Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την επικείμενη διάσπαση του Δήμου Λέσβου και του επιμερισμού του προσωπικού του

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail:emdydas@tee.grURL:www.emdydas.gr
Αθήνα, 1/3/2019
Αρ. Πρωτ. :7723
Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κο Χαρίτση Αλέξη
Κοιν.: 1. ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Θέμα : Σχετικά με την επικείμενη διάσπαση του Δήμου Λέσβου και του επιμερισμού του προσωπικού του.
Κύριε Υπουργέ
Στο Άρθρο 2 (παρ. 2 και 5) της υπό κατάθεση τροπολογίας σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών περιγράφονται οι διαδικασίες επιμερισμού του Προσωπικού των συνιστώμενων Δήμων. Αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι μόνιμοι υπάλληλοι, των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, δηλώνουν την προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους Δήμους.
Επιπλέον, για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων και την κατάταξη σε αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων Δήμων, λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα και με την αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι αιτήσεις προτίμησής τους σύμφωνα με την παρ.2, ο τόπος κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατάσταση, τυχόν προβλήματα υγείας και τα έτη υπηρεσίας τους.
Στην περίπτωση του Δήμου Λέσβου στο οποίο εργάζονται 36 μέλη της Α’ Βάθμιας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Λέσβου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτουν τα κάτωθι σοβαρά ζητήματα:
  • Με μια αρχική εκτίμηση μετά από επαφή με τους συναδέλφους που εργάζονται στον νυν ενιαίο Δήμο, δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση για μετακίνηση κάποιων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.
  • Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 5 είναι τελείως ασαφή, δεν αναφέρεται ο βαθμός βαρύτητας αναλυτικά κάθε κριτηρίου, δεν γίνεται καμία αναφορά για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δόμησης που ανήκουν στο Δήμο Λέσβου.
  • Όλη η ευθύνη επιμερισμού του Προσωπικού ανατίθεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  • Στους νέους Ο.Ε.Υ δεν γίνεται καμία νύξη για το προβάδισμα Π.Ε έναντι Τ.Ε.
  • Όλοι οι συνάδελφοι μας έχουν έδρα διαμονής την Μυτιλήνη, έχουν οικογένειες, πολλοί εξ αυτών με μικρά παιδιά – θέματα υγείας και τίθεται σοβαρό ζήτημα μετακίνησής τους στην νέα έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, η οποία απέχει από την έδρα της Μυτιλήνης 40 χλμ. Πέραν της μετακίνησης στην έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Καλλονή) οι συνάδελφοι για την επίβλεψη και την διενέργεια αυτοψιών θα πρέπει να μετακινούνται επιπλέον σε ακτίνα έως 60 χλμ.
Εκτιμούμε ότι αντίστοιχα θέματα θα υπάρχουν και με πολλούς συναδέλφους μας στην Κέρκυρα, στην Κεφαλλονιά, στο Βελβεντό και τα Σέρβια.
Παρακαλούμε για την παρέμβαση σας ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα των συναδέλφων μας, να παραμείνει μια Διαδημοτική Τεχνική Υπηρεσία, όπως ήταν και παλαιότερα και να προβλεφθούν και οι απαιτούμενες διαδικασίες πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού.

1 σχόλιο: