Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 26-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7596

Προς: 1) Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ.
2) Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ.

Θέμα : Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.


Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συμπαραστέκεται στις διεκδικήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ σε σχέση με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ. Το οργανόγραμμα που αποφασίστηκε καταργεί τις δομές του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ακυρώνει τον Πανελλαδικό χαρακτήρα του. Το σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών υποβαθμίζεται σε Γραφεία χωρίς καμιά αξιολόγηση του έργου τους ή της σημασίας τους ορισμένες φορές σαν υπηρεσίες που αφορούν ακριτικές περιοχές τις χώρας. Ο κανόνας που εμφανίζεται σαν «προϋπόθεση» και αφορά τη στελέχωσή τους με 5 υπαλλήλους για να χαρακτηριστούν Τμήματα είναι παρελκυστικός καθώς ο αριθμός των υπαλλήλων που το στελεχώνουν πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο Οργανόγραμμα και όχι να αποτελεί τυχαία «προϋπόθεση». Εξάλλου ακόμα και το ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει εγκρίνει Οργανισμούς Φορέων με τμήματα λιγότερων υπαλλήλων. 

Ταυτόχρονα, στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε ένα Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ήδη αναπτύσσει σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. 

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Επιτροπών, του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Στην ίδια κατεύθυνση η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας. 

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που κλείνει Περιφερειακά αντί να τα στελεχώσει με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης. 

Εκτιμούμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας και όχι με κατάργηση των δομών του ΤΕΕ. Παλεύουμε από κοινού με τους εργαζόμενους του ΤΕΕ για ανάπτυξη του Επιμελητηρίου προς όφελος της κοινωνίας και των μηχανικών και όχι σε συρρίκνωση των δομών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου