Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εκκρεμή Ασφαλιστικά Θέματα του κλάδου των Μηχανικών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7443                                                                      Αθήνα,  23/7/2018

           Προς:     1.  Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ           2.  Διοικητή ΕΦΚΑ κο Σέμπο
                     
                                                  Κοιν.:   1.  Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφαλ. κα Βρακά
                        2.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ.                    

Θέμα: Εκκρεμή Ασφαλιστικά Θέματα του κλάδου των Μηχανικών


Σε συνέχεια προηγούμενών μας εγγράφων σχετικά με τα πολλαπλά εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα που υπάρχουν (λόγω της εφαρμογής του Ν.4387/16) επανερχόμαστε με μια σειρά θεμάτων τα οποία εκτιμούμε ότι μπορούν και πρέπει να επιλυθούν επ’ ωφελεία τόσο των ασφαλισμένων, όσο και τους ασφαλιστικού συστήματος. Ο κλάδος μας (Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί) λόγω της ασφάλισης ιδιότητας (διπλή ασφάλιση), είχε μια σειρά από ιδιαιτερότητες στην ασφάλισή του και η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και από εκεί στον ΕΦΚΑ έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρόσθετες επιπλοκές. Παρουσιάζουμε εν συντομία τα εκκρεμή θέματα που αφορούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, αλλά όχι μόνο:

Υπάρχει μια πέρα από κάθε λογική καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16. Έχουν ήδη παρέλθει πάνω από δύο χρόνια και ουδεμία οριστική σύνταξη δεν έχει απονεμηθεί σε καμία κατηγορία ασφαλισμένων. Δυστυχώς δε φαίνεται να υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα οριστικής καταβολής και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν μονάχα μία προσωρινή σύνταξη (πολύ μικρού ύψους) όλο αυτό το διάστημα, ενώ δικαιούνται εκτός της ανταποδοτικής και προσαύξηση.

Συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις διαδικασίες εφαρμογής των ρυθμίσεων της διαδοχικής ασφάλισης για τους διπλοσυνταξιούχους συναδέλφους. Τόσο το Υπουργείο, όσο και ο ΕΦΚΑ συμφωνούν ότι μπορεί να συνυπολογισθεί ο μη παράλληλος χρόνος του ΤΣΜΕΔΕ ως διαδοχική ασφάλιση με αυτόν του Δημοσίου, οι Υπηρεσίες όμως του πρώην ΓΛΚ (νυν Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου) του ΕΦΚΑ, αρνούνται να το υλοποιήσουν. Υπήρχε δέσμευση ότι θα επιλυθεί, όπως και το θέμα των Ιδιωτικού Δικαίου πριν τη μονιμοποίηση στο Δημόσιο.

Θα επιθυμούσαμε συνάντηση με Υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε να ελέγξουμε τον τρόπο υπολογισμού της Ανταποδοτικής Σύνταξης και της Προσαύξησης αυτής.

Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα με τις χρωστούμενες εργοδοτικές εισφορές του πρώην ΟΕΚ όπως έχουμε ενημερώσει με σχετικά μας έγγραφα.

Αναμένουμε να εκδοθεί εγκύκλιος που να δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (αιτήσεις θεραπείας) στην οποία έχουμε εκπροσώπηση ως ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί λόγω έλλειψης αρμοδιοτήτων.

Οφείλει επίσης να εκδοθεί πρόσθετη Εγκύκλιος επίσης για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν από το Δημόσιο πριν το Ν.4387/16, αλλά εκκρεμεί η καταβολή της προσαύξησης σύνταξης λόγω ΤΣΜΕΔΕ.

Τέλος υφίσταται θέμα σχετικά με τις νέες εγγραφές μηχανικών στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ (πχ λόγω μετάταξης από άλλο πρώην ασφαλιστικό φορέα), όπου δε λαμβάνουν ΑΜ και υπάρχει αδυναμίας χρήσης πρόσθετων παροχών που προέβλεπε το ΤΣΜΕΔΕ, όπως οι κατασκηνώσεις. 

Όσον αφορά τις αναδρομικές αυξήσεις εισφορών στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης, δεν είναι πια απαιτητές κατόπιν της σχετικής Εγκυκλίου, θα πρέπει όμως να διεκδικηθεί η συνολική ακύρωσή τους μια και είναι αδύνατο να εξοφληθούν από τους αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους καθώς και η επιστροφή όσων έχουν ήδη πληρωθεί. 

Επίσης σύμφωνα και με παλαιότερη απόφαση του ΔΣ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για τους μετά το 93 ασφαλισμένους, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, που έχουν οφειλές, να επανέλθουν στο ασφαλιστικό σύστημα.

Το ΚΕΑΟ να ασχοληθεί μονάχα με τις περιπτώσεις οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών.

Διαγραφές οφειλών και ευνοϊκές Ρυθμίσεις ώστε να επανέλθουν στην κοινωνική ασφάλιση οι χιλιάδες μηχανικοί και επιστήμονες που έχουν βρεθεί εκτός. Πιο συγκεκριμένα: 

(α) να υπάρξει η δυνατότητα διαγραφής των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από το 2008 και μετά, με αίτηση του ασφαλισμένου (και δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου αυτού όταν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί), 

(β) για οφειλές πριν το 2008, αλλά και για όσες δεν διαγραφούν, να υπάρξει ρύθμιση ανάλογη των 100 δόσεων με διαγραφή των τοκογλυφικών προσαυξήσεων, 

(γ) για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, το όριο οφειλών για τη συνταξιοδότηση να ανέβει τουλάχιστον στις 25.000 από 15.000 που είναι σήμερα και ο συμψηφισμός αυτός να περιλαμβάνει και το εφάπαξ. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου