Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Κατατέθηκε τροπολογία για αποθεματικά Ταμείων και απόδοση διαθεσίμων ΤΧΣ


Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει την "αξιοποίηση" διαθεσίμων των Ταμείων και άλλων δημόσιων φορέων για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους, καθώς και την απόδοση του ποσού των 555,6 εκατ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο ελληνικό Δημόσιο. Διαβάστε και τη σχετική αρνητική τοποθέτηση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών, όπως πληροφορηθήκαμε αρνητικά έχει τοποθετηθεί και η ΔΕ του ΤΕΕ.


Ειδικότερα, ρυθμίζεται το ζήτημα της απόδοσης του ποσού των 555.600.000 ευρώ από το ΤΧΣ στο Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται δηλαδή, ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που καταβλήθηκαν σε αυτό σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 (από πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση), συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ μετά των πιστωθέντων τόκων από την ημερομηνία κατάθεσής τους σε λογαριασμό του Ταμείου στην ΤτΕ και εφεξής, αποδίδονται άμεσα και εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ισχύς της διάταξης ορίζεται από 6 Μαρτίου 2015.

Διαθέσιμα Ταμείων και άλλων φορέων

Επίσης, με την τροπολογία επιδιώκεται η περαιτέρω αξιοποίηση των κεφαλαίων των δημοσίων οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων) που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ.

Έτσι, τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της ΤτΕ θα τοποθετούνται στο σύνολό τους σε συμβάσεις πώλησης ή αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνο επαναγοράς (repos και reverse repos).

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημοσίων οργανισμών θα επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα παραμένει κατά το δυνατό εφικτή η έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημοσίων οργανισμών στην οποία ούτως ή άλλως αποσκοπούν τα κεφάλαια που τηρούνται σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η θέσπιση απευθείας αξίωσης των δημοσίων οργανισμών κατά του ελληνικού δημοσίου για τυχόν κεφαλαιακές ζημίες που υφίστανται από την επένδυση των κεφαλαίων τους κατά τα προαναφερόμενα οι οποίες οφείλονται σε κάποιου είδους αθέτηση των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτοντας απευθείας τέτοιες ζημιές εξασφαλίζει ταυτόχρονα την έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσων αναγκών των δημοσίων οργανισμών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου