Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Παράδειγμα Υπολογισμού Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα,    24-4-2018

Αρ. Πρωτ.: 7355                                                    Προς:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για                                                                                        ενημέρωση των μελών.
                                                                            
Θέμα : Παράδειγμα Υπολογισμού Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ Μηχανικών Δημοσίου από την                 ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

          Συνάδελφοι επισυνάπτουμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ για Μηχανικούς Δημοσίου. Το παράδειγμα έχει λάβει υπόψη την πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο (Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των, πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων.pdf)  είναι ενδεικτικό για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης και δεν είναι οριστικό, ούτε για να παρθεί κατά γράμμα μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν τα πρώτα Εφάπαξ σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό Ν.4387/16. Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κανένα Εφάπαξ από το 2013 και μετά .Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Είναι διαθέσιμο και σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς.


Έως 31.12.2013
Απολαβές 5 τελευταίων ετών πρίν την αποχώρηση (2009-2013)
Ποσοστό για τον Υπολογισμό
                             31.869,73
 1/7/1979-31/12/1990
5,6
16,34%
                             28.859,97
 1/1/1991-31/12/1996
6
15,00%
                             24.238,24
 1/1/1997-31/12/2001
5
22,50%
                             28.198,03
 1/1/2002-31/12/2006
5
30,00%
                             28.388,00
 1/1/2007-31/12/2013
7
60,00%
Μέσος Όρος
                               2.359,23
Πρώτο Τμήμα Εφάπαξ
                                20.383,87
Από 1.1.2014
Έτη
Ετήσιες Απολαβές
Κράτηση 4%
2014
                28.498,40
    1.139,94
2015
                27.590,00
    1.103,60
2016
                27.960,68
    1.118,43
2017
                27.276,00
    1.091,04
2018
                27.924,00
    1.116,96
Δεύτερο Τμήμα Εφάπαξ
                                   5.569,96
Συνολικό Εφάπαξ
               25.953,83

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αρχικά συμπληρώνονται οι απολαβές των τελευταίων 5 ετών πριν την αποχώρηση από την υπηρεσία, μετά τα δεκαδικά έτη που έχουν υπηρετηθεί στις αναγραφόμενες ημερομηνίες και τέλος οι ετήσιες απολαβές από το 2014 έως την αποχώρηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου