Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Προσφυγή στο ΣτΕ για το νέο Π.Δ Υμηττού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ»


Προσφυγή στο ΣτΕ για το νέο Π.Δ Υμηττού


Κατατέθηκε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16.6.2011)«…κατά το μέρος που παρέχει ελλιπή προστασία στα οικοσυστήματα και ιδίως κατά το μέρος που παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, επιτρέποντας την κατασκευή και λειτουργία α) εγκαταστάσεων και δικτύων ενέργειας και β) εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (δημόσιων και ιδιωτικών) μεγάλης κλίμακας…».

Η προσφυγή στο ΣτΕ υπογράφεται από 20 πολίτες, μέλη της «Διαδημοτικής Επιτροπής για την Διάσωση του Υμηττού» και άλλων συλλογικοτήτων, επιστήμονες, Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων Αθήνας, Ηλιούπολης και Γλυφάδας καθώς και από μέλη της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε και του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ, με το νέο Π.Δ «… ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης μέσα στις ζώνες προστασίας του Υμηττού υπερεντατικών χρήσεων ενέργειας (Κέντρα Υψηλής Τάσης- Κ.Υ.Τ και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος), οι οποίες βλάπτουν σοβαρά τα οικοσυστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την επιδιωκόμενη αναγέννησή τους και νομιμοποιούν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οι οποίες από μακρού λειτουργούν παρανόμως, όπως το Κ.Υ.Τ στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης-Αργυρούπολης, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης από το Λαύριο κ.ά (Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 1672/2005, 1676/2005, 1678/2005)».

Ακόμη, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες «…με την δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών συγκροτημάτων στην Β’ Ζώνη προστασίας του Υμηττού, ανατρέπεται η βασική κατεύθυνση του υφιστάμενου και υπό αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας «περί συνεκτικής πόλης», ουσιαστικά αναιρείται η χρήση “γεωργική γη” στην Β’ Ζώνη προστασίας του Υμηττού και προωθούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας από πραγματικούς ιδιοκτήτες ή καταπατητές της δημόσιας γης».

Τέλος οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ ζητούν , στο νέο Π.Δ «…να αναφέρεται σαφώς ότι απαγορεύεται η κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στις ζώνες προστασίας του Υμηττού, με βάση το Πρακτικό 67/1998 του Ε’ τμήματος του ΣτE».

17 Οκτωβρίου 2011
Για επικοινωνία: diadimitikh.ymhttou@gmail.com / τηλ.210-9954362 - 6979145366

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου