Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού Νομοσχεδίου

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8045 Αθήνα, 17-1-2020
Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση Ιωάννη

Θέμα: Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού Νομοσχεδίου.

Κύριε Υπουργέ,
Ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού Νομοσχεδίου και με στόχο τη διασφάλιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας. Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Η Ένωση μας συμμετέχει ανέκαθεν, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, στο διάλογο για την Κοινωνική Ασφάλιση και μετέχει θεσμικά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ και στη Διοικούσα Επιτροπή του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Η ασφάλιση των μελών μας Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών είχε και έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • Την απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων, ειδικά στους διπλοασφαλισμένους, όπου 3,5 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία οριστική σύνταξη Διπλοασφαλισμένου (εκδίδονται με διετή καθυστέρηση συντάξεις μόνο στο σκέλος του Δημοσίου, βλέπε και σχετική επιστολή διαμαρτυρίας συναδέλφων μας). Αντίστοιχα μεγάλες καθυστερήσεις συναντάμε και στους μονοασφαλισμένους συναδέλφους μας (πρώην ΤΣΜΕΔΕ). Πρέπει να (α) υπάρξει στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για να προχωρήσουν ταχύτερα οι απονομές (β) ολοκληρωθεί επιτέλους η προβλεπόμενη μηχανογραφική εφαρμογή για την παράλληλη ασφάλιση. Μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα προτείνουμε τη χορήγηση Προσωρινής σύνταξης που να περιλαμβάνει και το σκέλος της Προσαύξησης Σύνταξης (στο 80% της αναμενόμενης) λόγω παράλληλης ασφάλισης.
  • Οι προθέσεις τις κυβέρνησης σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για το Ν.4387/16 (ποσοστά αναπλήρωσης, επικουρικές συντάξεις κλπ). Ειδικά όσον αφορά στο σκέλος της προσαύξησης Σύνταξης λόγω διπλής υποχρεωτικής ασφάλισης των Διπλωματούχων Μηχανικών.
  • Το διοικητικό χάος που έχει προκληθεί σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με συνεχή λάθη και εσφαλμένα ειδοποιητήρια, ειδικά στους μισθωτούς Μηχανικούς. Οι διαδικασίες ορθής παρακράτησης των εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΑΠΔ με ενιαίους κανόνες και επιστροφή ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν.
  • Ο τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ, μετά και την απόσυρση της λανθασμένης Εγκυκλίου.
  • Η έλλειψη οδηγιών για την παροχή της προσαύξησης σύνταξης (από το ΤΣΜΕΔΕ) στους ήδη συνταξιούχους προ Ν.4387/16.
  • Την επαναφορά της δυνατότητας συνυπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του χρόνου που έχει διανυθεί στον πρώην ΕΛΠΠ σε κάποιο επικουρικό Ταμείο, ειδικά σε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι μας δεν έχουν επαρκή χρόνο στο επικουρικό τους ταμείο.
  • Την οφειλή εργοδοτικών εισφορών από τον πρώην ΟΕΚ και την πορεία επίλυσης του θέματος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε την απόκριση σας στο αίτημα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου