Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Πως τα καταστήματα τροφίμων γίνονται υπεραγορές

Σε συνέχεια της ανάρτησης με την καταγγελία του ΤΕΕ για τα LIDL συνεχίζουμε με σχόλια 2 συναδέλφων μελών της συσπείρωσης που γνωρίζουν καλά τα θέμα, σίγουρα καλύτερα από το ΤΕΕ πάντως.

ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ των sypermarkets ''λειτουργούν'' μεταξύ των άλλων διατάξεων και με το άρθρο 10 του Ν.2323/95 (στα πολεοδομικά συγκροτήματα τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσ/νίκης δεν ισχύουν οι περιορισμοί -που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα- για την ίδρυση των υπεραγορών λιανικού εμπορίου) .
Οπως αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο της Δνσης Ο.Κ.Κ.ΥΠΕΧΩΔΕ - απάντηση σε αίτηση της CONTINENT HELLAS A.E. - (αρ.πρωτ.55936): ''επειδή από τις πολεοδομικές διατάξεις δεν προκύπει σαφής διάκριση μεταξύ καταστημάτων τροφίμων και υπεραγορών, σας γνωρίζουμε οτι σε περιοχή Γενικής Κατοικίας (άρθρο 3 ΦΕΚ166Δ/87) επιτρέπεται η ίδρυση εμπορικών καταστημάτων(μικτών καταστημάτων τροφίμων).
Σύμφωνα με την Αιβ/85 77/88 απόφαση(ΦΕΚ526β/88) για τον Υγειονομικό Έλεγχο στις άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. η υπεραγορά (σουπερ μαρκετ) ανήκει σε άλλη κατηγορία (άρθρο44) από τα καταστήματα τροφίμων (άρθρο 43) για τα οποία δεν καθορίζεται ανώτατη επιτρεπόμενη επιφάνεια.
..............Επομένως , σε περιοχές Γενικής Κατοικίας ...ως προς τις χρήσεις γης, δεν επιτρέπονται υπεραγορές είναι ομως δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών ανέγερσης εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων (μικτών καταστημάτων τροφίμων ) για τα οποία δεν προβλέπεται περιορισμός επιφάνειας, αλλά κατά την άποψή μας είναι σκόπιμο η επιφάνεια αυτή να εναρμονίζεται με τους περιορισμούς του άρθρου 10 του ν.2323/95''

Υ.Γ. Ετσι ΟΛΑ τα ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ παίρνουν οικοδ.άδεια για μικτά καταστήματα τροφίμων που στη συνέχεια τα φτιάχνουν υπεραγορές.
Νοίζω οτι καθοριστικός θα είναι ο υγειονομικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία της Περφέρειας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα 43 και 44 του ΦΕΚ 526Β/88

Δ. Κλ.

Εκτός από αυτά που αναφέρει το ΤΕΕ και ο Δ. Κλ., συμβαίνουν και οι παρακάτω παρανομίες για τις υπεραγορές που βαφτίζονται καταστήματα τροφίμων:

Δεν γίνεται έλεγχος για τη λειτουργικότητα «ειδικού κτιρίου» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΓΟΚ. ΟΙ πολεοδομικές υπηρεσίες δέχονται κατόψεις χωρίς τη λεπτομερειακή λειτουργία του κτιρίου όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές καταστημάτων ή υπεραγορών (υγειονομικές διατάξεις). Από τον έλεγχο αυτό θα προέκυπτε η σαφής χρήση του κτιρίου (απόφαση ΣΤΕ 3351/2008).

Υπολογίζονται πολύ λιγότερες θέσεις στάθμευσης από τις απαιτούμενες, δεδομένου ότι για τα καταστήματα απαιτείται 1θέση/50 τμ κτιρίου, ενώ για τις υπεραγορές απαιτείται 1θέση/15τμ κτιρίου (ΠΔ 111 ΦΕΚ 76Α΄/2004).Δεν προβλέπονται επίσης ειδικοί χώροι για τη στάθμευση μεγάλων αυτοκινήτων τροφοδοσίας.

Δεν προβλέπονται οι απαιτούμενοι χώροι φύλαξης απορριμμάτων σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Όπου απαιτείται ΜΠΕ και μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης ,αυτές γίνονται με δεδομένα άλλης χρήσης από αυτή που τελικά λειτουργεί. Από στοιχεία που έχουμε για δύο καταστήματα γνωστής αλυσίδας υπεραγοράς τροφίμων, ένα κατάστημα 600τμ κόβει 1000 αποδείξεις την ημέρα και άλλο κατάστημα 1500τμ κόβει την ημέρα 2200 αποδείξεις. Από αυτό το στοιχείο προκύπτει ο κυκλοφοριακός φόρτος της ευρύτερης περιοχής των υπεραγορών και η απαίτηση για ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό των περιοχών στις οποίες πρέπει να επιτρέπονται.

Δεν υπολογίζονται στο Σ.Δ. οι υπόγειοι χώροι κύριας χρήσης.

Κλπ. Κλπ.

Μαρία Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου