Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΔΕΔΥ: Όχι στην παράνομη μετακίνηση μέλους του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και εν όψει της συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή Προστασίας των Συνδικαλιστικών Στελεχών (του άρθρου 15 Ν.1264/1982), εκφράζει την έντονη αντίθεση της στη μετακίνηση της Αρχιτέκτονος Μηχανικού Πλουμίτσας Τριανταφυλλοπούλου, που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το Τμήμα Ελέγχου της Δ/νσης Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων στο Τμήμα Εταιρειών Ενδο-ομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού, ενώ τόσο η ίδια όσο και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στο Δ.Σ. της οποίας η κ. Τριανταφυλλοπούλου είναι εκλεγμένο μέλος, δεν συναινούν, όπως ο νόμος ορίζει.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ «δεν προκύπτει κανένας υπηρεσιακός λόγος που να δικαιολογεί τη μετακίνησή της, με δεδομένο ότι στην υπηρεσία που υπηρετεί προσφέρει επιμελώς έργο με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητές που διαθέτει (είναι κάτοχος και μεταπτυχιακού τίτλου). Η συγκεκριμένη υπηρεσία που υπηρετεί, έχει ανάγκες για επιπλέον προσωπικό Διπλωματούχων Μηχανικών, ενώ αντίστοιχα η υπηρεσιακή μονάδα στην οποία επιχειρείται να μετακινηθεί δεν έχει ανάγκη σε Διπλωματούχους Μηχανικούς».
Μέχρι σήμερα, καμία κυβέρνηση, δεν τόλμησε να μετακινήσει εκλεγμένο συνδικαλιστή με ανυπόστατη επιχειρηματολογία. Άλλωστε, τόσο η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία του διοικητικού δικαίου, αλλά κυρίως η αντίστοιχη του συνδικαλιστικού δικαίου, προστατεύουν πλήρως την άσκηση των καθηκόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, την αξιοπρέπεια και τιμή τους, τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία και την όλη προσωπικότητα τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να εγκαταλειφθούν τα σχέδια για μετακίνηση της συναδέλφου και να την αφήσουν απερίσπαστη να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εκεί που και τώρα υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Καταδικάζουμε την όποια προσπάθεια «δίωξης» συναδέλφων και μάλιστα συνδικαλιστών, όπως και κάθε προσπάθεια εν τοις πράγμασι ή με σχεδιαζόμενα νομοθετήματα να καταργηθούν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου