Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Επέκταση των κριτηρίων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ζητάει η ΔΕ του ΤΕΕ

Στα πλαίσια της απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ της 10.3.2015, την οποία προκαλέσαμε με αίτημά μας και επειδή η διαδικασία ακροάσεων φορέων είχε εκπνεύσει,το ΤΕΕ έστειλε χθες 17.3.2015 προς την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής την παρακάτω επισυναπτόμενη παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα της ανάγκης περίθαλψης των μηχανικών με ανεξόφλητες οφειλές προς τον ασφαλιστικό μας φορέα (ΤΣΜΕΔΕ) με αίτημα να περιληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου : 

"Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπες διατάξεις"

και συγκεκριμμένα σε αντικατάσταση του άρθρου 30 παράγραφος 2 που αφορά τους μηχανικούς και με τις προϋποθέσεις του Νόμου 4254/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου