Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Καθορισμός ωραρίου εργασίας Κυριακές και αργίες στον ΕΦΕΤ και σε Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 26-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7595

Προς: 1) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη.
2) Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου
Κοιν.: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Καθορισμός ωραρίου εργασίας Κυριακές και αργίες στον ΕΦΕΤ και σε Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ.

Κοι Υπουργοί
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς με αφορμή την έκδοση απόφασης (ΦΕΚ 5128/Β/15-11-2018) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων να καθορίσει το ωράριο των Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων και Αποκεντρωμένων Δομών αλλά και του ΕΦΕΤ και κατά τις Κυριακές και τις αργίες. Η Ομοσπονδία μας καταδικάζει τις οποιεσδήποτε σκέψεις στρατικοποίησης των Υπηρεσιών αυτών με την καθιέρωση λειτουργίας σε βάρδιες. Η Ομοσπονδία αντιλαμβανόμενη τον σπουδαίο ρόλο που καλούνται να ασκήσουν οι Μηχανικοί και οι Γεωτεχνικοί των Υπηρεσιών αυτών σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου:
  1. Σας καλεί ως πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να αντλήσετε οικονομικούς πόρους για την υπερωριακή απασχόληση των στελεχών των Υπηρεσιών αυτών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και για την με επιπλέον αμοιβή απασχόλησης κατά τα Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες.
  2. Σας καλεί να προχωρήσετε σε προσλήψεις Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με σημαντικό ελεγκτικό κομμάτι.
Τονίζουμε ότι το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών από κοινού με άλλες ειδικότητες εργαζομένων δεν πρόκειται να ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης των εργασιακών δεδομένων μας. Το Υπ.Α.Α.Τ. να καλύψει τις ελεγκτικές και όποιες άλλες Υπηρεσιακές ανάγκες των παραπάνω Υπηρεσιών καταβάλλοντας τις νόμιμες επιπλέον αμοιβές στους Συναδέλφους που επιθυμούν και μπορούν να συμμετέχουν. Καμία υποχώρηση από την θέση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει, οποιαδήποτε δε προσπάθεια εκμετάλλευσης των Συναδέλφων θα μας βρει απέναντι.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

1 σχόλιο: