Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Κατάργηση της διάταξης περί εξετάσεων για την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή

Ο ΣΤΥΕ με έγγραφο του (υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας Στοϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας Γεωργ. Ζηλούδης) προς την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά την κατάργηση της διάταξης περί εξετάσεων για την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ειδικότερα στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι: 
«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εφαρμοστική εγκύκλιο για την «Εφαρμογή του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02 03 2011 για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης» προτείνουμε την κατάργηση της διαδικασίας των εξετάσεων για την απονομή της σχετικής άδειας. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των ΑΕΙ και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ της χώρας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά και μετά την παρακολούθηση των σχετικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι σε κάθε περίπτωση πλήρως καταρτισμένοι για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Η περαιτέρω εξεταστική διαδικασία τους υποβιβάζει και τους ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των σεμιναρίων από τις αρχές του 2012, δεν μπορούν να λάβουν την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή, εν΄ αναμονή των εξετάσεων που έχουν εξαγγελθεί. Είναι επίσης παράδοξο, να θεωρείται ότι ένας τεχνικός επιστήμονας μπορεί να εκπονήσει ενεργειακή μελέτη αλλά δεν μπορεί να πιστοποιήσει μία άλλη αντίστοιχη.
Τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων στο σύνολο των εργαζομένων τεχνικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των Μηχανικών που εργάζονται στις ΔΕΚΟ, αλλά και στο στενό δημόσιο τομέα, καθώς σε αυτή την απολύτως ρευστή εργασιακά περίοδο με ανοικτά τα θέματα της εφεδρείας, της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφοδιάζεται με γνώσεις και κατάρτιση, που υπό προϋποθέσεις και σε ειδικές συνθήκες στο μέλλον
θα μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματικά δικαιώματα και σε ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησής του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου