Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών: Πρακτικά και επόμενη συνέλευση

Πρακτικά συνέλευσης 20/1/2017
Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, εκφράστηκαν κατ’ αρχήν σκέψεις και σχόλια σχετικά με την συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ, με θέμα ΕΦΚΑ / ΤΜΕΔΕ που έγινε την προηγούμενη Τρίτη -17/1/2017. Στα πλαίσια της συνεδρίασης, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί συμμετέχοντες της ΑΣΜ, παρατηρήθηκε η επικέντρωση και η εμμονή σε ζητήματα που αφορούν το ΤΜΕΔΕ: Η ‘ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των πόρων του’, η ‘ανάγκη περεταίρω προικοδότησης του ΤΜΕΔΕ’, αποτέλεσαν το κύριο θέμα συζήτησης που σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον των περισσότερων μελών της ΔΕ. Αντίθετα, υπήρξε εμφανής η σχεδόν πλήρης αδιαφορία τους για τον ΕΦΚΑ και την δημόσια κοινωνική ασφάλιση… Εν τούτοις, μέσω των παρεμβάσεων ορισμένων από τους παριστάμενους (όπως ο Γ. Πάνου – μέλος ΔΕ/ΤΕΕ, η Τ. Κατερίνη – πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ο Α. Κολοβός – πρώην μέλος ΔΕ/ΤΣΜΕΔΕ), τέθηκαν πολλά από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την πλειοψηφία των ασφαλισμένων μηχανικών (όπως τα διαρκώς αυξανόμενα χρέη, η αδυναμία καταβολής των οφειλών και η συνεπακόλουθη στέρηση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος, ο ρόλος της ‘ασφάλισης ιδιότητας’ στα πλαίσια του ΕΦΚΑ, τα αναδρομικά, κτλ.), πιέζοντας τον πρόεδρο και την επιτροπή να στηρίξουν τα αιτήματα των εργαζόμενων, άνεργων και υποαπασχολούμενων και να κινητοποιηθούν δυναμικά έναντι του Υπουργείου, επί των ήδη ομόφωνα ειλημμένων αποφάσεων του ΤΕΕ (στις 21/12/2016 – που αφορούσαν την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 100 δόσεις, την δυνατότητα Διαγραφής χρεών…, την μη αποστολή στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων στο ΚΕΑΟ…, κτλ.)… Κρίθηκε δε απαραίτητη η παρουσία μας στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ – με θέμα το Ασφαλιστικό, την Τρίτη 24/01/17 – με σκοπό την γνωστοποίηση των θέσεων μας, την υποστήριξη αιτημάτων συμβατών προς τις διεκδικήσεις της ΑΣΜ και την παρέμβαση μας για λήψη αποφάσεων εκ μέρους του ΤΕΕ στην κατεύθυνση δυναμικών κινητοποιήσεων…
Ακολούθησε συζήτηση περί ΤΜΕΔΕ, με αφορμή την παρελθούσα συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ – μια συζήτηση που μας άφησε με απορίες: το ΤΜΕΔΕ αφορά το σύνολο των μηχανικών? Είναι υποχρεωτική η εγγραφή και η εισφορά σ’ αυτό? Δικαιούται ως ΝΠΙΔ, να οικειοποιείται μέρος (έστω) των αποθεματικών και των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ – δηλαδή της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης? (Ήδη, το οκταώροφο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ – Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα – έχει περιέλθει στο ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ και έπεται συνέχεια…) Νομιμοποιείται να επιζητεί την αύξηση της περιουσίας του σε βάρος του νέου δημόσιου φορέα? Είναι τέλος πιθανό να λειτουργήσει ως μέσον διαλογής και κατάταξης των μηχανικών σε εκλεκτούς και πληβείους?…? Πέρα από τις αιωρούμενες απορίες, κατανοήθηκαν:

  • η δυνατότητα του ΤΜΕΔΕ να εξελιχθεί σε παράλληλο φορέα ιδιωτικής ασφάλισης – προφανώς για λίγους, προνομιούχους – βάσει της καταστατικής του αρχής που του επιτρέπει την δημιουργία και άλλων κλάδων ασφάλισης
  • η δυνατότητα μετοχοποίησης του ΤΜΕΔΕ (που διασφαλίζεται από την ιδιότητα του ως ΝΠΙΔ) και συνεπώς η πιθανότητα ιδιωτικοποίησης αυτού του ταμείου εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας – καθώς μάλιστα, κατά κανόνα, η εγγυοδοσία είναι κερδοφόρα. …
Στην συνέχεια συζητήθηκε το Υπόμνημα που η ΑΣΜ προτίθεται να καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας. Το προτεινόμενο υπόμνημα διαβάστηκε και το περιεχόμενο του συμφωνήθηκε ομόφωνα (με την παρεμβολή μικρών διορθώσεων και συμπληρώσεων) από τους παρευρισκόμενους στην συνέλευση.
Το θέμα της ‘Ασφάλισης ιδιότητας’ – και η σκανδαλώδης διατήρηση της στα πλαίσια του ενιαίου ΕΦΚΑ – τέθηκε ως ζήτημα αιχμής στην παρούσα συγκυρία που τα οικονομικά προβλήματα των μηχανικών είναι πλέον δυσβάστακτα. Τονίστηκε ότι δεν πρόκειται για κανενός είδους “ασφάλιση” αλλά για “χρέωση” της ιδιότητας που, στα πλαίσια της εισπρακτικής λογικής των κυβερνώντων, συμβάλλει στην διόγκωση των οφειλών των ασφαλισμένων, στερώντας τους παράλληλα την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τους. Η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μηχανικού άλλωστε, αποτελεί πάγια διεκδίκηση της ΑΣΜ και είναι συμβατή και ουσιαστικά εμπεριέχεται ως βασικό στοιχείο κάθε διεκδίκησης με αντικείμενο τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μηχανικών (π.χ. η αναγνώριση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των ‘Μηχανικών’, η Άρση όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος εργαζόμενων, άνεργων και υποαπασχολούμενων ‘Μηχανικών’, κτλ.)
Η ιδιότητα μας είναι κεκτημένη – δεν είναι δυνατόν να υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε ‘ασφαλιστικές’ εισφορές για να την διατηρήσουμε. …
Εκφράστηκε ωστόσο, η επιφύλαξη της πιθανής συσχέτισης της άρσης της ‘Ασφάλισης ιδιότητας’ με την περίφημη απελευθέρωση των “κλειστών” επαγγελμάτων…
Συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των συναδέλφων που διαγράφονται από το ΤΕΕ – που βάσει της ισχύουσας συνθήκης αναγκάζονται να αποποιηθούν την ιδιότητα τους – αλλά και το πρόβλημα της επανεγγραφής τους. Δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει τέτοιες διαδικασίες (διαγραφής / επανεγγραφής) και τα πάντα εξαρτώνται από την εκάστοτε ετυμηγορία της ΔΕ/ΤΕΕ…
Τονίστηκε η ανάγκη προγραμματισμού δράσεων της ΑΣΜ καθώς και η ανάγκη επαφής και συντονισμού της με άλλες συλλογικότητες των μηχανικών αλλά και άλλων ειδικοτήτων (όπως δικηγόροι, φαρμακοποιοί, γιατροί, κτλ.) με τις οποίες, στα πλαίσια του ΕΦΚΑ, μας συνδέουν κοινά προβλήματα και στόχοι.
Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε η κοινοποίηση του περιεχομένου του υπομνήματος – στο οποίο αναφέρονται το σκεπτικό, τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις μας – στους ασφαλισμένους άλλων κλάδων.
Η κατάλληλη διαμόρφωση, εκτύπωση και τοιχοκόλληση του κειμένου σε χώρους που αφορούν άμεσα τους διαφορετικούς κλάδους, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τρόπο προσέγγισης των ενδιαφερόμενων συλλογικοτήτων.
Γνωστοποιήθηκε τέλος, το κάλεσμα του ΣΜΤ σε Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα το Ασφαλιστικό, την Παρασκευή 27/1/2017, στις 6 μμ, στα γραφεία του ΕΚΑ.
Επόμενη συνέλευση: Παρασκευή 3/2/17, στις 7:00 μ.μ.

Κάλεσμα
Σας καλούμε να έρθετε και να συμμετέχετε στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. H παρουσία σας είναι σημαντική για να αποφασίσουμε τη δράση μας για τα κοινά μας προβλήματα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
  • Προγραμματισμός – οργάνωση δράσεων της συνέλευσης για τη διαγραφή ασφαλιστικών χρεών / επιστροφή αδίκως καταβληθέντων / μέτρα άμεσης ανακούφισης οφειλετών / ΚΕΑΟ, με δεδομένη την αδιάλλακτη στάση του Υπουργείου Εργασίας
  • Νέα παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας: σκοπιμότητα, στόχευση, περιεχόμενο, συζήτηση του υπομνήματος που συντάσσεται για την παρέμβαση
  • Σχεδιασμός γενικών κατευθύνσεων – δράσεων μπροστά στη νέα κατάσταση της κατάργησης ΤΣΜΕΔΕ – συγχώνευσης στον ΕΦΚ και των εξελίξεων σχετικά με το ΤΜΕΔΕ
  • Δραστηριότητες για την επέκταση της απήχησης της ΑΣΜ και την προσέλευση νέου κόσμου
Αν θέλετε κάποιο ακόμα θέμα να συζητηθεί ενημερώστε μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, την Παρασκευή 20/01/2017, στις 7.00μ.μ., στο ΤΕΕ (Νίκης 4), 7ος όροφος, ώστε να αποφασίσουμε συλλογικά τις επόμενες κινήσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου