Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη από τον πρώην ΟΕΚ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7288 Αθήνα, 13/2/2018
Προς: 1. Δκτη ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξη Αθαν.
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ
Κοιν.: 1. Δκτρια ΟΑΕΔ. κα Καραμεσίνη Μ.
2. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ 3. Α’ Βάθμιες Ενώσεις
Θέμα: Μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη από τον πρώην ΟΕΚ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας εργαζόμενοι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ο ΟΕΚ ποτέ δεν κατέβαλε το σκέλος της εργοδοτικής εισφοράς του στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως όφειλε, από το 2007 (ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006) που αυτή θεσμοθετήθηκε για τους μισθωτούς μηχανικούς. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του τ. ΟΕΚ και διατηρήθηκε, έως και την κατάργησή του το 2012, παρά την αντίθετη άποψη του ΤΣΜΕΔΕ όπως προκύπτει από την σχετική αλληλογραφία.

Από το 2013 ο ΟΑΕΔ ( Ν.4144/2013) κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του τ. ΟΕΚ. Οι μηχανικοί, οι πλειοψηφία των οποίων, μετά την κατάργηση του ΟΕΚ, έχει περάσει στον ΟΑΕΔ έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ για την καταβολή των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ για το διάστημα 2007-2013 και παρακολουθούν το θέμα, χωρίς όμως ακόμα να έχει δοθεί λύση.

Η μη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΣΜΕΔΕ είναι καθοριστικής σημασίας και επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο τους Μηχανικούς του πρώην ΟΕΚ, που ήταν ασφαλισμένοι το επίμαχο διάστημα και αρκετοί είναι ήδη συνταξιούχοι. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές ενώ η μη πληρωμή τους έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων στο ΕΦΚΑ.

Για την άμεση ενημέρωση σας με σκοπό την ταχύτερη επίλυση του θέματος ζητάμε συνάντηση με εσάς το δυνατόν συντομότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου