Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ

Αναρτούμε πρόσφατη αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ καθώς και το παράρτημα που τη συνοδεύει. Αν και δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη στις αναλογιστικές μελέτες, η συγκεκριμένη δείχνει τόσο τις αδικίες που έχει θεσμοθετήσει ο Ν.3518/06 (για το ΤΣΜΕΔΕ με τις μεγάλες διαφορές μεταξύ παλιών και νέων και τις αυξημένες εισφορές), όσο και την καταστροφή που θα προκύψει από την υλοποίηση των ληστρικών αυξήσεων εισφορών του μεσοπρόθεσμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου