Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Διώξεις Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου

Ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Αθήνα, 17-1-2014
Αρ. Πρωτ.: 6671
Προς : Τον Δήμαρχο Καλαμαριάς
κ. Θεοδόση Μπακογλίδη
(fax : 231-3-314188)
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
2. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Διώξεις Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου.

Αισθανόμαστε " πικρή " δικαίωση για όσα με το έγγραφό μας (Αρ. Πρωτ.: 6518, 14-1-2013) είχαμε επισημάνει προς την πολιτική ηγεσία, για τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, με την οποία αυξάνονταν και διευρύνονταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθενται υπάλληλοι σε αυτοδίκαιη αργία.
Εκτός από την αντιστροφή του τεκμηρίου αθωότητας που επιφέρουν οι συγκεκριμένες διατάξεις, είχαμε επισημάνει ότι θα πλήξουν όχι πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν υποπέσει σε έκνομες πράξεις, συναλλαγή, διαφθορά, κλπ. αλλά έντιμους και ικανούς υπαλλήλους που με συνέπεια και τήρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον, δημιουργώντας έτσι προσωπικά και οικογενειακά δράματα αφενός, αφετέρου δε διαμορφώνοντας στις Τεχνικές Υπηρεσίες καθεστώς τρομοκρατίας και ομηρίας με αποτελέσματα εντελώς αντίθετα από αυτά που διακηρύσσονταν για τις συγκεκριμένες διατάξεις.
Κύριε Δήμαρχε,
Μετά το σύντομο ιστορικό, απευθυνόμαστε σ΄ εσάς αφού τα δύο νέα θύματα είναι εργαζόμενοι στο Δήμο σας. Πρόκειται για τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης και τον Ελεγκτή Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος μάλιστα είναι ενεργός συνδικαλιστής της ΕΜΔΥΔΑΣ κατέχοντας τη θέση του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι συνάδελφοί μας αυτοί καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή (εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό), γιατί εφάρμοσαν την πολεοδομική νομοθεσία, προστάτευσαν το Δημόσιο Συμφέρον και δεν υπέκυψαν σε πιέσεις εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Υπήρξαν δηλ. θύματα της παραπάνω νομοθεσίας και ενός διαμορφωμένου μιντιακού περιβάλλοντος που συκοφαντεί και σπιλώνει συλλήβδην κάθε Δημόσιο Υπάλληλο.
Από εσάς ζητάμε, να προστατεύσετε τους συγκεκριμένους υπαλλήλους του Δήμου σας, να μην κινήσετε διαδικασίες που θα οδηγήσουν τους συναδέλφους μας σε αυτοδίκαιη αργία, προσθέτοντας και από μέρους σας στην απαράδεκτη νομοθεσία και την άδικη δικαστική απόφαση, μια ακόμη αδικία με σοβαρότατες συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου