Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Τα «ψηλά κτίρια» στην περιοχή του Μακρυγιάννη και τα άρθρα 10 &11 του ΝΟΚ/2012

Τα «ψηλά κτίρια» στην περιοχή του Μακρυγιάννη και τα άρθρα 10 &11 του ΝΟΚ/2012Περιβάλλον: Τα έμαθες μετά τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής του Μακρυγιάννη η Κυβέρνηση δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αναστολή των οικοδομικών αδειών και θα εξετάσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.
Αρχιτέκτονας: Το θέμα δεν είναι τοπικό, είναι θέμα που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Για τον ΝΟΚ για τον οποίο τόσο υπερήφανοι ήταν οι κ.κ Γ. Παπακωνσταντίνου και Ν. Σηφουνάκης, Υπουργός ο πρώτος του ΥΠΕΚΑ τότε και Υφυπουργός ο δεύτερος, το έχουμε πει από τότε ότι τα άρθρα 10 και 11 σκοτώνουν το περιβάλλον και πρέπει να καταργηθούν. Είχαμε πει τότε: ΝΕΟΣ ΓΟΚ : Επενδυτές παρόντες - Λαός απών που σήμαινε ότι με τον ΝΟΚ, όπως τον βάφτισε ο κ. Ν.Σηφουνάκης, στηρίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών, και αγνοούνται εντελώς τα συμφέροντα του λαού. 
Το άρθρο 10 δίνει «Πολεοδομικά κίνητρα» σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, και οι περιοχές έχουν επιλεγεί με πολλή προσοχή .Ας το διαβάσουμε:
[1. Σε περίπτωση οικοπέδων (αυτοτελών ή εκ συνενώσεως), που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες: α) των Δήμων του Νομού Αττικής και β) των αναφερόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως και στις δύο περιπτώσεις, καθορίζονταν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), και οι οποίοι είχαν κατά την απογραφή του 1991 πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων, και γ) των Δήμων Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Βόλου, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Ιωαννίνων, όπως καθορίζονταν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997, και (τα οικόπεδα σε καθεμία από τις υπό α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεις) δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή σε περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, παρέχονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση πολεοδομικά κίνητρα, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση ο αριθμός των κτιρίων που δημιουργούνται να είναι μικρότερος του Β/2 και ίσος με τη μικρότερη προκύπτουσα ακέραιη μονάδα με ελάχιστο το ένα:
α. Με την προϋπόθεση:
− ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX10%,
δίνεται το κίνητρο:
− ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ10%.
β. Με τις προϋποθέσεις:
− ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX15%, − απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής,
δίνεται το κίνητρο:
− ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ15%.
γ. Με τις προϋποθέσεις:
− ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX20%, − απόδοσης σε κοινή δημόσια χρήση επιφάνειας ίσης με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης δια του συντελεστή δόμησης,
δίνεται το κίνητρο: − ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ20%.
δ. Με τις προϋποθέσεις:
− ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX25%, − απόδοσης σε κοινή δημόσια χρήση επιφάνειας ίσης με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης δια του συντελεστή δόμησης,
− απόσυρσης κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής, δίνεται το κίνητρο: − ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου κατά ΑΧ25%.
Σε κάθε περίπτωση δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, για τον προσαυξημένο συντελεστή δόμησης.]
Να γιατί λοιπόν έχουμε «αύξηση του ύψους». Διότι με το άρθρο 10 μειώνοντας το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου κατά 10,15,20,25% αυξάνεις τον Σ.Δ. του οικοπέδου κατά 10,15,20,25% και προσαυξάνεις και το ύψος της οικοδομής για να καλύψεις την προσαύξηση του Σ.Δ.
Και εδώ έρχεται να προστεθεί το άρθρο 11, αφορά τις νέες οικοδομές σε όλη τη χώρα, που λέει ότι στον Σ.Δ. δεν προσμετρώνται –δεν θα τα αναφέρω όλα παρά μόνο τα τρία παρακάτω που είναι και ενδεικτικά του πνεύματος του Νόμου-: 
παρ. 6
[δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου του κτιρίου κατοικίας που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.
ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις ύψους χώρου κύριας χρήσης.
ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ.]
Τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια προσμετρούσαν στο Σ.Δ πάντα. Τώρα παύουν να προσμετρούν και δίνεται ένα δώρο στις νέες οικοδομές 25,00τ.μ ανά όροφο εκτός Σ.Δ. και 40,00τ.μ στο ισόγειο. Δηλαδή σε μια πενταόροφη οικοδομή δίνονται επιπλέον 140,00τ.μ εκτός Σ.Δ., μόνο από την κατάργηση της προσμέτρησης του κλιμακοστασίου στον Σ.Δ. Αν σ’ αυτό προστεθούν και τα υπόλοιπα π.χ. πατάρια -τα πατάρια επιτρεπόταν με τον ΓΟΚ 55 και 73, καταργήθηκαν με το ΓΟΚ85 και με την τροποποίηση του 2000- και σοφίτες -που δεν επιτρεπόταν με κανένα προηγούμενο ΓΟΚ- καταλαβαίνουμε πoια ήταν η φροντίδα των δύο Υπουργών. Να λοιπόν ο δεύτερος λόγος που έχουμε αύξηση του ύψους. Για να καλύψει την προσαύξηση του Σ.Δ. προσαυξάνει το ύψος της οικοδομής. 
Τα δύο λοιπόν αυτά άρθρα του ΝΟΚ αυξάνουν άμεσα την δόμηση. Και αύξηση της δόμησης σημαίνει επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος σε περιοχές ήδη επιβαρυμένες.Το θέμα λοιπόν όπως βλέπεις δεν είναι τοπικό, απλώς βγήκε στην επιφάνεια γιατί ξεκίνησε από εκεί. Τα άρθρα 10 και 11 του ΝΟΚ2012 αυξάνουν άμεσα τον Σ.Δ. των οικοπέδων. Και αυτό απ’ ότι γνωρίζω είναι «αντισυνταγματικό» διότι επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής και τους όρους διαβίωσης των πολιτών.4 σχόλια:

 1. Αυτή την αλήθεια δεν την είπε ακόμη κανείς. Και είναι, όπως την αναλύει ο Architetto, η πραγματική αιτία για το θέμα που προέκυψε. Τα άρθρα 10 και 11 πρέπει να κριθούν αντισυνταγματικά, γιατί είναι αντισυνταγματικά. Ίσως αυτό θέλουν να αποφύγουν το Υπουργείο και οι διάφοροι φορείς και σπεύδουν να συστήσουν "Επιτροπές" και άλλα κουραφέξαλα. Έχει δίκιο που λέει ότι το δεν δεν είναι "τοπικό" αλλά αφορά όλη τη χώρα. Αύξησαν τους Σ.Δ. σε όλη την χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διόρθωση ορθογραφικού λάθους 7 σειρά από το τέλος "καταλαβαίνουμε ποια -και όχι πια - ήταν η φροντίδα των Υπουργών. Ευχαριστώ και συγνώμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν και δε διαφωνώ με τα παραπάνω, νομίζω ότι το πρόβλημα στην περίπτωση της περιοχής Μακρυγιάννη, που ρυθμίζεται με διατάξεις προστασίας, προέκυψε μάλλον από την εφαρμογή των άρθρων 15 & 25 του ΝΟΚ:

  Άρθρο 15: Ύψος Κτιρίου-αφετηρία μέτρησης υψών - πλάτος δρόμου

  1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής:
  ...
  Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% από την καθαρή επιφάνεια του δώματος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, κατά 1,00 μ. και των στεγών κατά 0,40 μ. και ομοίως σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

  [Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 Άρθρο 7 ν.4315/2014]

  2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής:

  α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:
  ...

  β) σε περίπτωση προσθήκης καθ΄ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.

  [Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23 Άρθρο 20 ν.4258/2014]
  ...

  8. Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκά­στοτε ισχύει, μέχρι 1,00 μ., στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλωτές) κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 6 ιζ΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.

  Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιπλέον των ανωτέρω κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%, επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μέχρι 2,00 μ., μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  [Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 Άρθρο 7 ν.4315/2014]

  Άρθρο 25: Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

  1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται και σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.

  2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που παρουσιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω των 10 kWh/m2/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το άρθρο μου αναφέρεται στην αντισυνταγματικότητα των άρθρων 10 και 11 του ΝΟΚ/2012 διότι αυξάνουν τον Σ.Δ. το μεν πρώτο σε συγκεκριμένες πόλεις και περιοχές των πόλεων αυτών, το δε δεύτερο σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι «αντισυνταγματικό» διότι επιβαρύνουν το οικιστικό περιβάλλον. Από το 1955 μέχρι και το 2000 –τροποποίηση του ΓΟΚ/85- ουδέποτε μεταγενέστερος ΓΟΚ είχε ευνοϊκότερες διατάξεις από τον προηγούμενο όσο αφορά την δόμηση- τη κάλυψη –το ύψος.
   Είναι η πρώτη φορά που νομοθετούνται διατάξεις ευνοϊκότερες.
   Π.Χ. Η τροποποίηση του 2000 του ΓΟΚ του 85 μείωσε τα ύψη των οικοδομών.
   Για Σ.Δ. έως 0,80 ο ΓΟΚ/85 έδινε ύψος 15,00μ η τρ του 2000 έδωσε ύψος 13,00μ
   Για Σ.Δ. έως 2,00 ο ΓΟΚ/85 έδινε ύψος 24,00μ η τρ του 2000 έδωσε ύψος 21,00μ
   Για Σ.Δ. έως 2,40 ο ΓΟΚ/85 έδινε ύψος 27,00μ η τρ του 2000 έδωσε ύψος 24,00μ
   Για Σ.Δ. πάνω 2,40 ο ΓΟΚ/85 έδινε ύψος 32,00μ η τρ του 2000 έδωσε ύψος 27,00μ
   Το θέμα είναι ότι με την αύξηση της δόμησης που δίνεται με τα άρθρα 10 και 11, αυξάνεται το ύψος της οικοδομής για να πραγματοποιήσει την συνολική επιτρεπόμενη δόμηση. Όταν τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια υπολογίζονταν πάντα στο Σ.Δ και σήμερα δεν προσμετράνε, αυτή είναι μια ευνοϊκότερη διάταξη για αυτούς που θα χτίσουν σήμερα, διότι με τον ίδιο συντελεστή δόμησης κτίζουν περισσότερα από όσους έχτισαν πριν από το 2012. Όσοι έχτισαν πριν από το 2012 είναι σίγουρο ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν πάνω από κάποιο ύψος διότι η προσμέτρηση του κλιμακοστασίου στο Σ.Δ τους περιόριζε, τους αφαιρούσε τ.μ. δόμησης, σήμερα αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει.
   Και αυτό έγινε γιατί γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να αυξήσουν τους Σ.Δ. σε κάθε περιοχή, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δεν θα το αποδεχόταν, αυξήσανε τους Σ.Δ. μέσω ΝΟΚ/2012.
   Στη συγκεκριμένη περιοχή σίγουρα έχει γίνει εφαρμογή των διατάξεων του ΝΟΚ/2012, σε ποιο μέγεθος δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω τα απαραίτητα στοιχεία για να κρίνω σωστά.
   Ένα όμως μου κάνει εντύπωση, έσπευσαν όλοι με πρώτο το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ορίσει «Επιτροπές» για να εξετάσουν το θέμα, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει με τον ΝΟΚ/2012.
   Η «αντισυνταγματικότητα» του ΝΟΚ/2012 δεν θέλουν να φανεί. Αυτό δείχνει η συμπεριφορά τους, και αυτό ήθελε να επισημάνει το άρθρο μου

   Διαγραφή