Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Λάθος στη μελέτη ανάπλασης της Πικροδάφνης

Ρέμα Πικροδάφνης

Σοβαρή ανατροπή στα έργα που προγραμματίζει η Περιφέρεια Αττικής στο ρέμα Πικροδάφνης ενδέχεται να επιφέρει τεχνική πραγματογνωμοσύνη που εκπονήθηκε έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Αυτό που ανατρέπει τα δεδομένα είναι ένα σοβαρό λάθος που εντοπίστηκε σε προγενέστερη μελέτη που εκπονήθηκε για την Περιφέρεια Αττικής και πάνω στην οποία στηρίζονται τα έργα που υλοποιεί στην Πικροδάφνη στο όνομα της ανάπλασης και της αποφυγής μελλοντικών πλημμυρών.
Με την κατάθεση της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να προχωρήσει η (κατά τα λοιπά) επείγουσα προκαταρκτική εξέταση που είχε διατάξει στις 28/1/2016 η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πετρούλα Μακρή, έπειτα από δύο δημοσιεύματα στην «Εφ.Συν.» στις 26/10/2015 («Δύο παρεμβάσεις απειλούν το ρέμα της Πικροδάφνης») και στις 19/11/2015 («Ανοιχτή επιστολή για το ρέμα Πικροδάφνης») που αφορούσαν τεκμηριωμένες καταγγελίες του Δικτύου Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης και της Διαδημοτικής Πρωτοβουλίας Κατοίκων για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης, αντίστοιχα.
Η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εστιάζεται στη διάπραξη πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις πλημμύρες και, μεταξύ άλλων, αφορά και τα έργα κατασκευής των συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων (αγωγοί Σ2 και Σ3) από τον Δήμο Ηλιούπολης και την Περιφέρεια Αττικής, με τα οποία εκτρέπονται στο ρέμα της Πικροδάφνης νερά που δεν καταλήγουν σήμερα σε αυτό και των οποίων φυσικός αποδέκτης είναι το ρέμα Τραχώνων.
Σημειώνεται ότι σήμερα τα έργα κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περισσότερο από 85%.
Οπως προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη που έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.», η επιβάρυνση που θα προκύπτει από τα νερά που θα εκτρέπονται από τους αγωγούς Σ2 και Σ3 στο ρέμα Πικροδάφνης θα επιφέρουν μια επιβάρυνση περίπου τριών κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο σε περιόδους μεγάλης βροχόπτωσης, από αυτές που συμβαίνουν μία φορά στην 50ετία.
Πρόκειται για μια ποσότητα που στην πραγματικότητα δεν επιφέρει σημαντική πλημμυρική επικινδυνότητα για το ρέμα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ναι μεν οι δύο αγωγοί που κατασκευάζονται θα φέρνουν πολύ νερό από το ρέμα Τραχώνων στην Πικροδάφνη, αλλά σε διαφορετικούς χρόνους συρροής.
Ετσι, στη γέφυρα της Βουλιαγμένης τα νερά θα καταφθάνουν εκεί από την Πικροδάφνη και τους αγωγούς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με αποτέλεσμα να μην έχουμε ένα μέγιστο ύψος πλημμύρας τη στιγμή που βρέχει.
Ενα δεύτερο συμπέρασμα που καταλήγει η πραγματογνωμοσύνη, που εκπονήθηκε από τον πραγματογνώμονα μηχανικό Δημήτρη Ζαρρή, είναι ότι δεν αναμένεται να υπάρξει αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου ούτε για το ανάντη της εκβολής τμήματος της Πικροδάφνης σε περίπτωση αύξησης της στάθμης του νερού εντός του οχετού του ρέματος, καθώς η διατομή του είναι εκτεταμένη και επαρκής για κάθε πιθανό συνδυασμό παροχών.
Επιπλέον, η πραγματογνωμοσύνη ανακάλυψε ένα τραγικό λάθος που είχε γίνει στον υπολογισμό της συνολικής παροχής του ρέματος στην τελευταία υδρολογική μελέτη («Ανάπλαση Ρέματος Πικροδάφνης από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως Εκβολή – Τροποποίηση Υδρολογικής Μελέτης - Δ. Αναγνωστόπουλος & Σία Ε.Ε. - 2014»).

Κακός υπολογισμός

Ρέμα Πικροδάφνης
Ετσι, ενώ στην τελευταία μελέτη υπολογίζεται ότι σε πλημμύρα 50ετίας θα φτάνουν στις εκβολές της Πικροδάφνης στο Εδέμ 230 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, στην πραγματικότητα η ποσότητα αυτή ανέρχεται σε 150 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Πρόκειται για ένα λάθος στα υδρολογικά δεδομένα που αλλάζει εκ βάθρων τη μελέτη του 2014 βάσει της οποίας έχει γίνει η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος.
Αυτά τα παραπάνω 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο δείχνουν ότι έχει υπολογιστεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού που θα καταλήγει στις εκβολές του ρέματος σε περίπτωση ακραίας πλημμύρας και, άρα, τα έργα που θα δρομολογηθούν για την αντιστήριξη των πρανών του είναι διαστασιολογημένα.
Συνεπώς, ούτε η στάθμη θα ανεβαίνει τόσο πολύ (στο επίπεδο που έχει υπολογιστεί), αλλά ούτε και η ζώνη πλημμυρισμού παρόχθια του ρέματος, δύο παράμετροι που παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην οριοθέτηση.
Σύμφωνα με την άποψη του πραγματογνώμονα, η τροποποιημένη υδρολογική μελέτη βάσει της οποίας έχει γίνει η οριοθέτηση/διευθέτηση της Πικροδάφνης παρουσιάζει σφάλματα που οδηγούν σε σημαντική υπερεκτίμηση των παροχών του νερού στο τμήμα κατάντη της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
Κατά τον ίδιο θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση, υποβολή και έγκριση εκ νέου της υδρολογικής μελέτης του ρέματος Πικροδάφνης.
Οι πραγματικές πλημμυρικές παροχές θεωρείται ότι είναι αρκετά μικρότερες, οπότε πιθανότατα δεν θα παρατηρείται πουθενά υπερχείλιση σε όλο το μήκος. Εξάλλου και η διαβρωτική ικανότητα της ροής θα είναι επίσης αρκετά μικρότερη.
Κατά την άποψη του πραγματογνώμονα, οι συνθήκες που οδηγούν στην υπερχείλιση της κοίτης της Πικροδάφνης οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κακή κατασκευή των τεχνικών έργων διέλευσης οδών (γέφυρες, οχετοί), όπου πιθανόν να προκύπτει σημαντική στένωση της διατομής στο σημείο εκείνο με αποτέλεσμα την υπερπήδηση της ροής και τον πλημμυρισμό της γύρω περιοχής, αλλά και στις αυθαίρετες κατασκευές εντός της κοίτης που προκαλούν στένωση της διατομής με αποτέλεσμα τον πλημμυρισμό.
Και ακόμη, στα ανεπαρκή έργα παροχέτευσης των πλημμυρικών παροχών από τη λεκάνη απορροής προς την κοίτη των ρεμάτων με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι περιοχές αυτές χωρίς να είναι δυνατή η διέξοδος των υδάτων προς την κοίτη του ρέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου