Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Σωματείο ΚΤΥΠ ΑΕ: Υπόμνημα για το «Μητρώο Μελών Επιτροπών διαγωνισμών έργων μελετών και παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.


Φαβιέρου 30 - Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α – Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272299
6977 674562, 6978 900537- FAX: 210.5272489 e-mail: somateio@ktyp.gr

Αθήνα 15/2/2018
Αρ. πρωτ. 1205

ΠΡΟΣ : 1. κ. ΣΠΙΡΤΖΗ
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
2. κα ΚΟΝΤΟΥΛΗ
Πρόεδρο Κτ.Υπ. ΑΕ

3. κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Διευθύνοντα σύμβουλο Κτ.Υπ. ΑΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα επί των διαδικασιών που νομοθετήθηκαν σχετικά με το «Μητρώο Μελών Επιτροπών διαγωνισμών έργων μελετών και παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.). Με βάση το Νόμο 4412/2016 και την Απόφαση με Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 4841/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών υποχρεούνται όλοι οι εργαζόμενοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών. Πληροφορικής, Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών και ΤΕ Μηχανικών και Πληροφορικής, να εγγραφούν στο Μη. Μ.Ε.Δ. (με εξαίρεση τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και όσους έχουν διαπράξει Πειθαρχικά αδικήματα).
Τα θέματα που επισημαίνουμε επιγραμματικά και πρέπει να επιλυθούν άμεσα και σίγουρα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι τα εξής:
  1. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση.
  2. Να λαμβάνεται υπόψη -με κάποια μοριοδότηση ίσως- η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς.
  3. Να δοθεί προτεραιότητα σε συμμετοχή των εμπλεκομένων σε Διαγωνισμούς που κάνει ο φορέας στον οποίο εργάζονται, καθώς ο Νόμος αφήνει να εννοηθεί ότι από το Μη.Μ.Ε.Δ θα κληρώνονται χωρίς εξαιρέσεις για συμμετοχή σε κάθε Διαγωνισμό σε όλη την Περιφέρεια Αττικής !! Αν αυτή είναι πράγματι η πρόθεση του υπουργείου, τότε θα πρέπει πριν από τη λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. να διασφαλίσει πέραν όσων αναφέρουμε και τη συμμετοχή όλων των υπόχρεων από όλες τις υπηρεσίες στο σύνολό τους.
  4. Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (μηχανικός, πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός).
Με τα σημερινά δεδομένα είναι προφανείς οι κίνδυνοι για τη διαδικασία και για όλους όσους υποχρεούνται να μετέχουν στο Μη.Μ.Ε.Δ., γι΄αυτό θεωρούμε επιβεβλημένο να δοθεί παράταση για εύλογο διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προαναφέραμε.


Το Δ.Σ του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου