Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υποβάθμιση της λειτουργίας του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων ΤΕΜ/ΣΕΝΕ στο νέο Οργανισμό του ΥΠΕΝ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 27-11-2017
Αρ. Πρωτ. : 7222
Προς: Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη
Κοιν.: Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
Θέμα :
Υποβάθμιση της λειτουργίας του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων ΤΕΜ/ΣΕΝΕ στο νέο Οργανισμό του ΥΠΕΝ.
Κύριε Υπουργέ
Όπως ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους μας υπαλλήλους στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νότιας Ελλάδας (ΤΕΜ/ΣΕΝΕ) μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του ΥΠΕΝ, έχουν δημιουργηθεί ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία του διαρκώς υποβαθμιζόμενου αυτού κρίσιμου τμήματος.
Οι αρμοδιότητες του ΤΕΜ/ΣΕΝΕ μέχρι την εφαρμογή του προηγούμενου Οργανισμού του Υπουργείου (ΠΔ 100/2014), δηλαδή προ του Νοέμβρη του 2014, αντιστοιχούσαν σε επίπεδο Διεύθυνσης (τέως Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος-ΕΜΝΕ), στην οποία υπηρετούσαν 16 υπάλληλοι, εκ των οποίων 7 μηχανικοί (4 από αυτούς επιθεωρητές μεταλλείων).
Από το Νοέμβρη του 2014 μέχρι την εφαρμογή του νέου Οργανισμού (ΠΔ 132/2017), η τέως ΕΜΝΕ υποβαθμίστηκε σε Τμήμα του ΣΕΠΔΕΜ, διατηρώντας εντούτοις όλες τις αρμοδιότητες πλην της αδειοδότησης. Το προσωπικό σταδιακά μειώθηκε σε 11 υπαλλήλους, εκ των οποίων 6 μηχανικοί (4 επιθεωρητές μεταλλείων). Από τους υπαλλήλους αυτούς οι 3 απουσίαζαν με μακροχρόνιες άδειες (άνευ αποδοχών-ανατροφής τέκνου), συνεπώς διαθέσιμοι ήταν οι 8. Από αυτούς 3 ήταν επιθεωρητές μεταλλείων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από την περίοδο προ του Νοέμβρη του 2014 έως τις 10.11.2017, το ονομαστικό προσωπικό της Υπηρεσίας ελαττώθηκε κατά 30%, το πραγματικό-διαθέσιμο κατά 50%, οι διαθέσιμοι μηχανικοί κατά 50%, ενώ οι διαθέσιμοι επιθεωρητές μεταλλείων κατά 25%.
Με τη νέα κατανομή προσωπικού του νέου Οργανισμού, διαπιστώσαμε ότι το ΤΕΜ/ΣΕΝΕ χάνει έναν ακόμα επιθεωρητή μεταλλείων, με την ονομαστική δύναμή του να διαμορφώνεται πλέον σε 10 υπαλλήλους, εκ των οποίων διαθέσιμοι 7, ενώ οι διαθέσιμοι επιθεωρητές μεταλλείων που παραμένουν είναι μόλις 2. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι στο νέο Οργανισμό προβλέφθηκαν επιπλέον 162 οργανικές θέσεις στο ΥΠΕΝ, εκ των οποίων 42 ΠΕ Μηχανικών, ενώ αντίθετα στο ΤΕΜ/ΣΕΝΕ επιλέχθηκε η μείωση κατά 1 και με αυτόν το τρόπο δεν δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης άλλου επιθεωρητή μεταλλείων σε αυτό. Σημειώνεται ότι στα ΤΕΜ, ως επιθεωρητές νοούνται μόνο οι υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου-μεταλλουργού ή ορυκτών πόρων.
Όπως γνωρίζετε, τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΥΠΕΝ αποτελούν, μεταξύ των πολλών αρμοδιοτήτων τους, το μοναδικό ελεγκτικό μηχανισμό του Κράτους σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας στον ιδιαίτερα επικίνδυνο κλάδο των μεταλλείων-λατομείων, έχοντας ρόλο αντίστοιχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και σε θέματα πάταξης της παράνομης λατομικής δραστηριότητας. Όπως επίσης γνωρίζετε, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι έννοια συνυφασμένη με την πρόληψη, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με τη συχνή παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών στους χώρους εργασίας. Για το λόγο αυτό τα ΤΕΜ, τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Ελλάδα, ζητούσαν διαρκώς την ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών τους, καθώς δεν επαρκούσε για την εκτέλεση του έργου τους, που εκτιμάται ότι αναλογεί κατ’ ελάχιστο σε περίπου 10 επιθεωρητές μεταλλείων για κάθε ένα, καθώς και αντίστοιχους διοικητικούς υπαλλήλους.
Τα ανωτέρω περιγράφουν τη ραγδαία υποβάθμιση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και μέσω αυτής, την υποβάθμιση στις προτεραιότητες του Υπουργείου της έννοιας της διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και του περιορισμού της παράνομης λατομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η υποβάθμιση αυτή κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τη διακηρυγμένη πολιτική για την ενίσχυση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, στο πλαίσιο τόσο της απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων (ex-post έλεγχοι), όσο και σε αυτό της αναδιοργάνωσης της εποπτείας των οικονομικών φορέων, πεδία για τα οποία αναμένεται άμεσα η ψήφιση σχετικών νόμων (λατομικός νόμος του ΥΠΕΝ, νόμος για την εποπτεία του ΥΠΟΑ). Σημειώνεται ότι με τα δύο αυτά νομοθετήματα τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΥΠΕΝ αναλαμβάνουν μεγάλο ελεγκτικό βάρος και αυξημένες ευθύνες.
Με τα νέα δεδομένα είναι σαφές ότι το ρόλο του ουσιαστικού ελέγχου και της πρόληψης το ΤΕΜ/ΣΕΝΕ, με εύρος αρμοδιοτήτων επιπέδου Διεύθυνσης, δεν μπορεί πλέον ούτε κατ’ ελάχιστο να τον διαδραματίσει. Καθίσταται συνεπώς ξεκάθαρο σε εμάς ότι η ύπαρξή του αποκτά διακοσμητικό χαρακτήρα, εφόσον είναι πρακτικά αδύνατο 2 επιθεωρητές μεταλλείων να επιφορτιστούν το καθήκον της πάταξης της παράνομης λατόμευσης και του εγγυητή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων περίπου 800 μεταλλευτικών-λατομικών χώρων σε 25 νομούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένων έργων όπως τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, τα υπόγεια μεταλλεία βωξίτη και λευκολίθου, τα μεταλλεία και το μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, καθώς και τα δημόσια σμυριδωρυχεία της Νάξου.

Κύριε Υπουργέ σας καλούμε να διορθώσετε άμεσα την παραπάνω δυσλειτουργία μέσω υποβάθμισης και υποστελέχωσης του ΤΕΜ/ΣΕΝΕ, ώστε να μπορέσει με επάρκεια να ανταποκριθεί στις αυξημένες και κρίσιμες για το Δημόσιο Συμφέρον αρμοδιότητες του. Σας καλούμε επίσης να προγραμματίσετε το συντομότερο συνάντηση με την Ένωση μας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, ώστε να συζητήσουμε πληθώρα θεμάτων αρμοδιότητας σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου