Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Όχι στην κατάργηση του Ο.Ρ.Σ.Α.

Αναρτούμε έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στην επιχειρούμενη κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσ/κης. Να συμπληρώσουμε ότι το "κόλπο" της κατάργησης Οργανισμών αποτελεί το όπλο των μνημονιακών κυβερνήσεων τόσο για απολύσεις προσωπικού όσο και για εκχώρηση αρμοδιοτήτων του δημοσίου σε ευέλικτα ιδιωτικά σχήματα. Στην περίπτωση του ΟΡΣΑ ίσως έχει να κάνει και με τις πρόσφατες διαφοροποιήσεις (έστω και την ύστατη στιγμή) της (διορισμένης) διοίκησης του, από τις καταστρεπτικές πολιτικές επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ.

Θέμα : Κατάργηση Ο.Ρ.Σ.Α. - Ο.Ρ.Θ.Ε.

Από την επίσημη ιστοσελίδα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κου Πάγκαλου πληροφορηθήκαμε ότι, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, συνεδρίασε στο Γραφείο του, η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων του δημοσίου τομέα. Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Πάγκαλου, συμμετείχαν οι Υπουργοί, κ.κ. Παντελής Καψής, Δημήτριος Ρέππας, Παύλος Γερουλάνος και Νικόλαος Σηφουνάκης. Συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Σωτήριος Λύτρας και οι Γενικοί Γραμματείς, κ.κ. Δημήτριος Στεφάνου, Ευσταθία Μπεργελέ, Ηλίας Πλασκοβίτης, Ηλίας Πεντάζος, Ιωάννης Οικονομίδης και Ιωάννης Ιωαννίδης.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η κατάργηση των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ο καθορισμός με νόμο της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους.
Οι Οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν το 1985 με τους νόμους 1515 και 1561 αντίστοιχα και συμπληρώθηκαν από πλευράς θεσμικού πλαισίου και αρμοδιοτήτων από τον Ν. 1650 του επόμενου έτους, για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχοντας ως βασική τους αρμοδιότητα την ευθύνη του ρυθμιστικού σχεδίου και του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, έχουν επιτελέσει σημαντικό και αναντικατάστατο έργο σε ότι αφορά τον σχεδιασμό της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης των δύο μητροπολιτικών περιοχών και την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδίου, με χρήση κατάλληλων εργαλείων και πολιτικών και στόχο τη αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι Οργανισμοί αυτοί επιτέλεσαν ένα ογκώδες και δύσκολο μελετητικό και επιτελικό έργο, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν πλήθος από αντιξοότητες, τόσο λόγω έλλειψης επίσημου οργανογράμματος, με σταδιακή υποβάθμισή τους από πλευράς πόρων και προσωπικού, όσο και λόγω πολλών και αντιτιθέμενων οικονομικών συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα. Με βάση τα παραπάνω:
  • Εκφράζουμε τη βαθύτατη διαφωνία μας σε οποιαδήποτε προοπτική κατάργησης των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφαιρούν από τον δημόσιο τομέα αρμοδιότητες περιβαλλοντικής και λειτουργικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και εισάγουν διαδικασίες fast track για την προσέλκυση επενδύσεων, προοιωνίζουν καταστάσεις πλήρους απορύθμισης των χρήσεων γης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, γενικότερα σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στις δύο αυτές μητροπολιτικές περιοχές, με τα πολλά συσσωρευμένα προβλήματα ποιότητας ζωής και αναπτυξιακού προτύπου.
  • Ζητούμε από τους αρμόδιους Υπουργούς να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφασή τους και καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς Φορείς καθώς και του Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δηλώσουν την αντίθεσή τους και να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των Οργανισμών αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου