Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και ΤΕΕ για το νέο Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Αρ. Πρωτ. : 4305                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 8-3-16, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, η Δημοτική Αρχή του κ. Καμίνη, ενέκρινε την Αλλαγή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Θεωρούμε ότι η αποδοτικότητα ενός ΟΕΥ, εξαρτάται από τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επεξεργασία του. Χωρίς αυτήν είναι εικονική η αλλαγή του.
Η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπόψη τις σοβαρές ενστάσεις που διατυπώθηκαν  στη «διαβούλευση».
Δεν έλαβε υπόψη τις αλλεπάλληλες κλήσεις για συνάντηση από τους διπλωματούχους μηχανικούς.
Δεν έλαβε υπόψη την παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέσω του εκπροσώπου του, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 Δεν έλαβε υπόψη την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Και, προχωρώντας σε μια επίδειξη αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς ο Δήμαρχος, ψήφισε το νέο ΟΕΥ μόνο με την παράταξή του. 

Παρέμβαση ΤΕΕ για το νέο Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ μετά από πρόταση του Προέδρου Γιώργου Στασινού, κατόπιν ενημέρωσης από την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, αποφάσισε «να παρέμβει στο Δήμο Αθηναίων και το Δημοτικό Συμβούλιό του για την επιχειρούμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, με την οποία πιθανόν να υποβαθμίζονται  οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, υπάλληλοι του Δήμου.».
Ήδη ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε το ζήτημα της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση Τεχνικών Υπηρεσιών με μη συναφές αντικείμενο αρμοδιοτήτων, καθώς και η τοποθέτηση σε θέση  ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών υπαλλήλων ειδικότητας μη συμβατής με το αντικείμενο της θέσης ενώ, επιπλέον, δεν προβλέπεται η κάλυψη θέσεων από Διπλωματούχους Μηχανικούς νέων ειδικοτήτων, όπως οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης και οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην επιστολή του αναφέρει ότι η ελλιπής στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από υπαλλήλους και ιδιαίτερα από Διπλωματούχους Μηχανικούς για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών δημιουργεί προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. «Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι, η διάταξη του προσωπικού, ειδικά σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, να γίνεται ορθολογικά και με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λειτουργίας στις Υπηρεσίες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Στην επιστολή σημειώνεται ότι, η δυνατότητα να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι των Διπλωματούχων Μηχανικών υπάλληλοι με υποδεέστερα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά), όχι μόνον υποβαθμίζει και απαξιώνει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, αλλά δημιουργεί και ουσιαστικά προβλήματα στο τεχνικό έργο των Φορέων. «Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών από υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου είναι άστοχες, δεδομένου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και οι Προϊστάμενοι αυτών πρέπει να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, πλήρη γνώση του επιστημονικού μέρους του αντικειμένου της Υπηρεσίας και να μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις – ευθύνες» τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και προσθέτει «Παρακαλούμε, να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω σε περίπτωση τροποποίησης του συγκεκριμένου Οργανισμού προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος».
Σημειώνεται ότι όπως τονίζει η ΕΜΔΥΔΑΣ (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών) Αττικής  «η αποδοτικότητα ενός ΟΕΥ, εξαρτάται από τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επεξεργασία του. Χωρίς αυτήν είναι εικονική η αλλαγή του. Η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπόψη τις σοβαρές ενστάσεις που διατυπώθηκαν  στη «διαβούλευση». Δεν έλαβε υπόψη τις αλλεπάλληλες κλήσεις για συνάντηση από τους διπλωματούχους μηχανικούς. Δεν έλαβε υπόψη την παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέσω του εκπροσώπου του, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έλαβε υπόψη την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και, προχωρώντας σε μια επίδειξη αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς ο Δήμαρχος, ψήφισε το νέο ΟΕΥ μόνο με την παράταξή του.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου