,90 12 10.390,80 1,1451 11.898,51
2007 103,39 206,77 310,16 62,01 372,17 1.860,83 14 26.051,55 1,11283 28.990,95
2008 103,39 206,77 310,16 57,80 367,96 1.839,78 14 25.756,85 1,06798 27.507,80
2009 113,99 227,98 341,97 89,49 431,46 2.157,30 14 30.202,26 1,05521 31.869,73
2010 113,99 227,98 341,97 67,16 409,13 2.045,65 14 28.639,16 1,00771 28.859,97
2011 110,72 221,44 332,17 40,73 372,90 1.864,48 13 24.238,24 1 24.238,24
2012 144,87 289,74 434,62 35,35 469,97 2.349,84 12 28.198,03 1 28.198,03
2013 148,94 297,88 446,82 26,31 473,13 2.365,67 12 28.388,00 1 28.388,00
2014 148,94 297,88 446,82 28,15 474,97 2.374,87 12 28.498,40 1 28.498,40
2015 148,94 297,88 446,82 13,01 459,83 2.299,17 12 27.590,00 1 27.590,00
2016 154,28 308,55 462,83 3,18 466,01 2.330,06 12 27.960,68 1 27.960,68
2017
0,00 0,00 0 0,00 0,00
0,00 1 0,00

342.937,52342.937,52 / 180 = 1905,21
ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ


35 ΕΤΗ TΣΜΕΔΕ 52,50% Χ 1.905,21 1.000,23ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


384ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


1.970,47
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ 6%


118,23

ΑΚΑΓΕ 3% ΑΠΟ 1400-1700€

ΑΚΑΓΕ 6% ΑΠΟ 1700-2000€


118,23

ΑΚΑΓΕ 7% ΑΠΟ 2000-2300€
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ


1.734,01
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ


20.808,15

ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ


2.734,36

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ


227,86
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ


1.506,15
ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟ 2019


3.268,20

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ


272,35
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ


1.461,66

Παράδειγμα Φύλλο 2: 40 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 36 χρόνια Ειδική Προσαύξηση


Έτος Μηνιαία Εισφορά Ασφαλι σμένου Μηνιαία Εργοδο Κατά βλη θείσα Μηνιαία Εισφορά Κατά Κεφαλήν Κοινωνικός Πόρος Συνολική Μηνιαία Εισφορά Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές Μήνες Κατά βολής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές Δείκτης Αναπροσαρ μογής Ετήσιες Συντάξιμες Αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή)
τική Εισφορά
2002 107,44 0,00 107,44 48,32 155,76 778,80 12 9.345,60 1,30263 12.173,86
2003 111,75 0,00 111,75 57,57 169,32 846,60 12 10.159,20 1,25858 12.786,17
2004 117,34 0,00 117,34 52,65 169,99 849,95 12 10.199,40 1,22311 12.474,99
2005 122,03 0,00 122,03 40,19 162,22 811,10 12 9.733,20 1,18175 11.502,21
2006 126,91 0,00 126,91 46,27 173,18 865,90 12 10.390,80 1,1451 11.898,51
2007 103,39 206,77 310,16 62,01 372,17 1.860,83 14 26.051,55 1,11283 28.990,95
2008 103,39 206,77 310,16 57,80 367,96 1.839,78 14 25.756,85 1,06798 27.507,80
2009 113,99 227,98 341,97 89,49 431,46 2.157,30 14 30.202,26 1,05521 31.869,73
2010 113,99 227,98 341,97 67,16 409,13 2.045,65 14 28.639,16 1,00771 28.859,97
2011 110,72 221,44 332,17 40,73 372,90 1.864,48 13 24.238,24 1 24.238,24
2012 144,87 289,74 434,62 35,35 469,97 2.349,84 12 28.198,03 1 28.198,03
2013 148,94 297,88 446,82 26,31 473,13 2.365,67 12 28.388,00 1 28.388,00
2014 148,94 297,88 446,82 28,15 474,97 2.374,87 12 28.498,40 1 28.498,40
2015 148,94 297,88 446,82 13,01 459,83 2.299,17 12 27.590,00 1 27.590,00
2016 154,28 308,55 462,83 3,18 466,01 2.330,06 12 27.960,68 1 27.960,68
2017 154,28 308,55 462,83 0 462,83 2.314,16 12 27.769,88 1 27.769,88

370.707,40
ΜΕΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΜΙΘΟΣ

370.707,40 / 192 = 1.930,77ΕΤΗ ΠΟΣ. ΑΝΑΠ.
ΣΥΝΟΛ. ΕΤΗ


0-15 0,77% 11,55% 11,55% 15


15-18 0,84% 2,52% 14,07% 18


18-21 0,90% 2,70% 16,77% 21


21-24 0,96% 2,88% 19,65% 24


24-27 1,03% 3,09% 22,74% 27


27-30 1,21% 3,63% 26,37% 30


30-33 1,42% 4,26% 30,63% 33


33-36 1,59% 4,77% 35,40% 36


36-39 1,80% 5,40% 40,80% 39


39-42 2,00% 6,00% 46,80% 42


40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ


42,80%


36 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚ ΠΡΟΣΑΥΞ


35,70% (30 X 12 + 6 X 19,33) X 0,075%
ΣΥΝΤΑΞΗ 384 + 42,80% Χ 1930,77 + 35,70% Χ 1930,77 = 1899,6497430925

826,3685727343


689,2811703582

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


1.899,65


ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


ΥΓΕΙΑ 6%


113,98


ΑΚΑΓΕ 3% ΑΠΟ 1400-1700€


ΑΚΑΓΕ 6% ΑΠΟ 1700-2000€


113,98


ΑΚΑΓΕ 7% ΑΠΟ 2000-2300€


ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ


1.671,69


ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ


20.060,30


ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ


2.513,27


ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ


209,44


ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ


1.462,25


ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟ 2019


3.062,06


ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ


255,17


ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ


1.416,52

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου