Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους διπλωματούχους μηχανικούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23-1-2018
Αρ. Πρωτ. : 7268
Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ολ. Γεροβασίλη
2. Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Χουλιαράκη
3. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
4. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Επαναφορά της «προσωπικής διαφοράς» στους διπλωματούχους μηχανικούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας, επανερχόμαστε στο θέμα που προέκυψε με τον πρόσφατο Νόμο 4483/2017, όπου επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων που μετατάχτηκαν με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Όμως στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4483/31-7-2017, δε λήφθηκαν υπόψη όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από ΟΤΑ όπως επίσης και στην ερμηνευτική Εγκύκλιο 33/17-11-2017 όπου δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στους ίδιους χώρους, μηχανικοί πολλών ταχυτήτων.

Πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε μετατάξεις με τις διατάξεις των Ν.3852/2010, Ν.4018/2011, Ν.4223/2013, από ΟΤΑ σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ενώ δινότανε η δυνατότητα αυτή και περιπτώσεις μετατάξεων από και προς Υπουργεία κλπ. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να κατανοήσετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους χώρους εργασίας, με την αναφορά στο Νόμο των επιμέρους περιπτώσεων μετάταξης δημιουργώντας μια άνιση αντιμετώπιση στην μισθολογική κατάσταση των μηχανικών. Προτείνουμε να τροποποιηθεί το άρθρο 99 του Ν.4483/31-7-2017 και να γίνει αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων ανεξάρτητα από τον Φορέα μετάταξης. Υπενθυμίζουμε τέλος το αίτημα μας για συνάντηση μας μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τους Διπλ. Μηχανικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου