Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για το ΕΤΑΑ

Ακόμα δύο αθλιότητες σε βάρος των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ. Έχουμε χάσει το λογαριασμό πια.

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τους επιμέρους τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), βάσει του νέου N. 3996/2011, εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.
Συγκεκριμένα, n συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων από τους φορείς  αυτοαπασχολουμένων (παράγραφος 17, άρθρο 10) αφορά μόνο στις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΑΝΠΥ μέχρι 31/5/1986, καθώς και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, με το σκεπτικό ότι μόνο για τις εν λόγω ασφαλισμένες προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των εν λόγω τομέων n δυνατότητα συνταξιοδότησής τους ως μητέρων ανήλικων τέκνων και δεν αφορά στις γυναίκες ασφαλισμένες στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).
Παράλληλα, καθίσταται σαφές πως δεν χορηγούνται μειωμένες συντάξεις στις ασφαλισμένες του ΤΑΝΠΥ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, αφού και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από τις καταστατικές διατάξεις των εν λόγω φορέων. Επίσης, εισάγεται κατώτατο όριο αποδοχών βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους από 1/1/93 και εφεξής ασφαλισμένους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως έμμισθοι. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, οι αποδοχές των έμμισθων ασφαλισμένων δεν μπορούν να  υπολείπονται του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Για το 2011 το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας διαμορφώνεται στα 693,35 ευρώ και  συνεπώς για τους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ n ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 138,67 ευρώ (εισφορά ασφαλισμένου 6,67% X 693,35 ευρώ = 46,25 ευρώ και εισφορά εργοδότη 13,33% X 693,35 = 92,42 ευρώ) για τους ασφαλισμένους άνω πενταετίας. To  κατώτατο όριο αποδοχών ισχύει για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς του ΕΤΑΑ στους οποίους υπάγονται οι έμμισθοι ασφαλισμένοι του ταμείου.
Σε περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές υπολείπονται του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής  κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν από την εισφορά ασφαλισμένου και την εργοδοτική εισφορά, καλύπτονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους και σε  τρεις μάξιμουμ μηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31/12/2011, n προβλεπόμενη προθεσμία για την επιστροφή των ασφαλιστικών  εισφορών στους από 1/1/1993 έμμισθους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, n οποία είχε λήξει στις 31/12/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου