Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Τελικό Πολυνομοσχέδιο για Απολύσεις, κλοπή αποδοχών και φοροεπιδρομή

Αναρτούμε το τελικό Πολυνομοσχέδιο της ντροπής (όπως αυτό αναρτήθηκε στο site του ιδρύματος που επιμένει να αποκαλείτε βουλή). Ο ντροπιαστικός αυτός Νόμος διαλύει τη Δημόσια Διοίκηση, ξεφτυλλίζει το Σύνταγμα, εξοντώνει τους Δημοσίους Υπαλλήλους, καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, εκτινάσσει τη φορολογία και οι 153 που τον ψήφισαν πρέπει να το χρεωθούν. Η τελική εκδοχή που αναρτούμε έχει 3 μικρής σημασίας αλλαγές που αφορούν τους μηχανικούς (και όλους του ΠΕ). Πρώτον μειώνει σε 21 (από 23) τα χρόνια που απαιτούνται για την άνταξη στον Β βαθμό, δεύτερον αυξάνει τα ποσοστά "προαγωγής" από τον Β στον Α σε 30% από 20%, και στον Β από τον Γ σε 70% (από 60%), και τρίτον αλλάζει σε 25% (από 30%) το ποσοστό της άμεσης μείωσης των αποδοχών (χωρίς όμως να διευκρινίζει αν αυτές οι αποδοχές περιλαμβάνουν και τα κατηργημμένα πλεόν κλαδικά επιδόματα 7 και 6 %0). Το Νόμο αυτό, όπως και πολλούς ακόμα (μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο κλπ) καλούμαστε να ανατρέψουμε, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σε συτόν τον τόπο. Τελικό Πολυνομοσχέδιο για Απολύσεις, κλοπή αποδοχών και φοροεπιδρομή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου