Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Παρέμβαση ΤΕΕ για τα Intergrated Master

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αθήνα, 16/5/2019
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 12165
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Β. ΣΟΦΙΑΣ 15 10674 – ΑΘΗΝΑ 

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 – ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 και ΤΣΙΓΑΝΤΕ 10191 - ΠΑΠΑΓΟΣ

Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση
ΣΤΑΔΙΟΥ 27 10183 – ΑΘΗΝΑ


Στο Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ  114Α΄) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” στο άρθρο 46 παρ. 1 όπως ισχύει, αναφέρει ότι: “1.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, … οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος,  «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων”.

Στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται ότι: “2. …, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου…”.

Στον ανωτέρω Νόμο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς απόφοιτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού των οποίων οι Τίτλοι σπουδών τους έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως Δίπλωμα Μηχανικού συγκεκριμένης ειδικότητας ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τη Σχολή Μηχανικών της συγκεκριμένης ειδικότητας των Ελληνικών Πολυτεχνείων και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τις οποίες διενεργεί το ΤΕΕ.

Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους Διπλωματούχους Μηχανικού απόφοιτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και την Οδηγία 2013/55/ΕΕ που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχοντας ως γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών, της ευθύνης που φέρουν στην άσκηση του επαγγέλματός τους και ως πολίτες κράτους δικαίου, παρακαλεί αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αφενός για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και στους ανωτέρω Διπλωματούχους Μηχανικούς ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες σε κατόχους ιδίων προσόντων, αφετέρου στη μισθολογική αναβάθμιση όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων integrated master, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

                                                                                      Ο Πρόεδρος


                                                                                 Γιώργος Ν. Στασινός

1 σχόλιο:

  1. Αυτό το καλό αρθράκι για το "άβατο των Εξαρχείων" γιατί δεν το δημοσιεύσατε ακόμη;
    ¨Το «άβατο των Εξαρχείων» και η κυρίαρχη τάξη" Είναι στα "συναδελφικά-συναγωνιστικά"
    https://angelmois.blogspot.com/2019/05/blog-post.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή