Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Όλη η αλήθεια που δεν είπε στη Συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ!

ΤΕΕ
ΑΜΑΚ
Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

12 Οκτωβρίου 2011

17 Οκτωβρίου 2011

Συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη


Ο διπλωματούχος μηχανικός αποκτά ρόλο, αναλαμβάνει και τις ευθύνες τουΌλη η αλήθεια που δεν είπε στη Συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης

Στους διπλωματούχους μηχανικούς μετατοπίζονται ευθύνες που δεν τους αναλογούν, προκειμένου να βγούν λάδι οι πραγματικοί υπέυθυνοι
Αλλάζει και αναβαθμίζεται ο ρόλος του διπλωματούχου μηχανικού στη χώρα μας και αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά νομοθετημάτων και αποφάσεων το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων είναι ο Νόμος 4014/2011 για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ο υπό ψήφιση νόμος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, η εφαρμογή των Π.Δ. για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, η αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων από το ΤΕΕ, οι ελεγκτές κλπ.
Αλλάζει και υποβαθμίζεται ο ρόλος του διπλωματούχου μηχανικού στη χώρα μας. Αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά νομοθετημάτων και αποφάσεων που μετατρέπουν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος σε ιδιωτικό ζήτημα του κάθε μηχανικού με τον κάθε ιδιώτη. Ο ιδιώτης, στα πλαίσια του πελατειακού κράτους και της αγοράς, λειτουργεί θεωρώντας ότι πρέπει να αρπάξει κάθε ευκαιρία για ίδιο όφελος και αυτό ζητάει από το μηχανικό να του εξασφαλίσει. Έτσι, ο κάθε μηχανικός κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πληρώσει πολύ ακριβά τη «συνεργασία» του με τον ιδιώτη, εξ’ αιτίας των υψηλών ευθυνών που θεσπίζονται, πέρα από τη νομοθεσία για την ποινικοποίηση που έχει σταματήσει προ πολλού να απασχολεί το ΤΕΕ.
Όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, οι αλλαγές και – κυρίως – η αναβάθμιση, ήταν πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και επ’ ουδενί αποβλέπουν σε συντεχνιακής αφετηρίας ικανοποίηση αιτημάτων, αλλά αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί εκείνο το υπόβαθρο το οποίο είναι αναγκαίο για να πάψει η αυθαιρεσία, η αδιαφάνεια και η αναπαραγωγή αντικοινωνικών και αντιοικονομικών προτύπων στον ελλαδικό χώρο, προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα σχεδόν σε όλη την μεταπολεμική περίοδο.
Όπως θα υπογράμμιζε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, οι αλλαγές και –κυρίως- η υποβάθμιση, είναι σε απόλυτη συμφωνία με την πολιτική της κυβέρνησης που προσπαθεί και στο χώρο των μηχανικών
να δημιουργήσει μια στρατιά φτηνού επιστημονικού δυναμικού σε απόλυτη ταύτιση με τις επιλογές της αγοράς, που τελικά δεν θα μπορεί να διασφαλίσει τίποτα άλλο παρά μόνο την εξέλιξη της αυθαιρεσίας, της αδιαφάνειας και της αναπαραγωγής αντικοινωνικών και αντιοικονομικών προτύπων στον ελλαδικό χώρο,
που ταλανίζουν τη χώρα σχεδόν σε όλη την μεταπολεμική περίοδο
Είναι επόμενο, πρόσθεσε, ότι οι αλλαγές αυτές – όπως κάθε σημαντική αλλαγή – να προκαλούν «αναταράξεις» σε μια πρώτη φάση, τόσο μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών, όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, καθώς απαιτείται ικανό διάστημα έως ότου εμπεδωθούν και λειτουργήσουν.
Είναι επόμενο, θα πρόσθετε, ότι οι αλλαγές αυτές – όπως κάθε σημαντική αλλαγή – προκαλούν «αναταράξεις», τόσο μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών -που ήδη εγκαταλείπουν τη χώρα προσπαθώντας να βρουν αλλού δουλειά-, όσο και ευρύτερα στην  κοινωνία που ούτως ή άλλως δεν θα είναι σε θέση πολύ σύντομα ούτε καν να φανταστεί ότι θα συνεχίσει να ζει όπως είχε μάθει μέχρι σήμερα
Το ΤΕΕ, ανέφερε, όλο το τελευταίο διάστημα, με συνεχείς παρεμβάσεις του επεδίωξε να διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, στο εξής αναλαμβάνει και έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο: να βοηθήσει τα μέλη του στην κατανόηση και προπαντός στην εφαρμογή των νόμων.
Το ΤΕΕ, θα ανέφερε, χρόνια τώρα υποστηρίζει το άθλιο σύστημα της στρεβλής ανάπτυξης που είχε υιοθετήσει το πελατειακό κράτος και που οδήγησε στη δημιουργία ακραίων μονοπωλιακών καταστάσεων στο χώρο των κατασκευών (μελέτες – έργα- υλικά).
Εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή του ΤΕΕ και στη διάλυση του τεχνικού δυναμικού της περιφέρειας.
Το ΤΕΕ, επισήμανε, δεν παραβλέπει ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, οργάνωσης των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, τα οποία επιδεινώνονται ραγδαία και από τα γενικότερα κυβερνητικά μέτρα κατ’ επιταγή της “τρόικα”, που οδηγούν σε βαθύτερη ύφεση τη χώρα, αντί της αναπτυξιακής τροχιάς.
Το ΤΕΕ, θα έπρεπε να επισημάνει,
δεν ενοχλείται καθόλου από τη διάλυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, που γίνεται με κυβερνητικά μέτρα
που υπαγορεύονται από την τρόικα.
Η σημερινή ύφεση -ακόμα και αυτή τη στιγμή- εξασφαλίζει κέρδη στους λίγους κι εκλεκτούς, αλλά κυρίως διασφαλίζει απρόσκοπτη κερδοφορία για το μέλλον σε όλους όσους θα επωφεληθούν από τη φτωχοποίηση και την ισοπέδωση.
Εξ’ άλλου, η απέχθεια για οτιδήποτε
έχει σχέση με το δημόσιο τομέα είναι μόδα που θα εξασφαλίσει πολλές ψήφους -στις επόμενες εκλογές του ΤΕΕ-τις παρατάξεις πουναρμονίζονται,
Έχουμε την βεβαιότητα ότι μέσα από το νέο συνολικό νομοθετικό πλαίσιο
οι διπλωματούχοι μηχανικοί στο εξής θα:
  • Αναδεικνύουν τον ρόλο τους και αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, έχοντας ως αποφασιστικό εφόδιο τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
  • Παρεμβαίνουν αποφασιστικά για να λυθεί οριστικά ένα μείζονος σημασίας και τεράστιο κοινωνικό και πολεοδομικό πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας όλη την μεταπολεμική περίοδο, όπως είναι το ζήτημα των αυθαιρέτων συνολικά.
  • Στέκονται δίπλα στον πολίτη για ν' αποκτήσει τη σιγουριά (από τεχνική και πολεοδομική άποψη) του ακινήτου του, διασφαλίζοντας στο εξής την "ταυτότητα" κάθε ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα ξέρει τι έχει και τι πουλά, ο αγοραστής τι αγοράζει.
  • Στέκονται δίπλα στην πολιτεία, καθώς δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε ακίνητο, με τα πραγματικά κτιριοδομικά δεδομένα και, κυρίως, τις χρήσεις, το οποίο είναι αναγκαία προϋπόθεση για οποιονδήποτε προσδιορισμό και σχεδιασμό των υποδομών και των κοινωνικών εξυπηρετήσεων που πραγματικά έχει ανάγκη κάθε περιοχή.
Έχουμε την ελπίδα,
θα συνέχιζε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι μέσα από το νέο συνολικό νομοθετικό πλαίσιο
οι διπλωματούχοι μηχανικοί στο εξής:
  • Θα ξεχάσουν όλα όσα έμαθαν στο Πανεπιστήμιο και θα εναρμονιστούν με τις επιταγές της αγοράς. Ακόμα και αν αυτό δεν το θέλουν, θα αναγκαστούν να το κάνουν, για ένα κομμάτι ψωμί.
  • Θα βοηθήσουν αποφασιστικά συνεργώντας στην επιβολή εισπρακτικών μέτρων που δε θα λύσουν κανένα κοινωνικό ή πολεοδομικό πρόβλημα, απ’ όσα ταλανίζουν τη χώρα μας, όλη την μεταπολεμική περίοδο, αφού το κράτος αρνείται να βάλει φραγμούς αλλά και να δώσει προοπτική σε μια κοινωνία που ζει από την κερδοσκοπία στη γη.
  • Θα αστυνομεύσουν τον πολίτη για να μη γίνεται κακό το κράτος μαζί του, έτσι ώστε να είναι σε θέση το εκάστοτε κομματικό κράτος να συνεχίζει απρόσκοπτα να υποκλέπτει την ψήφο του, βγάζοντας απ’ έξω την ουρά του. Πρόκειται για ένα από τα πιο έξυπνα ευρήματα της τακτικής που εγκαινιάζει!
  • Θα σταθούν δίπλα στην πολιτεία που θα δημιουργήσει νέες βάσεις δεδομένων -για να τις βάλει κι αυτές στο ντουλάπι- έχοντας καταναλώσει νέες δαπάνες. Μια πολιτεία που δεν συντονίζει τίποτα και κρατά στον αέρα κτηματολόγιο, δασολόγιο, ιδιοκτησιακά ζητήματα, για να μπορεί να εντάσσει έργα κατά το δοκούν, σύμφωνα με «ανάγκες» μικροπολιτικές ή «ανάγκες» εξισορρόπησης οικονομικών δεικτών.
Παράλληλα, το ΤΕΕ, με την αναδιάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του, αποδεικνύει ότι είναι έτοιμο (και σ’ αυτή την περίπτωση) να σταθεί πλάι στον μηχανικό, την πολιτεία και τους πολίτες.
Παράλληλα, το ΤΕΕ, συνδράμει την πολιτική διάλυσης του δημόσιου τομέα, φροντίζοντας να το υποκαταστήσει. Αυτό όσο κι αν του είναι δύσκολο -τώρα που έχει απολύσει ένα κάρο κόσμο-, θα βρει τρόπο να το κάνει, ζητώντας και τη βοήθεια της κυβέρνησης.
Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και τη γενικότερη καθοδήγηση των μηχανικών και στην έκδοση των βεβαιώσεων για την κατάσταση των ακινήτων που απαιτεί ο Ν. 4014/2011, κωδικοποιεί και απλουστεύει τις διαδικασίες, βοηθά στην διαφάνεια, επιταχύνει τις διαδικασίες. Δηλαδή, διαδραματίζει το ρόλο του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και του Λαού.
Το ΤΕΕ, δε διστάζει να παραβεί ακόμα και το ίδιο το θεσμικό του πλαίσιο -προκειμένου να πετύχει το σκοπό του- και να αποδείξει ότι είναι πιο άξιο από το υπουργείο. Το υπουργείο άλλωστε έχει ανάξιους υπαλλήλους, που προσπαθεί να τους στείλει το γρηγορότερο στην εφεδρεία για να απαλλαγεί απ’ αυτούς. Έτσι, εκτός των άλλων, το ΤΕΕ θα πετύχει να πάρει και βραβείο Γκίνες, το βραβείο του μεγαλύτερου λαϊκισμού όλων των εποχών!
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κάλεσε και τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πολίτες να συνεργαστούν, έτσι, ώστε, οι αλλαγές που επέρχονται και να κατανοηθούν ως προς την αναγκαιότητά τους, αλλά και να επέλθουν κατά τρόπο ουσιαστικό και ψύχραιμο, έχοντας την βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσουν σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ θα καλούσε τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πολίτες να ξεχάσουν χαράτσια κι ανεργία και να κατανοήσουν μια ώρα αρχύτερα την ιστορική αναγκαιότητα μετατροπής της χώρας σε μια νομαρχία της Ευρώπης.
Θα ζητούσε ακόμη να κάνουν υπομονή μέχρι να αναλάβουν όλη τη δουλειά οι ίδιες οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, με τους οποίους το ΤΕΕ δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να συνεργαστεί άμεσα!
Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ενσκύψει στα προβλήματα των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών, να τα επιλύσει (και όχι να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα), αντιλαμβανόμενη ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απ’ όποια θέση και αν βρίσκονται, είναι αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν γρήγορα και με επάρκεια τα μέτρα που αποφασίζονται ως προς τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το οικιστικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και το μεγάλο σημερινό ζητούμενο: την πορεία προς το ξεπέρασμα της κρίσης, πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής, που θα έρθει μέσα από την ανάπτυξη.
Παράλληλα θα καλούσε την κυβέρνηση να βοηθήσει: τους μεν μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους να απαλλάξουν το συντομότερο το δημόσιο από την παρουσία τους, -αξιοποιώντας νέα σκληρότερα μέτρα για εφεδρεία που θα ξεκινούν από 15 χρόνια υπηρεσίας- για να μην υπάρχει πια κανένα εμπόδιο να κάνει καθένας ότι του καπνίσει
και τους ελεύθερους επαγγελματίες να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ανεργία, στην υποαπασχόληση, στην κακοπληρωμένη δουλειά, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας -για όσους είναι μισθωτοί- και πολλούς άλλους που θα γίνουν μισθωτοί το επόμενο διάστημα.
Τέλος, κάλεσε τα ΜΜΕ σε συστράτευση ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση και αντ’ στις να υπάρξει μια ουσιαστική ενημέρωση, ώστε και αυτοί να συμβάλλουν από την πλευρά στις αλλαγές που σε τελική ανάλυση είναι αίτημα όλων.
Τέλος, θα καλούσε τα ΜΜΕ σε συστράτευση, έτσι ώστε να υπηρετήσουν ακόμα καλύτερα τους μεγάλους στόχους της κυβέρνησης και του ΤΕΕ για «αλλαγή», αποκλείοντας -όσο το δυνατόν περισσότερο-
όσους έχουν αντίθετη άποψη.
Αυτό προσπαθεί εδώ και καιρό -και έχει σε μεγάλο βαθμό κατακτήσει- και το ίδιο το ΤΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου