Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ημερίδα με θέμα : Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα. ΕΜΠ - Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ημερίδα με θέμα : Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα.

5 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα τελετών του κτιρίου Αβέρωφ

Με την ευκαιρία της δημόσιας συζήτησης για το Π.Δ. που θα κανονίζει την «πρόσβαση των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων μηχανικών σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει γνωστικού αντικειμένου και προγραμμάτων σπουδών» η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ διοργανώνει ημερίδα με θέμα την εξάρτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Αρχιτέκτονα από τις σπουδές αρχιτεκτονικής.

Η ημερίδα στοχεύει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της εμπλοκής των αρχιτεκτόνων στον σχεδιασμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, επιθυμώντας να θέσει αρχές για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

Η ημερίδα έχει επίσης στόχο να προβάλει την αναγκαιότητα της κατοχύρωσης του τίτλου του αρχιτέκτονα και την εξάρτησή του από τις σπουδές αρχιτεκτονικής όχι σαν συνδικαλιστικό αίτημα αλλά σαν ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος. Αυτή ακριβώς η αναγνώριση της αρχιτεκτονικής στην προστασία του Δημόσιου συμφέροντος άλλωστε επισημαίνεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς αρχιτεκτόνων (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE), Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR) Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA)) και είναι πρωταρχικής σημασίας η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην αποδοχή του ρόλου του Αρχιτέκτονα.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ημερίδα ενδεικτικά είναι τα κάτωθι:

1. Προγράμματα Σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

2. Θεσμικό πλαίσιο για την διαμόρφωση του χώρου σε όλες τις κλίμακες.

3. Επαγγελματικά Δικαιώματα

Συνημμένα Αρχεία: 


Πρόγραμμα Ημερίδας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου