Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υπολογισμός Συντάξεων με πλασματικά χρόνια ασφάλισης

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 29-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7602

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα : Υπολογισμός Συντάξεων με πλασματικά χρόνια ασφάλισης.Κε Υπουργέ , κα Γεν. Γραμματέα, κε Διοικητά

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της προηγούμενων επιστολών μας σχετικά με την προσμέτρηση των ετών εξαγοράς στον ασφαλιστέο μισθό της ανταποδοτικής σύνταξης και της προσαύξησης αυτής.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, ως μέσος μισθός θεωρείται «το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου (προσαυξημένες με τον ΔτΚ) δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του, από το έτους 2002 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης». Για όσους έχουν και πλασματικούς χρόνους, ο ΕΦΚΑ κατά την διαμόρφωση του μέσου μισθού συνυπολογίζει και τον χρόνο αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο διαιρέτης, με αναντίστοιχη αύξηση του αριθμητή (μια και η εξαγορά συνήθως γίνεται με κατώτερο ασφαλιστέο μισθό) να μειώνεται ο μέσος μισθός και το τελικό ποσό της σύνταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 28, ο χρόνος και οι αποδοχές που καθορίζουν τον μέσο μισθό είναι μεταξύ του έτους 2002 και της υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτο οποιοσδήποτε χρόνος πέραν αυτού γίνεται απαγορευτικός. Επιπροσθέτως, οι πλασματικοί χρόνοι αποτελούν χρόνους κατά βάση πριν το έτος 2002, οι οποίοι έτσι και αλλιώς δεν υπολογίζονται και δεύτερον, ο χρόνος που καθορίζει τον διαιρέτη είναι συγκεκριμένος, δηλαδή από το έτος 2002 έως της υποβολής της αίτησης, συνεπώς, μεγαλύτερος χρόνος πέραν του διαστήματος αυτού δεν χωρεί.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28, που αναφέρεται στην διαμόρφωση του μέσου μισθού, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Σύμφωνα όμως με τη παρ. 3, προστίθεται μεταβατική διάταξη που ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές από το έτος 2002 και έως της υποβολής της αίτησης. Κατά τον νομοθέτη (σε βάθος χρόνου) και οι πλασματικοί χρόνοι δύναται να συνυπολογιστούν υπό την προϋπόθεση όμως να έχουν εκπνεύσει όλοι οι χρόνοι ασφάλισης πριν το έτος 2002. Δηλαδή, να έχει εξαντληθεί η μεταβατική περίοδο (έτους 2002) όπως τίθεται από το άρθρο αυτό και που οι ασφαλισμένοι εφεξής, θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης (πραγματικό ή πλασματικό) μετά το έτος αυτό.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με επισυναπτόμενο παράδειγμα συναδέλφων μας για 33 χρόνια ασφάλισης χωρίς να υπολογιστεί η εξαγορά των 5 ετών σπουδών με το ποσό των 10.071€ που έχει καταβληθεί, το ποσό της προσαύξησης είναι 936,13€ ενώ για 38 χρόνια ασφάλισης συνυπολογίζοντας τα 5 αναγνωρισμένα χρόνια το ποσό της προσαύξησης είναι 928,07€. Δηλαδή παρ’ ότι έχει καταβληθεί επί πλέον ποσό 10.071€, αντί το ποσό της προσαύξησης να αυξάνεται, μειώνεται κατά 936,13-928,07= 8,06€. Δηλαδή αν δεν είχε καταβληθεί το ποσό των 10.071€ για την εξαγορά των 5 ετών των σπουδών, θα προέκυπτε μεγαλύτερη σύνταξη.

Για τον παραπάνω λόγο σας καλούμε να επανεξετάσετε την πρόβλεψη αυτή ώστε να μην λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών -όπως ισχύει για όσους έχουν κάνει την εξαγορά προ του 2002- αλλά να λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο τα έτη της αναγνώρισης στην εξαγωγή του συντελεστή αναπλήρωσης ή εφ’ όσον δεν γίνουν αυτά, με νομοθετική ρύθμιση να επιστρέφεται το ποσό της εξαγοράς.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες
Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Βρακά Στ.
Διοικητή ΕΦΚΑ κο Σέμπο

Κοινοποίηση:
Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.
Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου