Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ; Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Υπουργείου Τουρισμού.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 15-3-2018
Αρ. Πρωτ. : 7321

Προς: 1. Υπουργό Τουρισμού κα Κουντουρά.

Κοιν.: 1. Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ολ. Γεροβασίλη.
2. Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Χουλιαράκη.
3. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
4. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Υπουργείου Τουρισμού.


Κυρία Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους περίπου 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στους συναδέλφους μας, υπαλλήλους του Υπ. Τουρισμού που έχουν μεταφερθεί από τον ΕΟΤ.
Η μεταφορά όλων των συναδέλφων εδράζεται στην μεταφορά των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού λόγω του ν. 4254/2014. Σε πρώτο στάδιο μεταφέρθηκε η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) κατά αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού (δυνάμει της υποπαρ. 10 της παρ ΙΔ.2 του ν.4254/2014) και μετά με την υπ’ αριθ. 13002/6.6.2014 ΚΥΑ, το προσωπικό που υπηρετούσε στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. κατά τον χρόνο μεταφοράς της υπηρεσίας. Σε δεύτερο στάδιο μεταφέρθηκαν οι υπόλοιποι Μηχανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ (Τουριστικών Εγκαταστάσεων) στο Υπ. Τουρισμού με την υπ’ αριθ. 22534/30.10.2014 ΚΥΑ - κοινή απόφαση Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Στο σύνολο των μεταφερόμενων συναδέλφων έχει περικοπεί η προσωπική διαφορά που ελάμβαναν στο φορέα προέλευσης τους.
Με τον πρόσφατο Νόμο 4483/2017 του Υπ. Εσωτερικών (άρθρο 99), επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων που μετατάχτηκαν με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η ορθή αυτή πρόβλεψη όμως έχει δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα μια και έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στους ίδιους χώρους, μηχανικοί πολλών ταχυτήτων με άνιση αντιμετώπιση στην μισθολογική κατάσταση τους.
Σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αδικία αυτή και να επανέλθει η προσωπική διαφορά σε κάθε περίπτωση μετακίνησης. Με αφορμή τέλος το αίτημα μας αυτό ζητάμε και συνάντηση μας μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε συνολικά τα θέματα που αφορούν τους Διπλ. Μηχανικούς του Υπουργείου σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου