Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΕΜΠ - Για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος


Η  Γενική Συνέλευση των μελών του Τμήματος Αττικής την Δευτέρα, 31.10.2016, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας.
Η Συνέλευση θα συγκληθεί οριστικά την Τετάρτη, 2.11.2016,  ώρα 18:30, στο ΕΜΠ, στο αμφιθέατρο του κτηρίου της οδού Μπουμπουλίνας, 3ος Όροφος (είσοδος από τον εσωτερικό προαύλιο χώρο, στο αριστερό προεξέχον τμήμα του κτηρίου), οπότε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του κανονισμού, θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
  
1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
3.      Εισήγηση Κώστα Βουρεκά  για το 2ο ΘΕΜΑ.  


Ο Προέδρος Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Αντώνης Μαούνης 

Η Γενική Γραμματέας Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
Ελένη Βαφειάδου
Αναρτούμε την εισήγηση του ΔΣ για το 1ο θέμα:
Για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου