Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο Μισθολόγιο

Στο σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή (Πολυνομοσχέδιο νο2) καταργείται το δεύτερο εδάφιο της Παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.4024/11, με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του παρόντος. Συνεπώς ο πλεονάζον χρόνος της κατάταξης σε βαθμούς και κλιμάκια προσμετράτε κανονικά και δε χάνετε. Για όσους γλυτώσουν τις επερχόμενες απολύσεις μέσω "αξιολόγησης" βέβαια.  Αναδημοσιεύουμε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ και δημοσίευμα της Καθημερινής για τις λοιπές ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Με την εφαρμογή του νέου βαθμολόγιου-μισθολόγιου η κυβέρνηση δίνει ένα συντριπτικό χτύπημα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και φυσικά στους εκπαιδευτικούς, τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους του δημοσίου κατά δηλώσεις όλων των υπουργών. Με το βαθμολόγιο καθηλώνονται βαθμολογικά, άρα και μισθολογικά οι εκπαιδευτικοί, μειώνοντας δραματικά την ψαλίδα μισθών μεταξύ των νεοπροσλαμβανόμενων και των συνταξιοδοτούμενων,  καθιστώντας ασύμφορη και καθόλου προτιμητέα την εκπαιδευτική  ιδιότητα.
Πέρα όμως κι από αυτά, με τη ρύθμιση του άρθρου 29, όπου κατά την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο δεν προσμετράται ο πλεονάζων χρόνος, πήγαν να εφαρμόσουν μια καθαρά ληστρική διάταξη που αδικούσε κατάφορα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων.
Με την παράγραφο 3 του άρθρ. 34 του νέου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11 (Μισθολόγιο).
 Το άρθρο 29 του Ν. 4024/11 ανέφερε: «Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος».
Καταργείται λοιπόν μια εξόφθαλμα αντισυνταγματική και αντιϋπαλληλική διάταξη για την οποία η ΟΛΜΕ, αλλά και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, είχαν αντιταχθεί και ζητήσει την άμεση κατάργησή της.
Η ΟΛΜΕ έχοντας ήδη θέσει με απόλυτο τρόπο το θέμα στο υπόμνημά της στις 5/12/11 και στο υπόμνημά της για τις επιπτώσεις του ν.4024/11 (16/12/11) προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας στις συναντήσεις που έγιναν, συνέβαλε αποφασιστικά στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των εργαζομένων.
Προφανώς και με αυτή την κατάργηση δεν ικανοποιούνται τα οικονομικά μας αιτήματα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη συνολική κατάργηση του νέου μισθολογίου – βαθμολογίου που καθηλώνει μισθολογικά και βαθμολογικά τους εκπαιδευτικούς.
Τι προβλέπεται για εφεδρεία και βαθμολόγιο
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα βγουν στην εφεδρεία θα μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της περιόδου προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας. Αυτό προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, στο οποίο περιλαμβάνεται n διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου θα δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προσλήψεις ή αποχωρήσεις του προσωπικού τους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου, ή επί θητεία καθώς και του προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου.
Υπάλληλοι του Δημοσίου των ίδιων προσόντων ανεξάρτητα του πότε απέκτησαν τους τίτλους θα  έχουν την ίδια βαθμολογική μεταχείριση βάσει του ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου. Ειδικότερα, για την κατάταξη στο βαθμολόγιο προβλέπεται ότι αν ένας υπάλληλος αποκτήσει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά τον διορισμό του, θα κερδίζει βαθμολογικά έξι και δύο έτη αντίστοιχα.
Επιπλέον, για τους υπαλλήλους συντρέχουν παραπάνω από μία ρυθμίσεις για το βαθμολόγιο (απόφοιτος ΕΣΔΑΑ με μεταπτυχιακό τίτλο) εφαρμόζεται n ευνοϊκότερη ρύθμιση για το πρώτο προσόν και το ήμισυ τα ρύθμισα για το δεύτερο (κέρδος έξι χρόνια λόγω ΕΣΔΑΑ και ένα έτος για το μεταπτυχιακό αντί για δύο που ισχύει).
Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα του επαγγέλματος δικηγόρων και συμβολαιογράφων, δίνεται n δυνατότητα σε δύο ή περισσότεροι δικηγόροι να συστήσουν δικηγορική εταιρεία στην περιφέρεια στην οποία ο ένας από τους δύο έχει την έδρα του. Επιτρέπεται n διαφήμιση των δικηγορικών εταιρειών, υπό όρους και προϋποθέσεις και θεσπίζεται n υποχρέωση των δικηγορικών συλλόγων να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τα οικονομικά τους.
Τέλος, καταργείται n ελληνική ιθαγένεια ως προϋπόθεσηγια την άσκηση του επαγγέλματος του  συμβολαιογράφου. Ως εκ τούτου, κάθε πολίτης της E.E. θα μπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα του συμβολαιογράφου στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου