Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρόσφατες παρεμβάσεις


Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επικείμενη σύσταση των μεταβατικών ΟΕΥ σύμφωνα με τον Ν. 4604/2019. .doc


Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων - Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια - εφαρμογή Ν. 4354/2015 .doc Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού .pdf


Ανακοίνωση για την Πρωτομαγιά του 2019. .doc

Μετακινήσεις Υπαλλήλων εντός της Περιφέρειας Αττικής. .doc

Συμμετοχή στην Απεργία - Αποχή απο την αξιολόγηση. .docx Εξώδικη Γνωστοποίηση - Απεργία-Αποχή απο την Αξιολόγηση .pdf Δήλωση Συμμετοχής σε Απεργία-Αποχή .docx


Νέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ : Όριο ηλικίας διαδοχικής ασφάλισης. .pdf


Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. .doc


Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο ''Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.'' .doc


Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος. doc Υπ. Εργασίας:Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016. pdf


Νέο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία. .doc


Ενημέρωση για τις λανθασμένες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ. .doc


Ενημέρωση για τον πόρο 6‰ .doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου