Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΥΠΥΜΕ: Προκήρυξη Γενικών Διευθυντών που παραβιάζει βασικές διατάξεις του νόμου και έχει πολλαπλές φωτογραφικές προβλέψεις

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 20-2-2018Αρ. Πρωτ. :7294
Προς: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Κοιν: 1. Υπουργό Διοικητής Ανασυγκρότησης
κα. Όγλα Γεροβασίλη.
  1. ΤΕΕ
  2. Α΄βάθμιες Ενώσεις. 

Θέμα : Προκήρυξη Γενικών Διευθυντών.

Κύριε Υπουργέ,

Στις 31/1/2018 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. οικ. 7758 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια προκήρυξη που παραβιάζει βασικές διατάξεις του νόμου και έχει πολλαπλές φωτογραφικές προβλέψεις. Ορισμένες από τις οποίες εντοπίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (συγκεκριμένη εμπειρία για συγκεκριμένη θέση, συγκεκριμένα περιοριστικά μεταπτυχιακά για κάποιες θέσεις, άριστη γνώση γλώσσας για μία μόνο θέση κ.λ.π. και όλοι να έχουν εμπειρία σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών).

Η εν λόγω προκήρυξη θίγει την πλειονότητα των συναδέλφων μηχανικών, που έχουν την ικανότητα, την επάρκεια και όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο σχετικό νόμο για να επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις.

Τονίζουμε, επίσης, την κατηγορηματική μας αντίθεση με την 3η περίπτωση των κωλυμάτων υποψηφιότητας, η οποία αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του».

Τέλος όπως μας μετέφεραν συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων για τις θέσεις : 5. " Θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών" , 6. " Θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών" και 8. "Θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών" , δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας μόνο Πολιτικού Μηχανικού. Εκτιμούμε ότι στο αντικείμενο έργων οδοποιίας, κτιριακών, λιμενικών, φυσικών καταστροφών έχουν γνώση και εργάζονται τόσο σε επίπεδο επίβλεψης μελετών όσο και στην επίβλεψη επί της κατασκευής έργων και οι ειδικότητες των Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων κ.λ.π., ενώ συνάδερφοι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές σε θέματα οδοποιίας κ.λ.π

Σας καλούμε να αναλάβετε τις πολιτικές σας ευθύνες και να προβείτε στην άμεση ανάκληση της προκήρυξης αυτής. Σε περίπτωση μη ανάκλησης της συγκεκριμένης προκήρυξης, θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο, το δικαίωμα των συναδέλφων - μελών μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.


1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης ή στη βιώσιμη ανάπτυξη -Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
-Εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧ Ι
5. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
6. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση – Διαχείριση Τεχνικών Έργων ή στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής.
Εμπειρία τουλάχιστον
ενός (1) έτους σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με αντικείμενο
έργα Υδραυλικών Υποδομών.
7. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συστήματα ελέγχου
8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διαχείριση αντιμετώπισης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών.
• Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.
9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
10. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΌΧΙ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου