Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Φωτογραφική προκήρυξη για επιλογή προϊσταμένων στο υπ. Υποδομών καταγγέλλει η ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕΚύριε Υπουργέ… Στις 31/1/2018 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. οικ. 7758 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια φωτογραφική προκήρυξη που παραβιάζει κατάφωρα της διατάξεις του νόμου διαιωνίζοντας το πελατειακό, αναξιοκρατικό και παλαιοκομματικό κράτος αφού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Ν. 4369/16, περί αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποκομματικοποίησης, (πρέπει να σημειώσουμε επίσης πως η εφαρμογή του σχετικού νόμου έως τις 30/6/2018 αποτελεί και προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της 3 ης αξιολόγησης).

Η απόφασή σας αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση, ανησυχία και απογοήτευση, όχι μόνο των αποκλειομένων συναδέλφων, αλλά του συνόλου των εργαζομένων του Υπουργείου, οι οποίοι θεωρούσαν πως με την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού, καθώς και με τις αξιοκρατικές επιλογές προϊσταμένων, (μπορούμε να φανταστούμε τι θα επακολουθήσει κατά τις κρίσεις για επιλογές προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων), θα μπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στο Υπουργείο. Δυστυχώς, όμως, αντί για νέο ξεκίνημα, παρατηρούμε μία οπισθοδρόμηση που αναπαράγει τις πελατειακές σχέσεις και επιβεβαιώνει παλαιοκομματικές πρακτικές.

Ελπίζουμε να αντιλαμβάνεστε, ότι η απόφασή σας αυτή δημιουργεί μείζον ζήτημα πολιτικής, αξιακής και θεσμικής τάξης, καθώς είστε ο μοναδικός Υπουργός που παραβιάζει το Νόμο, καθώς όλα τα Υπουργεία έχουν προκηρύξει τις θέσεις ευθύνης Γενικών Δ/ντων, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να αναλάβετε τις πολιτικές σας ευθύνες και να προβείτε στην άμεση ανάκληση της παράνομης αυτής προκήρυξης, που προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια αξιοκρατίας και ισονομίας και ακυρώνει την προσπάθεια μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, η εν λόγω προκήρυξη θίγει όλα τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν την ικανότητα, την επάρκεια και όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο σχετικό νόμο για να επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις, ενώ εκθέτει τα περιγραφόμενα σε αυτή πρόσωπα.

Διαφορετικά, θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το νοσηρό κλίμα ευνοιοκρατίας, αυθαιρεσίας, αναξιοκρατίας και έλλειψης διάθεσης προσφοράς που θα επικρατήσει στο χώρο, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο, το δικαίωμα των συναδέλφων – μελών μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου χωρίς αποκλεισμούς, για να τελειώσουμε επιτέλους με το αναξιοκρατικό και ευνοιοκρατικό σύστημα στη Δημόσια Διοίκηση.

Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί ενωμένοι για μία Δημόσια Διοίκηση αξιοκρατική, λειτουργικά ανεξάρτητη και αποτελεσματική που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου