Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Εισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 3/12Αθήνα, 2-12-2021

Αρ. Πρωτ. :

Προς: Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣΘέμα: Εισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 3/12

Τα δύο προηγούμενα Γενικά Συμβούλια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το Νοέμβρη του 2020 και τον Απρίλη του 2021, οπότε θα ασχοληθούμε κυρίως με την περίοδο Μάρτιος – Νοέμβριος 2021. Η περίοδος αυτή καθορίζεται ακόμη από την εξέλιξη της Πανδημίας. Δυστυχώς η τελευταία συνεχίζει να καθορίζει τις εξελίξεις και ανέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο ότι μόνο ένα ισχυρά στελεχωμένο και οργανωμένο Σύστημα Δημόσιας Υγείας αλλά και Υποδομών μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις. Ο νεοφιλελεύθερος μύθος ότι η «αγορά» θα τα επιλύσει όλα, κατέρρευσε παταγωδώς ιδίως στις μητροπόλεις του (ΗΠΑ, Δυτ. Ευρώπη). Στη χώρα μας παρά τους αρχικούς πανηγυρισμούς, η κατάσταση παραμένει επιδεινούμενη με μια αποτυχημένη πολιτική διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, που έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε ημέρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, που είναι το μοναδικό καταφύγιο για τη φροντίδα της υγείας του λαού, να βρίσκεται ακόμη μια φορά ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Αντί για πραγματικά μέτρα προστασίας ειδικά στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λαμβάνονται αντιφατικά μέτρα «ατομικής ευθύνης», διχασμού και περιορισμών. Το πρόγραμμα εμβολιασμών αποδείχθηκε λόγω της πολιτικής της ΕΕ, σε πεδίο κερδοφορίας, αντί για προστασίας του πληθυσμού, η δε Ελλάδα πέφτει συνεχώς σε όλους τους σχετικούς διεθνείς δείκτες. Η οικονομική ύφεση στη χώρα είναι από τις μεγαλύτερες διεθνώς, ενώ αυτή δρα σωρευτικά στα προηγούμενα έντεκα μνημονιακά χρόνια που έχουν γονατίσει τους εργαζόμενους. Είναι προφανές σε όλους και όλες πια ότι αυτή θα συνοδευτεί από νέο γύρο περιοριστικών πολιτικών που θα φορτώσουν και αυτή την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. Το περίφημο δε “Ταμείο Ανάκαμψης” κινδυνεύει να χρηματοδοτήσει την κερδοφορία των επιχειρηματιών και όχι τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, ενώ είναι δεδομένο ότι θα συνοδεύεται από σκληρά προαπαιτούμενα μέτρα και επιτήρηση μνημονιακού τύπου.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε την πανδημία για να επιταχύνει την αντιεργατική της ατζέντα. Επιτάχυνε τη νομοθέτηση με πλήθος νόμων κατά των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα απαγόρευε οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Ζήσαμε και ζούμε ένα γενικευμένο κρατικό αυταρχισμό που ξεσπά ενάντια σε οποιαδήποτε κινητοποίηση και διεκδίκηση, ενώ σύντομα έρχονται νέοι περιορισμοί στα σωματεία και στις απεργίες, με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Μαζί με την υποτίμηση της εργασίας, του Δημοσίου Ελέγχου και του περιβάλλοντος, έχει έρθει και η προκλητική εξυπηρέτηση «επενδυτών» και ιδιωτικών συμφερόντων, ακόμη και μετά τις φυσικές καταστροφές. «Επιτελικό κράτος» για λίγους, υποστελεχωμένο, κακοπληρωμένο και υπό τη συνεχή απειλή διώξεων για τους πολλούς.

Τα σημαντικότερα θέματα που η Ομοσπονδία μας η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, αντιμετώπισε αυτό το διάστημα είναι πλήθος νομοθετημάτων που βάλουν ευθέως τον κλάδο μας:

Ν.4782/21 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Με το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» που ψηφίστηκε ενισχύεται και διευρύνεται η παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, γενικεύονται οι «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο. Ήδη ο σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων γίνεται πρώτιστα με κριτήρια ανταποδοτικότητας και κερδοφορίας (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης) και όχι με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών (αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα, Πολιτική Προστασία κλπ), γεγονός που αποδεικνύεται σε κάθε “φυσική” καταστροφή. Με τις προβλέψεις του Ν/Σ: ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο (και οι πολίτες) με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες. Επιπρόσθετα θα εξαφανιστεί ο Τεχνικός Ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες με κίνδυνο να ματατραπούμε από Τεχνικοί Επιστήμονες σε Διοικητικούς διεκπεραιωτές εγγράφων.

Προφανώς, όλα τα ανωτέρω θα έχουν σοβαρές συνέπειες στη προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και στην Ποιότητα των εκτελούμενων έργων. Η μέχρι τώρα εμπειρία αλλά και τα πρόσφατα συμπεράσματα από την πανδημία συνηγορούν ότι μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επαρκή χρηματοδότηση του Δημοσίου Τομέα μπορούν να δοθούν λύσεις για τα λαϊκά συμφέροντα.

Οι πρόσφατες ΚΥΑ για τους ιδιώτες επιβλέποντες επιβεβαιώνουν τους φόβους μας:

Α. Απουσιάζει οποιαδήποτε πρόνοια για την αιτιολόγηση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την ανάθεση επίβλεψης Έργου σε Ιδιώτη ή από την Υπηρεσία αναφέροντας πολύ καθαρά ότι δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία της σχετικής απόφασης ή του αντίστοιχου όρου της διακήρυξης. Η πρόβλεψη του Ν.4412/16 για την έκδοση ΥΑ που να ορίζει την Τεχνική Επάρκεια των Αναθετουσών Αρχών, ουδέποτε υλοποιήθηκε για να καταργηθεί οριστικά με το Ν.4782/16. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σχετικά πιο στελεχωμένες Υπηρεσίες (ή με μικρότερο φόρτο Έργων) να αναθέτουν την επίβλεψη σε ΙΦΕ, ενώ άλλες όχι, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο.

Β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο έργο χωρίς να μας λέει όμως, πώς και με ποια διαδικασία, αφού δε δύναται να προβεί στον ορισμό επιβλεπόντων από τους τεχνικούς της υπαλλήλους.

Γ. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης σύμφωνα με τηνΥΑ. Μοναδικό δηλαδή κριτήριο ελέγχου του ΙΦΕ αποτελεί η εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο.

Δ. Έκαστος υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Για την πλήρωση της ως άνω απαίτησης κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που θα προτείνει με την προσφορά του. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» λέει ο λαός μας. Δε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.

Ε. Ο ΙΦΕ δεν συνιστά υπεργολάβο του υποψηφίου αναδόχου, καθόσον δεν θα ανατεθεί σε αυτόν η εκτέλεση μέρους της σύμβασης κατά το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, ούτε συνιστά οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος κατά το άρθρο 78 του ίδιου νόμου. Το σημείο αυτό μάλλον προστέθηκε για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις της βάσιμης κριτικής της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την τριγωνική σχέση Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου και ΙΦΕ, όπου ο ΙΦΕ επιλέγεται και πληρώνεται από τον Ανάδοχο για να κάνει τη δουλειά της Δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής!

ΣΤ. “Ο Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 στην επίβλεψη, όταν αυτή ασκείται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.” Όμως, ορθά επισημαίνει και η ΕΑΑΔΗΣΥ : ”ο ΙΦΕ δεν εκδίδει διοικητικές πράξεις ούτε δημόσια έγγραφα. Συνεπώς, εδώ φαίνεται ότι υφίσταται μια μη γνήσια ή οιωνοί ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας όπου ανατίθεται σε ιδιώτες η συγκέντρωση στοιχείων επί των οποίων μπορεί η διοίκηση να εκδώσει διοικητικές πράξεις. Μάλιστα, εν προκειμένω υφίσταται μια εισέτι πιο προωθημένη τέτοια μορφή αφού οι ΙΦΕ δεν δρουν απλώς προπαρασκευαστικά για πράξεις της αναθέτουσας αρχής αλλά ουσιαστικά συμμετέχουν στην μεταγενέστερη έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων από τα όργανα της, καθώς η διοικητική πράξη προκύπτει είτε σιωπηλά από την διευθύνουσα υπηρεσία (δια της παρόδου της προβλεπόμενης δεκαπενθήμερης προθεσμίας εναντιώσεως) είτε από την προϊσταμένη αρχή σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή συνολικά ή μερικώς η εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας ή απορριφθεί η εναντίωση κατά υιοθέτηση των πορισμάτων του ΙΦΕ.” Η τελική ευθύνη δηλαδή, θα συνεχίσει να βαραίνει τη Δημόσια Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα εκδίδει όλες τις σχετικές Διοικητικές Πράξεις.

Ζ. Ο ΙΦΕ ελέγχει και υπογράφει τους λογαριασμούς που υποβάλλει ο ανάδοχος. Με απλά λόγια ένας ιδιώτης υπογράφει την καταβολή αμοιβής - από το Δημόσιο - σε άλλο ιδιώτη χωρίς καμία προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος!

Η. “Ο ΙΦΕ, τα μέλη του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον ΙΦΕ σε περίπτωση ένωσης) και τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα επίβλεψης δεν πρέπει να συνδέονται με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.” Η πολύ γενικόλογη αυτή διατύπωση δε μπορεί να καλύψει το σύνολο των αλληλοεξαρτήσεων παρελθόντων ετών ή και μελλοντικών σχέσεων που δύναται να ανακύψουν μεταξύ Αναδόχου Μελέτης και Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης. Να το πούμε με απλά λόγια, ποιος απαγορεύει τον ΙΦΕ μετά την περαίωση του έργου του να αναλάβει και άλλες αναθέσεις ή εργασίες από τον Ανάδοχο; Τα παραπάνω, δεν αποδεικνύονται με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση!

Θ. “Εφόσον η επίβλεψη θα γίνει από ΙΦΕ, η διακήρυξη του προς ανάθεση έργου προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του ΙΦΕ. Η αμοιβή του ΙΦΕ προστίθεται στην προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεσή του. Η αμοιβή του ΙΦΕ υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού της προς ανάθεση έργου και όχι βάσει της προσφοράς του αναδόχου που τον προτείνει.” Η αμοιβή δηλαδή της Επίβλεψης του Έργου αυξάνει το συνολικό κόστος του Έργου και μάλιστα στο αρχικό προϋπολογισμένο ποσό και όχι στο Συμβατικό. Αυτό οδηγεί ευθέως σε αύξηση του κόστους υλοποίησης των Έργων από 1 έως και 2% επί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού ή 2%-4% περίπου, επί του συμβατικού προϋπολογισμού.

Ι. «Ειδικότερα, η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των κατωτέρω κλιμακούμενων ποσοστών επί της αξίας της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου και ως εξής: α) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από το όριο του άρθρου 2 της παρούσας έως και 10.000.000 ευρώ η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας αυτής, β) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από 10.000.001 ευρώ έως 25.000.000 η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί της αξίας αυτής, γ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από 25.000.001 ευρώ έως 50.000.000 η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας αυτής, δ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από 50.000.001 ευρώ και άνω η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 0,5% επί της αξίας αυτής.” Οι προβλεπόμενες αμοιβές είναι αρκετά υψηλές βάσει των δεδομένων και ειδικά για τα «μικρότερα» Έργα. Ενδεικτικά, μια Υπηρεσία που επιθυμεί να αναθέσει 5 Επιβλέψεις Έργων των 5 εκατομμυρίων € θα αυξήσει το κόστος κατά 5 Χ 2% Χ 5.000.000 € = 5 Χ 100.000 € = 500.000 ευρώ για εργασία που θα μπορούσαν άνετα να διεκπεραιώσουν πέντε Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υπάλληλοι με υποπολλαπλάσιο (20%) κόστος (ενδεικτικό κόστος νεοδιόριστου Μηχανικού 15- 20.000 €) και ταυτόχρονα θα μπορούν να προσφέρουν πολλαπλάσιες υπηρεσίες στο Δημόσιο (συμμετοχή σε επιτροπές, σύνταξη μελετών, διεκπεραίωση εγγράφων, αυτοψίες, υπηρεσιακές εισηγήσεις κλπ). Το κόστος αυτό αυξάνει δυσανάλογα και λόγω των τεράστιων εκπτώσεων που είναι συνηθισμένες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για να το πούμε με ένα παράδειγμα: Ένα Δημόσιο Έργο προϋπολογισμού 10.000.000 € δημοπρατείται και ανατίθεται με έκπτωση 60% (πραγματικό ύψος Εκπτώσεων σε Δημόσια Έργα). Το συμβατικό κόστος του Έργου γίνεται 4.000.000 € ενώ η αμοιβή της επίβλεψης θα παραμένει στα 200.000 €. Ξεπερνά δηλαδή το 5% του συνολικού κόστους του Έργου. Επιπρόσθετα, εάν στο έργο υπάρχουν παρατάσεις ο ΙΦΕ δικαιούται μέχρι το πέρας της οριακής προθεσμίας επιπλέον αμοιβή, προσαυξάνοντας έτσι υπέρογκα το συνολικό κόστος του έργου. Η σχέση κόστους – οφέλους είναι συντριπτική υπέρ της Επίβλεψης από το Δημόσιο, αν συνυπολογίσει κανείς και την προστιθέμενη αξία της πείρας που αποκτούν οι εμπλεκόμενοι Υπάλληλοι Μηχανικοί. Οι αμοιβές των ιδιωτών επιβλεπόντων θα μπορούσαν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν προσλήψεις νέων μηχανικών ή και βελτίωση των αποδοχών των υπηρετούντων Υπαλλήλων, ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία στις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες που θα κληθούν να απορροφήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με σεβασμό στο Δημόσιο Συμφέρον.

Οφείλουμε να αντιδράσουμε με κάθε μέσο (αγωνιστικό, νομικό, δημοσιοποίησης) στην εξέλιξη αυτή.

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

Η δημιουργία και λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών στους Ο.Τ.Α., είναι ένα «έξυπνο» σχέδιο για την καταστρατήγηση κάθε διάταξης περί προσλήψεων και αμοιβών προσωπικού, την παράκαμψη κάθε διαφάνειας, την κατάργηση των σχετικών ελέγχων και την αρπαγή αρμοδιοτήτων, έργων και υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν οι Δημοτικές Υπηρεσίες και αποτελούν πάγια και διαρκή αντικείμενά τους, με μοναδικό σκοπό την κερδοφορία ιδιωτών και επιχειρηματικών ομίλων! Αρκετά ερωτηματικά δημιουργεί και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Διευθυντικά στελέχη, σύμβουλοι, γραφεία, εξοπλισμός, μισθοδοτούμενο προσωπικό κ.α., θα είναι σίγουρα μεγάλο κόστος και μάλιστα με αυξητικές τάσεις στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της. Τέλος, υπενθυμίζουμε αρκετά παραδείγματα αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α. που στο παρελθόν και μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, αφού διασπάθισαν Δημόσιο χρήμα, τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης επιβαρύνοντας τελικά τους Δήμους, δηλαδή τους ίδιους τους Δημότες, στους οποίους μετακυλίεται πάντα το κόστος.

Είναι θετικό ότι οι αντιδράσεις των εμπλεκόμενων Ομοσπονδιών και τοπικών Σωματείων, η επιχειρηματολογία μας αλλά και κάποιες θετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάζουν φρένο στην ανεξέλεγκτη ανάθεση καθηκόντων σε αυτές (Απορριπτική Απόφαση Ελεγκτικού για Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό .pdf ). Ο αγώνας μας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Ομοσπονδίες πρέπει να συνεχιστεί.

Αποθεματικό και Επίδομα 6‰

Στις 12/5/2021 καταβλήθηκε από το ΤΕΕ στους λογαριασμούς που έχουμε δώσει για τον τρέχοντα πόρο 6‰, το ποσό του αποθεματικού που αντιστοιχεί στους 26 μήνες Νοέμβριο 2011 έως και Δεκέμβριο 2013. Το ποσό (που ανέρχεται στα 1708 € μεικτά μείον 20% παρακράτηση φόρου, δηλαδή 1366 € καθαρά), καταβλήθηκε μέσω ΕΑΠ και το έλαβαν όσοι ήταν δικαιούχοι το 2011 και είναι ενεργά απογεγραμμένα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και όσοι πρόσφατοι συνταξιούχοι (μετά το 2018) είχαν απογραφεί στην ΕΜΔΥΔΑΣ και είχαν δώσει (οι ίδιοι ή η Υπηρεσία τους) εγκαίρως το ΦΕΚ της αποχώρησης τους. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί και η απόδοση του υπόλοιπου ποσού που αφορά στα έτη 2014 έως και Μάιο 2019, που οφείλει να έχει ολοκληρωθεί σύντομα. Το ποσό αυτό (28 εκατ. €.) ενεγράφει στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και αποδόθηκε στο ΤΕΕ, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή του στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό (αρχές 2022). Αναπτύχθηκε Σύστημα Υποβολής αιτημάτων καταβολής αναδρομικών 6ο/οο του ΤΕΕ. Pdf [Είσοδος στην Εφαρμογή]

Όσον αφορά τον τρέχοντα πόρο, η απόδοση του μέσα στο 2020 ήταν συνολικά 560 € μεικτά, ενώ για το 2021 μέχρι στιγμής είναι 500€ και λογικά θα ξεπεράσουν τα 700€:

01-04/2021: 170 €

05-08/2021: 330 €

Ασφαλιστικό

Τα τεράστια θέματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την περίοδο αυτή ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αφορούν:

1. Τις δυσμενείς μεταβολές στους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που έφεραν Εγκύκλιοι του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του 09/2020 στους διπλοασφαλισμένους μας συναδέλφους για την αξιοποίηση του παράλληλου αλλά και του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, για την οποία η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προχώρησε σε Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως .pdf

2. Καταθέσαμε επίσης Αίτηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και 39 συναδέλφων σχετικά με τους παλαιούς ασφαλισμένους (προ 1993) οι οποίοι έχουν διοριστεί ως τακτικοί υπάλληλοι μετά την 1-1-1993 .pdf

3. Κάναμε πλήθος παρεμβάσεων στον ΕΦΚΑ για το τεράστιο θέμα με τις λανθασμένες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών που εμφανίστηκαν σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς και εξαιτίας των οποίων έχουμε απολέσει την ασφαλιστική μας ενημερότητα. Τα προβλήματα αυτά ακόμη δεν έχουν επιλυθεί. Οι Διοικητές του e ΕΦΚΑ έχουν δεσμευθεί ότι θα επιλυθεί κεντρικά, αλλά εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε αιτήσεις διαγραφής από “αυτοαπασχολούμενοι”.

4. Ενημερώσαμε για τις ασφαλιστικές οφειλές που εμφανίζονται στον e-ΕΦΚΑ .pdf

5. Προχωρήσαμε σε Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 1 Οκτώβρη και συγκέντρωση στο Υπ. Εργασίας με αίτημα διεκδίκησης - Να καταβληθούν επιτέλους οι συντάξεις στους συνταξιούχους - τέσσερα χρόνια είναι αρκετά! .pdf καθώς και συμμετείχαμε σε συγκέντρωση την Τρίτη 30/3/2021.pdf

6. Προχωρήσαμε σε Συλλογή Υπογραφών για λανθασμένες Οφειλές ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΚΕΑΟ.pdf

Η ιδιωτικοποίηση – κεφαλαιοποίηση της ασφάλισης επιταχύνθηκε με τα εξής χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Α. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και να απλοποιήσει τη διαδικασία και το χρόνο έκδοσης των συντάξεων, εκχωρεί αυτή την αρμοδιότητα σε πιστοποιημένα, όπως ισχυρίζεται, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Αφού απαξίωσαν διαχρονικά και μεθοδευμένα πλήρως τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα οδήγησαν στη διάλυση λόγω ενοποίησης, τους στέρησαν μέσα και προσωπικό, τους υφάρπαξαν τα αποθεματικά, τώρα ετοιμάζονται να ρίξουν τη χαριστική βολή. (https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.4.2021_syntaxeis_idiotes_8471.pdf)

Β. Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης παρεμβήκαμε με αναλυτικές ανακοινώσεις μας: Όχι στην κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης .pdf , και Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης .pdf και αναδείξαμε ότι το Νομοσχέδιο αλλάζει πλήρως τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης μετατρέποντας την σε χρηματιστηριακό στοίχημα, με τεράστιες επισφάλειες για όλους τους ασφαλισμένους. Επιπροσθέτως συμμετείχαμε στις σχετικές κινητοποιήσεις, γιατί εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να διεκδικούμε:


Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.


Όχι στην ιδιωτικοποίηση της, μέσω επαγγελματικών ταμείων


Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων


Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες

Τέλος ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχουμε αναρτήσει διαθέσιμα για όλους:

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό. .pdf

Παράδειγμα : Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ .zip

Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοασφαλισμένου στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ .pdf

και διεκδικήσαμε Σχετικά με τη συνταξιοδότηση Γυναικών και Μητέρων Ανηλίκων από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ .pdf χωρίς όμως ανταπόκριση.

Προσλήψεις

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας για την τεράστια υποστελέχωση σε Διπλωματούχους Μηχανικούς σε όλες τις Υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο κύκλο κινητικότητας (ζητήθηκαν 1230 θέσεις Μηχανικών από τους φορείς), αντί για προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας βλέπουμε κυρίως προκηρύξεις για ΙΔΟΧ υπαλλήλους (οι οποίες αυξάνουν συνεχώς και θα γενικευτούν όσο πλησιάζουμε σε τυχόν εκλογές).

Το πρόσφατο όμως διάστημα και λόγω των παρεμβάσεων και των κινητοποιήσεων μας έχει αρχίσει να φαίνεται αχνά μια ελπίδα γιατί στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ υπήρξε δέσμευση για «πρόσληψη 1.000 μηχανικών» σε Δήμους. Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2021 https://www.dikaiologitika.gr/images/2021/11/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf καταγράψαμε περίπου 700 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (περιλαμβανομένων και των ΑΕ του Δημοσίου), χωρίς τις ΑΕ είναι περίπου 600 θέσεις (συν θέσεις ΠΕ Πληροφορικής).


Φορέας

Νέες Θέσεις Μηχανικών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

39


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

7


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

10


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

35


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

87


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

61


ΟΤΑ & Ν.Π. Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

29


ΟΤΑ & Ν.Π. Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105


ΟΤΑ & Ν.[Π. Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25


ΟΤΑ & Ν.Π. Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

61


ΟΤΑ & Ν.Π. Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

32


ΟΤΑ & Ν.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

109


ΟΤΑ & Ν.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ

71


ΣΥΝΟΛΟ:

696
Συντονισμός Ομοσπονδιών – Μια σημαντική κατάκτηση

Διαφωνώντας με το νομοσχέδιο για τους Ιδιώτες στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων, επτά συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες μετά την κοινή ανακοίνωση στις 12/11/2020, προχωρήσαμε οι 6 από αυτές, στο από 16/11/2020 Εξώδικο μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία – Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αποχή η οποία με διαδοχικές επεκτάσεις έφτασε συνολικά στις 15 βδομάδες μέχρι και της 5/3/2021 με την ψήφιση του Νόμου. Η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε προχώρημα και συνέχεια της απεργίας-αποχής επί 5 βδομάδες που μόνοι μας ως ΕΜΔΥΔΑΣ ξεκινήσαμε το 02/03-2020 ενάντια στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με τις συναγωνιζόμενες Ομοσπονδίες διαμορφώσαμε κοινά αιτήματα:

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

 Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

 Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

 Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

 Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

Συμμετείχαμε σε όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις (κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020 με συγκέντρωση στο Υπ. Εσ., παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γ.Γ. και όχι τον Υπουργό στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή την ημέρα ψήφισης του νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις). Η κοινή αυτή στάση Ομοσπονδιών δεν προέκυψε εύκολα και αυτόματα, αλλά αποτέλεσε ένα σημείο ωριμότητας και κοινής συνειδητοποίησης ότι τα κοινά προβλήματα της υποστελέχωσης και των ιδιωτικοποιήσεων υπερβαίνουν συντεχνιακές ή άλλες διαφορές. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τη συνεχίζουμε και να τη βαθύνουμε με κοινές τοπικές δράσεις και παρεμβάσεις.

Μισθολογικά Θέματα

Μετά από μια δεκαετία συνεχών μειώσεων αποδοχών και μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση ακρίβειας που σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων αναδείξαμε ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μια σειρά μισθολογικών αιτημάτων:

Α. Μισθολογική Αναγνώριση των Intergrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας. Για το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί και το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2823/Οικ.41580 έγγραφο του. Τα Integrated Master μοριοδοτούνται και αναγνωρίζονται βαθμολογικά πλήρως από τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά εκκρεμεί ακόμη η μισθολογική τους αναγνώριση, παρά τις δεσμεύσεις, γεγονός που προκαλεί αίσθημα αδικίας στον κλάδο μας.

Β. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Ειδικά οι πενταετείς σπουδές αμείβονταν διακριτά σε όλα ανεξαιρέτως τα μισθολόγια έως και το Ν.4024/11 όπου αναιτιολόγητα καταργήθηκε το πρόσθετο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τους αποφοίτους Πενταετών σπουδών.

Γ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016- 2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε.

Δ. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία που δεν προσμετράτε πουθενά.

Ε. Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ.

ΣΤ. Να μην συμψηφίζεται ολόκληρη η προσωπική διαφορά με τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η αλλαγή αυτή οφείλεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός Δημοσίου (με το άρθρο 7 του Ν.4354/15) που αποκτήθηκε προγενέστερα ή σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, γιατί με αυτό τον τρόπο οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά θα παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.

Ζ. Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ Μηχανικών.

Η. Χορήγηση της αποζημίωσης του αρ. 14 του Ν.4778/21 να επεκταθεί για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι στελεχώνουν αντίστοιχες Επιτροπές, σεβόμενοι την αρχή της “Ίσης Αμοιβής για Ίση Εργασία”.

Θ. Επέκταση της πρόβλεψης του άρθρου 28 του Ν.4440/2016 για πλήρη αναγνώριση του χρόνου αναμονής έως το διορισμό ως χρόνου υπηρεσίας για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων που καθυστέρησε λόγω μνημονίων η διαδικασία πρόσληψης τους. Για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης η πρόβλεψη αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις προσλήψεις.

Ι. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης

Επιμόρφωση

Διεκδικήσαμε σεμινάρια με σύγχρονη θεματολογία και παραδώσαμε στο ΙΝΕΠ αντίστοιχες προτάσεις μας. [Προτάσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των Διπλωματούχων Μηχανικών.pdf]. Είμαστε σε αναμονή ανταπόκρισης του. Διοργανώσαμε όμως με μεγάλη επιτυχία με δικά μας μέσα και δυνάμεις, 3 σεμινάρια με το συνάδελφο κο Παπασταμάτη για τις αλλαγές στις Δημόσιες Συμβάσεις και ένα για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Και τα τέσσερα (4) είχαν συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων και χιλιάδες προβολές στην ασύγχρονη εκδοχή τους. Μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί.

Θεσμικές Συναντήσεις

Οι σημαντικότερες της πρόσφατης περιόδου αφορούν τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, όπου εκτέθηκαν όσα αναφέρουμε στην παράγραφο για τα μισθολογικά θέματα, με τον Υπουργό Εσωτερικών όπου κυρίως συζητήθηκαν θέματα Προσλήψεων και Αναπτυξιακών Οργανισμών και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κυρίως για το θέμα των προσλήψεων.

Παρεμβάσεις σε Νομοσχέδια

Συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις μας σε Νομοσχέδια που μας αφορούν, όπως την Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, 16/7/2021 , για:

την άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος .pdf ,

τις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΄΄Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄ .pdf

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη Διαβούλευση του ν/σ ''Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων" .pdf

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις Νομοσχεδίου ΥΟΘ ΥΠΕΝ .pdf

Δικαίωμα Υπογραφής ΙΔΟΧ Μηχανικών - Επέκταση Νομικής Υποστήριξης. .pdf

Παρεμβάσεις ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Επιστολή ΤΕΕ : Μισθολογική Αναβάθμιση Διπλωματούχων Μηχανικών στη Δημόσια Διοίκηση. .pdf

'Εγγραφο ΤΕΕ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα .png

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ υποστηρίζει τα αιτήματα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ .pdf

ΤΕΕ Δελτίο Τύπου : Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σπουδών .docx

TEE : Μοριοδότηση των Integrated Master κατά τη διαδικασία κρίσεων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης. .pdf

Παρέμβαση ΤΕΕ για Intergrated Master. .pdf

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κινητικότητα 2021 (Β΄ κύκλος). Παραμένουν Τεράστιες οι ανάγκες σε Μηχανικούς. .pdf

Δελτίο Τύπου για την ΄΄επιτάχυνση΄΄ της απονομής συντάξεων .pdf

Δελτίο Τύπου : Λήξη παροχής Διοικητικής Υποστήριξης των ΥΔΟΜ σε έταιρους Δήμους ή πως να προκαλέσετε πρόσθετο γραφειοκρατικό χάος. .pdf

Δελτίο Τύπου για την κατάσταση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.pdf

Δελτίο Τύπου : σχετικά με την κινητικότητα 2021 (Α΄κύκλος). Παραμένουν τεράστιες οι ανάγκες σε Μηχανικούς. .pdf

Δελτίο Τύπου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. .pdf

Δελτίο Τύπου σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ .pdf

Σχετικά με τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας σε σεισμόπληκτες περιοχές. .pdf

Καλώς ήλθατε στο Επιτελικό Κράτος - Με αφορμή την τεράστια Οικολογική καταστροφή .pdf

Πρότυπες Εξώδικες Δηλώσεις αναφορικά με την παράλειψη διενέργειας κρίσεων από Φορείς του Δημοσίου .pdf

Αντεργατικός Νόμος Χατζηδάκη

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενώνει τη φωνή του μαζί με εκατοντάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ, στον κοινό αγώνα ενάντια στην εφαρμογή του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/21). Τα καταστατικά μας έχουν συσταθεί και εγκριθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και δε σκοπεύουμε να τα θυσιάσουμε για κανέναν και τίποτα. Τα σωματεία και οι Ενώσεις δημιουργήθηκαν με το αίμα, τις θυσίες και τους αγώνες των προηγούμενων γενεών, προκειμένου να διεκδικήσουν και προασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ν’ αντισταθούν στις αχόρταγες βλέψεις των εκάστοτε αγορών. Σήμερα λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του αντί συνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη, ήρθε η ώρα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, της κρίσιμης καμπής της ύπαρξης των συνδικάτων. Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας στην εφαρμογή αυτού του Νόμου με τον οποίον θέλουν να χειραγωγήσουν, να φιμώσουν και στη συνέχεια να αφανίσουν κάθε φωνή αντίστασης. Αναλυτικά οι θέσεις μας https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/25.5.2021_ns_prostasia_ergasias_8496.pdf

Πιο συγκεκριμένα και σε συντονισμό με την ΑΔΕΔΥ, Σωματεία και Ομοσπονδίες: Δεν τροποποιούμε τα καταστατικά μας στην κατεύθυνση του Ν. Χατζηδάκη, αλλά με βάση τις ανάγκες μας, συνεχίζουμε να προκηρύσσουμε τις κινητοποιήσεις μας με τον μέχρι σήμερα τρόπο (χωρίς προσωπικό ασφαλείας και υποχρεωτική διαιτησία), δεν αποστέλλουμε τα στοιχεία μας στο ΓΕΜΗΣΟΕ, δε μειώνουμε τον αριθμό μελών των ΔΣ μας, δεν υλοποιούμε ηλεκτρονικές διαδικασίες εκλογών. Ειδικά οι τελευταίες κρύβουν πολλαπλούς κινδύνους: αποξενώνουν το σωματείο από τα μέλη του και τη δια ζώσης επικοινωνία, καταργούν το δημοκρατικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, καταργούν τη μυστικότητα και τη μοναδικότητα της ψήφου, εξαφανίζουν τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις των εργαζομένων, οδηγούν σε ποδηγέτηση των σωματείων από εργοδοτικά, πολιτικά και διευθυντικά στελέχη.

Αποτίμηση Κινητοποιήσεων και δράσεων

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στήριξε και πρόβαλλε όπως μπορούσε τις δύο μεγάλες Απεργίες – Αποχές που προκηρύξαμε. Η πρώτη 5 εβδομάδων το διάστημα Φλεβέρη – Μάρτη 2020 αφορούσε την ίδρυση Αναπτυξιακών Οργανισμών και η δεύτερη 15 εβδομάδων (Νοέμβριος 2020 – Μάρτης 2021) αφορούσε το Ν.4782/21 και την είσοδο ιδιωτών στην επίβλεψη των Δημοσίων Έργων. Αποτελούν τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις του κλάδου μας –από το 2016 και το Νόμο Κατρούγκαλου- και σε γενικές γραμμές αποτιμήθηκαν θετικά με μικρά προβλήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συμμετοχή των συναδέλφων μας στη διαδικτυακή δημοσκόπηση που διεξαγάγαμε την Άνοιξη του 2021 [Απαντήσεις Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ .pdf ] με πάνω από 2.100 συμμετοχές .

Στόχοι – Αποφάσεις για την επόμενη περίοδο


Διερεύνηση Νομικών Ενεργειών κατά των ΥΑ για τους ιδιώτες επιβλέποντες έργων και μελετών


Πρόταξη των μισθολογικών θεμάτων, μπροστά στο κύμα ακρίβειας που είναι ήδη παρών, αλλά και στο δεκαετές πάγωμα των αποδοχών μας


Διεκδίκηση προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών αλλά και άλλου προσωπικού, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, μέσω ΑΣΕΠ για τη στελέχωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών


Συνέχιση του πολύμορφου αγώνα που διεξάγουμε ενάντια στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες


Ακύρωση στην πράξη του Νόμου Χατζηδάκη για τα Σωματεία, Σεβασμός στα καταστατικά μας και στις διαδικασίες μας. Συντονισμός με το κίνημα των εργαζομένων για την κατάργηση του.


Εξουσιοδότηση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ να προκηρύξει τις πρόσφορες μορφές αγώνα για τη διεκδίκηση των παραπάνω


Προγραμματισμός για τη διεξαγωγή του 21ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου, όπως ορίζει το καταστατικό μας, ολοκλήρωση των εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών και στις 19 Πρωτοβάθμιες μας Ενώσεις σύμφωνα με τα καταστατικά τους, με δια ζώσης διαδικασίες.


Συντονισμός και συμπόρευση με άλλα σωματεία, Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ, κατά της έμφυλης βίας στους χώρους εργασίας. Ψυχολογική και νομική στήριξη στις συναδέλφισσες και τους συνάδελφους που τολμούν να καταγγέλλουν αυτά τα σεξιστικά φαινόμενα.

2/12/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου