Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ: Xορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές1. Η Διοικούσα του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε την παράταση της εξόφλησης των ειδοποιητηρίων του Β εξαμήνου του 2015 έως τις 15/2. Αναμένεται και η επικύρωση της απόφασης από το ΕΤΑΑ.

2. Σχετικά με την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας όταν υπάρχουν οφειλές, μετά από την πίεση μας τον τελευταίο καιρό, αποφασίστηκε η κατά περίπτωση έκδοση βεβαίωσης με οφειλές. Η βεβαίωση θα εκδίδεται για συγκεκριμένο έργο με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και μετά την είσπραξη θα καταβάλλεται στο ταμείο το 10% επί του εισπραχθέντος ποσού ως αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των οφειλών του ασφαλισμένου. Το ίδιο θα ισχύει και για την είσπραξη αμοιβών ήδη εκτελεσθέντων έργων. Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να δουλέψει κανείς ακόμα και αν δεν έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση να μας ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα της διαδικασίας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) ανήρτησε στην ιστοσελίδα του απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές», σύμφωνα με την οποία «προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα , προτείνεται η κατά περίπτωση , έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας, µε οφειλές. Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο , µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης , προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕΔΕ , σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ. Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού. Τα καταβαλλόµενα ποσά , εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές.»


Δείτε όλη την απόφαση εδώ.

1 σχόλιο:

  1. Πότε θα εφαρμοστεί η απόφαση για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε όσους χρωστάνε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή