Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                    
Αθήνα, 19/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 7498
                                                               Προς:  1. Υφυπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                                                  κ. Πετρόπουλο Αν.
                        2.  Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων             κα Βρακά.

            Κοιν.:   1.  Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.
     2.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ. 

                                                   
ΘΕΜΑ: Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Κε Υπουργέ, κα Γενική Γραμματέα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τη δυσμενή διάκριση που δημιουργεί η εφαρμογή του ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ. Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31-3-2017 «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016». 

Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «για τους μηχανικούς (και υγειονομικούς) που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, συνεπώς και επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015»

Αντίθετα, στους συναδέλφους μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους, όπως και σε όλους όσους υπηρετούν στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, η προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις.

Επιπρόσθετα –και με το Ν.4387/16- συνεχίζει η διακριτή μεταχείριση των ΙΔΑΧ Υπαλλήλων όσον αφορά το είδος των ασφαλιστικών κρατήσεων και πιο συγκεκριμένα συνεχίζεται η πρόσθετη κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ (ΟΕΚ & ΟΕΕ) οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές 3,28% και οι εργοδότες 3,68%.

Επειδή η διακριτή αυτή μεταχείριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, δημιουργεί πρόσθετο αίσθημα αδικίας, σας καλούμε να την αποκαταστήσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου