Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Οφειλές ΤΣΜΕΔΕ στο ΚΕΑΟ

Στην έκθεση του 3ου τριμήνου 2016 (Ιουλ-Σεπτ) του ΚΕΑΟ 
παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους οφειλέτες που έχει στείλει ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας τα τελευταία 3 χρόνια στο ΚΕΑΟ.

Από το ΕΤΑΑ συνολικά έχουν σταλεί στοιχεία για 2.262 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) κατά την ένταξη στο ΚΕΑΟ = 150.099.744,26e.

Πιο συγκεκριμένα για το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (έπειτα από σχετική επεξεργασία) προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

1. Προς το ΚΕΑΟ έχουν γίνει συνολικά 43 διαφορετικές αποστολές στοιχείων οφειλετών από 11/04/2014 έως και 20/09/16
2. Οι αποστολές στοιχείων αφορούν 534 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) κατά την ένταξη στο ΚΕΑΟ = 76.316.984,72e  (μ.ο. οφειλής 142.915,7e)
3. Οι 534 οφειλέτες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. 
Η 1η κατηγορία είναι 390 εργοδότες με συνολικό ποσό οφειλής (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) κατά την ένταξη στο ΚΕΑΟ = 54.747.313,77e   (μ.ο. οφειλής 140.377,7e)
Η 2η κατηγορία είναι 144 ασφαλισμένοι με συνολικό ποσό οφειλής (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) κατά την ένταξη στο ΚΕΑΟ = 21.569.670,95e  (μ.ο. οφειλής 149.789,4e)

Για τις 534 περιπτώσεις οφειλετών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (390+144) δεν παρουσιάζονται περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία για το εκάστοτε ατομικό ποσό οφειλής, την χρονική περίοδο της οφειλής και αν είναι ενεργή ή μη η επιχείρηση. 
Όσον αφορά την είσπραξη των οφειλών αυτών δεν αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για το ΤΣΜΕΔΕ αλλά συνολικά για το ΕΤΑΑ για το οποίο έχουν εισπραχθεί έως 30/09/16 6.357.795e.
Τέλος οι τρέχουσες οφειλές από ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ είναι 164.344.683,83e για 2.105 οφειλέτες.

Μερικές παρατηρήσεις:
1. Το ΕΤΑΑ είναι σε συνεχή επικοινωνία με το ΚΕΑΟ για την αποστολή στοιχείων οφειλετών και για το ΤΣΜΕΔΕ. 
2. Η αποστολή στοιχείων δεν περιορίζεται μόνο στην κατηγορία "εργοδότες" αλλά έχει περάσει και στην κατηγορία "ασφαλισμένοι". 
3. Η αποστολή στοιχείων προς το ΚΕΑΟ γίνεται υπηρεσιακά από το ΤΣΜΕΔΕ καθώς εάν αυτή γινόταν από το ΕΤΑΑ δεν θα παρουσιάζονταν αναλυτικά στοιχεία για τους οφειλέτες των ΤΣΜΕΔΕ-ΤΑΝ-ΤΣΑΥ-ΤΕΑΝ, αλλά συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. 
Ένα βασικό ερώτημα είναι αν για τις 43 αποστολές στοιχείων έως 20/09/16 προς το ΚΕΑΟ έχει ενημερωθεί και επικυρώσει την αποστολή η ΔΕ/ΤΣΜΕΔΕ ή είναι μια αυτόνομη υπηρεσιακή διαδικασία.
4. Όσον αφορά τις εργοδοτικές οφειλές πρέπει να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία από το ΤΣΜΕΔΕ για να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εταιρείες που οφείλουν εισφορές εργαζομένων, από πότε και ποια είναι τα ποσά αυτά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Για το αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να οργανώσουμε τις συλλογικές μας παρεμβάσεις μας για:
α) μη αποστολή στοιχείων ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ στο ΚΕΑΟ.
β) απαίτηση από τις διοικήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ για την είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών που οφείλονται σε εργαζομένους 
(είτε αυτοί είναι μισθωτοί για το ΤΣΜΕΔΕ, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες)
γ) κινηματική αντιμετώπιση εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Συνημμένα στέλνω την έκθεση 3ου τριμήνου 2016 του ΚΕΑΟ και τα επεξεργασμένα στοιχεία για το ΤΣΜΕΔΕ

Κυριάκος Σούμπασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου