Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μηχανικών

  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΓΕΝ / Γ4, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ Λεωφ. Μεσογείων 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 210 655 1515 - 210 655 3381, Φαξ 210 652 7937, Κιν. 697 774 3816, 695 551 5939Αρ. Πρωτ.: 132 Αθήνα 11-9-2014Ανακοίνωση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο ΥΕΘΑ

Συνάδελφοι

Από την αρχή της νέας διαδικασίας έκδοσης συμπληρωματικής ΚΥΑ για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μετά το Φεβρουάριο 2014, το τμήμα ΥΕΘΑ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής επιδίωξε με τις παρεμβάσεις του το εξής απλό, λογικό και δίκαιο : να μην υπάρχουν περιπτώσεις όπου δυο εργαζόμενοι του υπουργείου, που κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο ή σε ανάλογο χώρο, να τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς το ανθυγιεινό επίδομα, για οποιονδήποτε λόγο και μάλιστα λόγω ένταξης σε διαφορετικό κλάδο, η οποία ανισότιμη αντιμετώπιση προβλέπεται βέβαια στις ισχύουσες ΚΥΑ του 2012.
Από τη διαφαινόμενη κατάληξη και της τρέχουσας διαδικασίας, είναι προφανές ότι αυτό το απλό, λογικό και δίκαιο, πολλοί αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου (υπηρεσιακοί ή/και συνδικαλιστικοί) από την αρχή δεν το θέλησαν, το φοβήθηκαν, το πολέμησαν. Λες και δεν οφείλουν να ενδιαφέρονται το ίδιο για όλους τους εργαζόμενους του υπουργείου. Το γιατί, οφείλουν να το εξηγήσουν οι ίδιοι. Η προβαλλόμενη δικαιολογία περί αντιδράσεων του υπουργείου Οικονομικών ( ΓΛΚ ), είναι αστεία και θα το εξηγήσουμε παρακάτω.
2. Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής από την υπηρεσία, το σχέδιο ΚΥΑ που έχει προωθηθεί τελικά από το ΥΕΘΑ προς τα συναρμόδια υπουργεία για υπογραφή συνεχίζει, με διαφορετικό τρόπο, την μη ισότιμη μεταχείριση του κλάδου των ΠΕ Μηχανικών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση, το σχέδιο προβλέπει για τους ΠΕ Μηχανικούς διακρίσεις, οι οποίες δεν τίθενται για τους υπαλλήλους ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Πρώτη διάκριση όσον αφορά την ειδικότητα : στους ΠΕ ορισμένες ειδικότητες εξαιρούνται πλήρως (Αρχιτέκτονες. Πολιτικοί Μηχανικοί), στους ΤΕ περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες. Δεύτερη διάκριση όσον αφορά τους χώρους εργασίας : οι ΠΕ εξαιρούνται από χώρους στους οποίους οι ΤΕ περιλαμβάνονται (οι μηχανικοί ΠΕ δικαιούνται το επίδομα μόνον εφόσον εργάζονται σε εργοστάσια, νοσοκομεία, ναυστάθμους και αεροδρόμια). Επιπλέον, ως προς την κατηγορία του επιδόματος, οι ΠΕ εντάσσονται στην Β’ κατηγορία (70€), οι ΤΕ στην Α’ (150€).
Αυτή η μη ισότιμη αντιμετώπιση αφορά προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο χώρο και κάνει την ίδια δουλειά, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι οι μηχανικοί ΠΕ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους βαρύνονται με αυξημένες ευθύνες μέχρι και ποινικές.
Το αποτέλεσμα αυτό, εφόσον οριστικοποιηθεί, αποτελεί εμπαιγμό για τους μηχανικούς ΠΕ. Είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο κανείς στο ΥΕΘΑ δεν μπορεί να είναι υπερήφανος, ιδιαίτερα οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και η συνδικαλιστική ηγεσία.

3. Το Τμήμα ΥΕΘΑ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής συμμετείχε με εκπροσώπους του στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν στα τρία επιτελεία, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις για τη διαμόρφωση νέας συμπληρωματικής ΚΥΑ. Τα πορίσματα των εν λόγω επιτροπών έκαναν, σε γενικές γραμμές, αποδεκτά τα αιτήματα μας. Με την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών (Ιούνιος 2014), αλλά και πριν από αυτό, η ΕΜΔΥΔΑΣ είχε επανειλημμένα ζητήσει από το γραφείο του κ. Ειδικού Γραμματέα του υπουργείου, ενημέρωση και συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ στην επεξεργασία που θα γινόταν από το γραφείο του Ε.Γ. προκειμένου να ετοιμαστεί ένα ενιαίο κείμενο ΚΥΑ για το ΥΕΘΑ. Μας είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει.
Τελικά την 11-7-2014 μας ενημέρωσαν από το γραφείο του Ε.Γ. ότι, λόγω των αντιδράσεων του Γ.Λ.Κ., για το θέμα των ΠΕ Μηχανικών θα προωθηθεί η «λύση» που περιγράψαμε πιο πάνω. Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι η «λύση» αυτή δεν είναι σύμφωνη ούτε με το αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ ούτε με τις προτάσεις των επιτελείων και συνεχίζει των μη ισότιμη μεταχείριση των μηχανικών ΠΕ. Ζητήσαμε άμεση συνάντηση με τον κ. Ε.Γ. προκειμένου να του εξηγήσουμε αναλυτικά τη θέση μας. Αντί αυτού σε τρεις μέρες ο ίδιος ο Ε.Γ. μας ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι το σχέδιο ΚΥΑ έχει φύγει για τα συναρμόδια υπουργεία και όσον αφορά το θέμα μας, η ρύθμιση που περιλαμβάνεται είναι το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε από το υπουργείο Οικονομικών.
Η διαδικασία που περιγράψαμε συνιστά άδειασμα και παράκαμψη της ΕΜΔΥΔΑΣ την τελευταία κρίσιμη στιγμή, χωρίς ουσιαστικά να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψη μας για τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε στο τραπέζι αιφνιδιαστικά την τελευταία στιγμή. Ένας πραγματικός εμπαιγμός για του μηχανικούς ΠΕ του ΥΕΘΑ.
4. Η επίκληση από τους υπεύθυνους κύκλους του υπουργείου του επιχειρήματος ότι το ΓΛΚ δεν συμφωνεί να παίρνει το επίδομα προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, είναι έωλη. Καταρχήν η ΚΥΑ ΦΕΚ 465Β του Φεβρουαρίου 2012 περιλαμβάνει χημικούς ΠΕ (παρ.3.(δ) ).
Πέρα από αυτό όμως αυτοί που διαπραγματεύονταν με το ΓΛΚ όφειλαν να τους εξηγήσουν πως ακριβώς έχει το θέμα. Όπως ακριβώς φρόντισαν και κατάφεραν πριν από δύο χρόνια, ώστε ένας μόνο κλάδος εργαζομένων του ΥΕΘΑ να συμπεριληφθεί ενιαίος στη δεύτερη ΚΥΑ του 2012, δηλαδή όλες του αδιακρίτως οι ειδικότητες, σε όλους τους χώρους του υπουργείου ( εργοστάσια, σχηματισμούς, μονάδες …).
Αυτό δεν είναι έργο του ΓΛΚ ούτε προέκυψε από σπόντα μετά από διορθωτικές παρεμβάσεις του ΓΛΚ. Και βέβαια δεν είναι οι χειριστές του ΓΛΚ που απαρίθμησαν στις παραγράφους (2.στ) και (2.ζ) τις πολυπληθείς και ασυνήθιστες ειδικότητες του ΥΕΘΑ. Η ρύθμιση του 2012 είναι έργο των παραγόντων του υπουργείου οι οποίοι υπέβαλλαν προτάσεις και διαπραγματεύονταν.
Είναι προφανές όμως ότι αυτούς τους παράγοντες, και το 2012 και τώρα, δεν τους ενδιέφερε να βρουν επιχειρήματα για να πείσουν τους χειριστές του ΓΛΚ, για την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων του υπουργείου. Τους ενδιέφερε μόνο, αρχικά να επιτύχουν τους στόχους τους και στη συνέχεια να τους διατηρήσουν.
5. Ένα είναι σίγουρο: όλοι οι εργαζόμενοι του υπουργείου, και όχι μόνο οι μηχανικοί ΠΕ, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι έχει συμβεί και έχουν άποψη. Και αυτοί που παίρνουν το επίδομα και αυτοί που δεν το παίρνουν.
Συνάδελφοι
Μπροστά μας έχουμε αυτή την περίοδο και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα. Από τις επικείμενες αλλαγές στους οργανισμούς, μέχρι την σε εξέλιξη διαδικασία της λεγόμενης αξιολόγησης, η οποία μετράει μέχρι τώρα αρκετές παρατάσεις και αναβολές. Προϋπόθεση για τις οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις είναι η αγωνιστική συσπείρωση και δράση στην ΕΜΔΥΔΑΣ και τους συλλόγους.

Για τη Διοικούσα ΕπιτροπήΟ Πρόεδρος                                           Ο Γεν.Γραμματέας

Δημοσθένης Αρχιμανδρίτης                  Δημήτρης Πετρόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός               Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου