Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Στοιχεία Εργάνη: Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

-Περίπου 30% των εργαζομένων στον Ιδ.τομέα, πλέον υποαπασχολείται ενω το 20% "απασχολείται" λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.

- Το 89% εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα.
- Χαμηλόμισθοι πλέον το 60% των εργαζομένων
- Ένας στους δύο εργαζόμενους απασχολείται στην περιφέρεια Αττικής!!
- Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πάνω από 64 ετών (0,41%) όταν με το νέο ν/σ η σύνταξη ξεκινάει στα 67.

Τον... χάρτη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά και αφορούν στα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 και αφορούν το έτος 2016.


Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. 
Επίσης, σχεδόν 30 χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.
Τον... χάρτη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Πρόκειται για τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά και αφορούν στα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 και αφορούν το έτος 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. 
Επίσης, σχεδόν 30 χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.

Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2014, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε1.531.179, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.577.996 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).
Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.

Η ετήσια κατάθεση καταστάσεων προσωπικού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013.

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και παρουσιάζονται στο ανά χείρας ειδικό τεύχος αφορούν: 

Τον αριθμό των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται ως προς το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων), το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ΟΤΑ κλπ), τη νομική μορφή, καθώς επίσης και ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 
Τον αριθμό των εργαζομένων. Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται ανά φύλο, ηλικία, εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και μισθολογικές απολαβές. Ο αριθμός των εργαζομένων αποτυπώνεται επιπλέον, πέρα από το εθνικό επίπεδο, και σε περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και ανά κλάδο οικοδομικής δραστηριότητας. 

Βασικά στοιχεία:

Το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. 
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. 
Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το έτος 2015, 7.872 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2014, προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 3,671%.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2015 ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623.
Αντίστοιχα για το 2014 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 214.409, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 251.324.IΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ1: Αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους (με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν)ΕΥΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αριθμός εργαζομένων 
2015 (1) 
%
επί του συνόλου 
2014 (2) 
%
επί του συνόλου
ΔΙΑΦΟΡΑ (1 - 2) 
%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ1-10 
198.375 
89,245 
192.054 
89,574 
6.321 
3,291

11-50 
20.379 
9,168 
18.973 
8,849
1.406 
7,411

51-250 
3.008 
1,353 
2.869 
1,338 
139 
4,845

251-500 
305 
0,137 
297 
0,139 
2,694

501-1.000 
126 
0,057 
137 
0,064 
-11 
-8,029

1.001-1.500 
41 
0,018 
36 
0,017 
13,889

1.501-2.000 
17 
0,008 
18 
0,008 
-1 
-5,556

2.001-2.500 
0,002 
0,002 
0,000

2.501-3.000 
0,002 
0,001 
100,000

3.001-4.000 
0,001 
0,001 
0,000

≥4.001 
18 
0,008 
15 
0,007 
20,000

ΣΥΝΟΛΟ 
222.281 
100 
214.409 
100 
7.872 
+ 3,671ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ2: Απασχολούμενο προσωπικό ανά μέγεθος επιχείρησηςΕΥΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)


1-4 
165.886 
290.619 
17,36

5-9 
29.689 
192.973 
11,53

10-49 
23.094 
435.401 
26,01

50-249 
3.089 
307.551 
18,38

>250 
523 
447.188 
26,72

ΣΥΝΟΛΟ 
222.281 
1.673.732 
100,00Σημείωση: Η διαφορά κατά 53.877 εργαζόμενοι, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 1.673.732) και του συνόλου των εργαζομένων (δηλ. 1.619.845 βλ. επόμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 53.877 εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.


ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ3: Αριθμός επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ. 
ΟΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

219.713 
227 
1.068 
1.001 
275 
222.284ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ4: Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφήΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
124.615

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) 
35.566

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) 
20.887

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) 
12.149

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) 
8.026

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
4.282

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 
2.527

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΚΕ) 
1.379

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
1.326

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν. 89/67 
1.189

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
1.001

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
872

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
768

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ) 
759

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
706

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
633

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
543

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
471

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
469

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
435

ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
376

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
314

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
271

ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ 
268

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
264

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
242

ΙΔΡΥΜΑ 
242

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
216

ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
198

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 
179

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 
117

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
107

ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ 
97

ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
85

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
83

ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ 
69

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
65

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) 
59

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
57

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 
54

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
36

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ 
35

ΚΤΕΛ 
34

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
31

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 
23

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
21

ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗ 
13

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
12

ΟΙΚΙΑ 
11

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
10

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
8

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
7

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
7

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
6

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
4

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
4

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
3

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
3

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ) 
3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ 
2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
2

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 
2

ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨ. Ν.3182/2003 
1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
1

ΟΤΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
1

ΣΥΝΟΛΟ 
222.284


Σημείωση: Η διαφορά κατά 3 επιχειρήσεις, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 222.284) και του συνόλου των επιχειρήσεων (δηλ. 222.281 βλ. προηγούμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες 3 επιχειρήσεις διαθέτουν το ίδιο ΑΦΜ αλλά δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ5: Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότηταςΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
39.957 
17,98

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
29.486 
13,27

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
23.588 
10,61

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
10.484 
4,72

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 
9.342 
4,20

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 
9.078 
4,08

Εκπαίδευση 
8.745 
3,93

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
8.192 
3,69

Βιομηχανία τροφίμων 
7.240 
3,26

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
7.150 
3,22

Καταλύματα 
6.401 
2,88

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
4.876 
2,19

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
3.055 
1,37

Δραστηριότητες οργανώσεων 
2.847 
1,28

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
2.721 
1,22

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
2.607 
1,17

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 
2.278 
1,02

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
2.008 
0,90

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
1.923 
0,87

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
1.914 
0,86

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
1.908 
0,86

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
1.887 
0,85

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
1.672 
0,75

Κατασκευές κτιρίων 
1.655 
0,74

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
1.327 
0,60

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 
1.244 
0,56

Κατασκευή ειδών ένδυσης 
1.213 
0,55

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 
1.206 
0,54

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
1.190 
0,54

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
1.140 
0,51

Έργα πολιτικού μηχανικού 
1.085 
0,49

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 
1.082 
0,49

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
1.036 
0,47

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 
1.022 
0,46

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
993 
0,45

Κατασκευή επίπλων 
910 
0,41

Εκδοτικές δραστηριότητες 
901 
0,41

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
867 
0,39

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
847 
0,38

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
841 
0,38

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 
776 
0,35

Πλωτές μεταφορές 
747 
0,34

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
740 
0,33

Τηλεπικοινωνίες 
728 
0,33

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 
658 
0,30

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
635 
0,29

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
605 
0,27

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
605 
0,27

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 
580 
0,26

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
543 
0,24

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
486 
0,22

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
483 
0,22

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
440 
0,20

Ποτοποιία 
403 
0,18

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 
392 
0,18

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
377 
0,17

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 
362 
0,16

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 
360 
0,16

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
344 
0,15

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
336 
0,15

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
315 
0,14

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
290 
0,13

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
287 
0,13

Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
277 
0,12

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
273 
0,12

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
260 
0,12

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 
233 
0,10

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
220 
0,10

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
188 
0,08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
185 
0,08

Παραγωγή βασικών μετάλλων 
179 
0,08

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
175 
0,08

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
132 
0,06

Επεξεργασία λυμάτων 
131 
0,06

Έλλειψη δραστηριότητας 
117 
0,05

Δραστηριότητες απασχόλησης 
116 
0,05

Δασοκομία και υλοτομία 
104 
0,05

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
76 
0,03

Αεροπορικές μεταφορές 
65 
0,03

Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 
43 
0,02

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
26 
0,01

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
17 
0,01

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
15 
0,01

Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
13 
0,01

Παραγωγή προϊόντων καπνού 
0,00

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
0,00

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 
0,00

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 
0,00

ΣΥΝΟΛΟ 
222.281 
100,00

IΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2015, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.619.845.
Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.673.732 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 53.877 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2014, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.531.179, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.577.996 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).
Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.


ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά φύλοΦΥΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 
ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 - 2014) 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΑΝΤΡΕΣ 
863.837 
53,33 
811.697 
53,01 
52.140 
6,42

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
756.008 
46,67 
719.482 
46,99 
36.526 
5,08

ΣΥΝΟΛΟ 
1.619.845 
100,00 
1.531.179 
100,00 
88.666 
+ 5,79ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ2: Αριθμός εργαζομένων ανά εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησηςΕΥΡΟΣ 
ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΤΟΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 - 2014) 
ΠΟΣΟΣΤΟ %

Αριθμός ωρών την εβδομάδα 
(στο σύνολο των εργαζομένων) 
(στο σύνολο των εργαζομένων) 
(στο σύνολο των εργαζομένων)

1-2 
12.127 
0,75 
11.982 
0,78 
145 
1,21

2,1-4 
17.112 
1,06 
15.313 
1,00 
1.799 
11,75

4,1-10 
62.884 
3,88 
60.489 
3,95 
2.395 
3,96

10,1-20 
222.504 
13,74 
216.994 
14,17 
5.510 
2,54

20,1-35 
177.961 
10,99 
162.633 
10,62 
15.328 
9,42

>35 
1.127.257 
69,59 
1.063.768 
69,47 
63.489 
5,97

ΣΥΝΟΛΟ 
1.619.845 
100,00 
1.531.179 
100,00 
88.666 
+ 5,79ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ3: Αριθμός εργαζομένων ανά εύρος μηνιαίων αποδοχών
ΕΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΣΕ €) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΔΙΑΦΟΡΑ (2015-2014) 
ΠΟΣΟΣΤΟ %

(στο σύνολο των εργαζομένων) 
(στο σύνολο των εργαζομένων) 
(στο σύνολο των εργαζομένων)

ΜΕΡΙΚΗ Ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
363.710 
22,45 
333.918 
21,81 
29.792 
8,92

501- 600 
155.266 
9,59 
137.113 
8,95 
18.153 
13,24

601-700 
151.887 
9,38 
137.376 
8,97 
14.511 
10,56

701-800 
139.596 
8,62 
129.257 
8,44 
10.339 
8,00

801-900 
115.777 
7,15 
110.434 
7,21 
5.343 
4,84

901-1.000 
96.857 
5,98 
94.585 
6,18 
2.272 
2,40

1.001-1.200 
171.139 
10,57 
171.139 
11,18 
0,00

1.201-1.500 
152.648 
9,42 
151.282 
9,88 
1.366 
0,90

1.501-2.000 
127.662 
7,88 
125.953 
8,23 
1.709 
1,36

2.001-2.500 
63.958 
3,95 
62.448 
4,08 
1.510 
2,42

2.501-3.000 
31.217 
1,93 
29.949 
1,96 
1.268 
4,23

> 3.000 
50.128 
3,09 
47.725 
3,12 
2.403 
5,04

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.256.135 
77,55 
1.197.261 
78,19 
58.874 
4,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.619.845 
100,00 
1.531.179 
100,00 
88.666 
+ 5,79ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ4: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών.ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2015 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 
ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 - 2014) 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ

1.651.049.244 
1.595.727.438 
55.321.806 
3.47ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ5: Αριθμός εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδαΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 
ΠΟΣΟΣΤΟ %
(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 
ΠΟΣΟΣΤΟ %
(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 
ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 - 2014) 
ΠΟΣΟΣΤΟ %
(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

<19 div="" nbsp="">
3.837 
0,24 
3.477 
0,23 
360 
10,35

19-24 
112.836 
6,97 
105.782 
6,91 
7.054 
6,67

25-29 
209.047 
12,91 
204.058 
13,33 
4.989 
2,44

30-44 
803.014 
49,57 
777.073 
50,75 
25.941 
3,34

45-64 
484.502 
29,91 
435.294 
28,43 
49.208 
11,30

>64 
6.609 
0,41 
5.495 
0,36 
1.114 
20,27

ΣΥΝΟΛΟ 
1.619.845 
100,00 
1.531.179 
100,00 
88.666 
5,79ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ6: Αριθμός εργαζομένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότηταςΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
218.193 
13,21

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
171.402 
10,38

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
167.204 
10,13

Βιομηχανία τροφίμων 
79.738 
4,83

Εκπαίδευση 
69.458 
4,21

Καταλύματα 
66.667 
4,04

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
51.597 
3,12

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
50.942 
3,09

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
45.251 
2,74

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 
38.701 
2,34

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
35.242 
2,13

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 
29.032 
1,76

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
28.364 
1,72

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 
24.785 
1,50

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
23.361 
1,41

Τηλεπικοινωνίες 
21.770 
1,32

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
21.147 
1,28

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
20.033 
1,21

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 
18.446 
1,12

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
18.348 
1,11

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
17.678 
1,07

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
16.250 
0,98

Έργα πολιτικού μηχανικού 
15.940 
0,97

Δραστηριότητες οργανώσεων 
15.598 
0,94

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 
14.235 
0,86

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
13.802 
0,84

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 
13.497 
0,82

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
12.701 
0,77

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
11.883 
0,72

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
11.527 
0,70

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
10.855 
0,66

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
10.479 
0,63

Εκδοτικές δραστηριότητες 
10.418 
0,63

Κατασκευή ειδών ένδυσης 
10.214 
0,62

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
10.180 
0,62

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
9.627 
0,58

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
9.463 
0,57

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 
9.339 
0,57

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 
9.134 
0,55

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
8.986 
0,54

Δραστηριότητες απασχόλησης 
8.816 
0,53

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
8.534 
0,52

Κατασκευές κτιρίων 
8.498 
0,51

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
8.464 
0,51

Πλωτές μεταφορές 
8.338 
0,50

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
8.099 
0,49

Ποτοποιία 
8.058 
0,49

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
8.037 
0,49

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
7.609 
0,46

Παραγωγή βασικών μετάλλων 
7.569 
0,46

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
7.504 
0,45

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
7.236 
0,44

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 
6.974 
0,42

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
6.971 
0,42

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
6.779 
0,41

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
6.356 
0,38

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
6.222 
0,38

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 
6.165 
0,37

Κατασκευή επίπλων 
5.703 
0,35

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
5.567 
0,34

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 
5.141 
0,31

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 
4.606 
0,28

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 
4.354 
0,26

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
4.150 
0,25

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
3.847 
0,23

Αεροπορικές μεταφορές 
3.777 
0,23

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
3.734 
0,23

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
3.729 
0,23

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
3.458 
0,21

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
3.448 
0,21

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
3.108 
0,19

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
2.756 
0,17

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
2.628 
0,16

Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
2.233 
0,14

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 
2.007 
0,12

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 
1.916 
0,12

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
1.459 
0,09

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 
1.444 
0,09

Παραγωγή προϊόντων καπνού 
1.219 
0,07

Επεξεργασία λυμάτων 
661 
0,04

Έλλειψη δραστηριότητας 
619 
0,04

Δασοκομία και υλοτομία 
492 
0,03

Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
486 
0,03

Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 
320 
0,02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
311 
0,02

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
259 
0,02

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
22 
0,00

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 
0,00

ΣΥΝΟΛΟ 
1.651.176 
100,00Σημείωση: Η διαφορά κατά 31.331 άτομα, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 1.651.176) και του συνόλου των εργαζομένων (δηλ. 1.619.845, βλ. προηγούμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 31.331 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερους από έναν κλάδο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ II


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
IIΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ IIΑ1: Αριθμός επιχειρήσεων και παραρτημάτων αυτών, που δραστηριοποιούνται ανά Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ 
18.306

ΗΠΕΙΡΟΥ 
7.111

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
14.402

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
6.968

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
11.960

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
4.365

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
42.578

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
10.248

ΑΤΤΙΚΗΣ 
102.303

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
5.417

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
13.086

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
12.104

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
12.775

ΣΥΝΟΛΟ 
261.623


ΠΙΝΑΚΑΣ IIΑ2: Αριθμός επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΡΗΤΗΣ 
15.793 
6,89

ΑΤΤΙΚΗΣ 
88.897 
38,77

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
4.766 
2,08

ΗΠΕΙΡΟΥ 
6.334 
2,76

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
12.879 
5,62

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
6.305 
2,75

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
11.587 
5,05

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
10.812 
4,71

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
11.377 
4,96

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
10.477 
4,57

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
3.857 
1,68

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
37.009 
16,14

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
9.220 
4,02

ΣΥΝΟΛΟ 
229.313 
100,00

Σημείωση: Η διαφορά των 7.029 επιχειρήσεων, που εντοπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του παραπάνω Πίνακα IIΑ2 (229.313), σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων, που προκύπτει από τον Πίνακα IΑ4 (αριθμός επιχειρήσεων επικράτειας 222.284), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερες από μία Περιφέρειες.


IIΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ IIΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά ΠεριφέρειαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΚΡΗΤΗΣ 
93.802 
5,78

ΑΤΤΙΚΗΣ 
810.361 
49,91

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
26.343 
1,62

ΗΠΕΙΡΟΥ 
31.712 
1,95

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
70.132 
4,32

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
25.002 
1,54

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
58.560 
3,61

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
56.952 
3,51

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
58.339 
3,59

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
16.500 
1,02

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
253.303 
15,60

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
63.620 
3,92

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
58.920 
3,63

ΣΥΝΟΛΟ 
1.623.546 
100,00Σημείωση: Η διαφορά των 3.701 εργαζομένων, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω Πίνακα IIΒ1 (1.623.546) και του συνόλου των εργαζομένων σε όλη τη χώρα (1.619.845) όπως προκύπτει από προηγούμενους πίνακες), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 3.701 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερες από μία Περιφέρειες.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
IIIΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ IIIΑ1: Επιχειρήσεις και Παραρτήματα που δραστηριοποιούνται ανά Περιφερειακή ΕνότηταΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ 
1.964 
0,75

ΕΒΡΟΥ 
2.815 
1,08

ΘΑΣΟΥ 
439 
0,17

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2.839 
1,09

ΞΑΝΘΗΣ 
1.970 
0,75

ΡΟΔΟΠΗΣ 
1.933 
0,74

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
11.686 
4,47

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
17.151 
6,56

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
4.208 
1,61

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
10.056 
3,84

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
32.000 
12,23

ΝΗΣΩΝ 
1.356 
0,52

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
14.059 
5,37

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
11.787 
4,51

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ 
151 
0,06

ΛΕΣΒΟΥ 
1.763 
0,67

ΛΗΜΝΟΥ 
327 
0,12

ΣΑΜΟΥ 
821 
0,31

ΧΙΟΥ 
1.303 
0,50

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
3.329 
1,27

ΑΧΑΪΑΣ 
7.162 
2,74

ΗΛΕΙΑΣ 
2.284 
0,87

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
479 
0,18

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
1.140 
0,44

ΚΟΖΑΝΗΣ 
2.945 
1,13

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
853 
0,33

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΡΤΑΣ 
1.120 
0,43

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
965 
0,37

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
3.861 
1,48

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
1.165 
0,45

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
1.857 
0,71

ΛΑΡΙΣΑΣ 
5.507 
2,10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
4.117 
1,57

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
411 
0,16

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
2.510 
0,96

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
1.438 
0,55

ΙΘΑΚΗΣ 
71 
0,03

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
3.626 
1,39

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
1.063 
0,41

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
770 
0,29

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 
2.486 
0,95

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
28.715 
10,98

ΚΙΛΚΙΣ 
1.205 
0,46

ΠΕΛΛΑΣ 
2.206 
0,84

ΠΙΕΡΙΑΣ 
2.463 
0,94

ΣΕΡΡΩΝ 
2.699 
1,03

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
2.804 
1,07

ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8.102 
3,10

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
2.312 
0,88

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
2.695 
1,03

ΧΑΝΙΩΝ 
5.197 
1,99

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΔΡΟΥ 
240 
0,09

ΘΗΡΑΣ 
1.880 
0,72

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
624 
0,24

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
187 
0,07

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 
127 
0,05

ΚΩ 
1.641 
0,63

ΜΗΛΟΥ 
398 
0,15

ΜΥΚΟΝΟΥ 
886 
0,34

ΝΑΞΟΥ 
716 
0,27

ΠΑΡΟΥ 
770 
0,29

ΡΟΔΟΥ 
4.558 
1,74

ΣΥΡΟΥ 
748 
0,29

ΤΗΝΟΥ 
311 
0,12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
2.459 
0,94

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
1.659 
0,63

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
3.135 
1,20

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
1.614 
0,62

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
3.237 
1,24

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
2.479 
0,95

ΕΥΒΟΙΑΣ 
4.147 
1,59

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
249 
0,10

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
2.765 
1,06

ΦΩΚΙΔΑΣ 
608 
0,23

ΣΥΝΟΛΟ 
261.623 
100,00IIIΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ IIIΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά Περιφερειακή ΕνότηταΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ 
9.436 
0,57

ΕΒΡΟΥ 
12.778 
0,78

ΘΑΣΟΥ 
1.267 
0,08

ΚΑΒΑΛΑΣ 
14.336 
0,87

ΞΑΝΘΗΣ 
11.416 
0,69

ΡΟΔΟΠΗΣ 
9.244 
0,56

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
112.343 
6,83

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
175.088 
10,65

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
42.271 
2,57

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
56.589 
3,44

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
244.358 
14,87

ΝΗΣΩΝ 
4.795 
0,29

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
114.665 
6,98

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
79.122 
4,81

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ 
346 
0,02

ΛΕΣΒΟΥ 
7.136 
0,43

ΛΗΜΝΟΥ 
882 
0,05

ΣΑΜΟΥ 
3.036 
0,18

ΧΙΟΥ 
5.107 
0,31

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
14.350 
0,87

ΑΧΑΪΑΣ 
35.854 
2,18

ΗΛΕΙΑΣ 
8.766 
0,53

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
1.871 
0,11

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
4.975 
0,30

ΚΟΖΑΝΗΣ 
15.592 
0,95

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3.959 
0,24

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΡΤΑΣ 
5.034 
0,31

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
3.258 
0,20

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
19.320 
1,18

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
4.140 
0,25

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
8.002 
0,49

ΛΑΡΙΣΑΣ 
29.458 
1,79

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
21.024 
1,28

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
1.036 
0,06

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
10.701 
0,65

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
4.667 
0,28

ΙΘΑΚΗΣ 
128 
0,01

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
14.535 
0,88

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
3.393 
0,21

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
2.282 
0,14

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 
14.051 
0,85

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
178.838 
10,88

ΚΙΛΚΙΣ 
9.395 
0,57

ΠΕΛΛΑΣ 
11.931 
0,73

ΠΙΕΡΙΑΣ 
11.382 
0,69

ΣΕΡΡΩΝ 
12.867 
0,78

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
15.375 
0,94

ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
45.809 
2,79

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
10.787 
0,66

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
12.865 
0,78

ΧΑΝΙΩΝ 
24.561 
1,49

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΔΡΟΥ 
566 
0,03

ΘΗΡΑΣ 
7.191 
0,44

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
2.069 
0,13

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
437 
0,03

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 
241 
0,01

ΚΩ 
9.381 
0,57

ΜΗΛΟΥ 
1.206 
0,07

ΜΥΚΟΝΟΥ 
3.506 
0,21

ΝΑΞΟΥ 
1.970 
0,12

ΠΑΡΟΥ 
2.015 
0,12

ΡΟΔΟΥ 
26.270 
1,60

ΣΥΡΟΥ 
2.928 
0,18

ΤΗΝΟΥ 
808 
0,05

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
10.020 
0,61

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
7.541 
0,46

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
18.965 
1,15

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
5.824 
0,35

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
14.696 
0,89

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
25.339 
1,54

ΕΥΒΟΙΑΣ 
20.123 
1,22

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
895 
0,05

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
14.379 
0,87

ΦΩΚΙΔΑΣ 
2.974 
0,18

ΣΥΝΟΛΟ 
1.643.765 
100,00Σημείωση: Η διαφορά των 23.920 εργαζομένων, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω Πίνακα IIΒ1 (1.643.765) και του συνόλου των εργαζομένων σε όλη τη χώρα (1.619.845) όπως προκύπτει από προηγούμενους πίνακες), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 23.920 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου