Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τμήμα Άμυνας ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Ένταξη Μηχανικών ΠΕ στο Ανθυγιεινό Επίδομα

Tο τμήμα ΥΕΘΑ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής επιδίωξε με όλα αυτά τα χρόνια με τις παρεμβάσεις του το εξής απλό, λογικό και δίκαιο: να μην υπάρχουν περιπτώσεις όπου δυο εργαζόμενοι του υπουργείου, που κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο ή σε ανάλογο χώρο, να τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς το ανθυγιεινό επίδομα, για οποιονδήποτε λόγο και μάλιστα λόγω ένταξης σε διαφορετικό κλάδο, η οποία ανισότιμη αντιμετώπιση προβλέπεται βέβαια στις ισχύουσες ΚΥΑ του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου