Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Σχετικά με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με το Ν.4387/16

Αναρτούμε επιστολή που λάβαμε από συναδέλφους μας και προσυπογράφουμε τα αιτήματα τους σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16. Δείτε και προηγούμενα σχετικά άρθρα μας:

Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης μηχανικού από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με βάση το Ν. 4387/16

Η μεγάλη ληστεία της Ειδικής ΠροσαύξησηςΣας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στη σελίδα σας στο διαδίκτυο το συνημμένο κείμενο, να ενημερώσετε και να ενεργοποιήσετε τα μέλη σας και ει δυνατόν να υιοθετήσετε την επιστολή ως συλλογικό όργανο. Την επιστολή αυτή συντάξαμε πρωτοβουλιακά και αποτελεί την αρχή μιας σειράς ενεργειών, καταρχήν προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Όσοι από τα μέλη σας συμφωνούν μπορούν νε έρθουν σε επαφή μαζί μας ή/και να συνυπογράψουν την επιστολή, δημιουργώντας έτσι μια ομάδα, απαραίτητη ως διαπραγματευτική ισχύ στις ενέργειες που θα προβούμε.


Τα παρακάτω ζητήματα σχετίζονται με το σκέλος συνταξιοδότηση του ν. 4387/12.05.2016 «Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος», και αφορούν ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ:
τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, που συνταξιοδοτούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά, καθώς είναι αυτοί που κυρίως θίγονται και θα δουν τις συντάξεις τους μειωμένες κατά 50-60% από τις αναμενόμενες με το παλαιό σύστημα.
Το ίδιο, εάν εφαρμοστούν οι περικοπές (αναπροσαρμογή, όπως ονομάζεται) στις συντάξεις των ήδη συνταξιοδοτημένων μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, αφορά και αυτούς, καθώς ως βάση αναπροσαρμογής (περικοπής) θα χρησιμοποιηθεί το ύψος των νέων συντάξεων.

Σύντομο ιστορικό:

  • Με το άρθρο 94, παρ. 4, καταργείται από 1.1.2016 ο κλάδος της Ειδικής Προσαύξησης του Τσμεδε (πρώην ΕΛΠΠ του ν. 3518/2006). Από τη διατύπωση του άρθρου προκύπτει σαφώς δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης όσων κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο, βάσει αναλογιστικής μελέτης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, το χρόνο καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής τους).
  • Λίγες μέρες αργότερα, με τροπολογία που εισάγεται στο πολυνομοσχέδιο (ν. 4389/27/5/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων κτλ.), και συγκεκριμένα στο άρθρο 234, παρ. 10, ορίζεται αυθαίρετα ότι η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Αίρεται επομένως η απόφαση για αναλογιστική μελέτη και αντικαθίσταται αυθαίρετα από κάποιο συντελεστή αναπλήρωσης.
Στο παρακάτω link της ΕΜΔΥΔΑΣ αποδεικνύεται ότι ο κλάδος Ειδικής Προσαύξησης έδινε 1,33 Χ (το αντίστοιχο ποσό της Κύριας Σύνταξης για τα ίδια χρόνια), δηλαδή για 35 χρόνια 1185 €. Οι υπολογισμοί για το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% επίσης για 35 χρόνια καταλήγουν σε προσδοκώμενη προσαύξηση σύνταξης 220,5 €.
(με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης: 12 Χ 0,075% = 0,9%)
Η πρόβλεψη της ΕΜΔΥΔΑΣ ίσως είναι μικρότερη για του ε.ε. μηχανικούς.
  • Στις 23/12/2016 αναρτώνται οι δύο βασικές εφαρμοστικές Εγκύκλιοι α) Η γενική, που ορίζει τα περί εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, και β) Η βασική Εγκύκλιος με αρ. ΑΔΑ ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω, περί υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης η οποία προστίθεται στην εθνική των 384 €.
Η τελευταία αυτή Εγκύκλιος (βλ. εικόνα) καταργεί (ή τουλάχιστον δεν περιλαμβάνει) την προσαύξηση του 0.075% της σχετικής διάταξης του Ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι ως μόνο ποσό για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των μηχανικών υπολογίζεται το ποσό των 138,67 € (το οποίο είναι ακριβώς το ποσό της εισφοράς κύριας σύνταξης / 12 μήνες (αφαιρουμένων της εισφοράς της Πρόσθετης Προσαύξησης, της ασφάλισης, κ.τ.λ). Προσαυξάνεται απλώς κατά 12 € ανά μήνα για τα χρόνια που πληρώναμε αναδρομικές εισφορές.

Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνεται στις εγκυκλίους του υπουργείου η σχετική προσαύξηση που προβλέπει ο Νόμος. Το ίδιο συμβαίνει και με νεώτερες εγκυκλίους, όπως η 15726/605/5.4.2017 η οποία ενσωματώνει στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η μη ενσωμάτωση της προσαύξησης του 0,075% στις εγκυκλίους, δεν καθιστά καθόλου βέβαιη την έστω ελάχιστη αύξηση της σύνταξης των μηχανικών οι οποίοι κινδυνεύουν να πάρουν γύρω στα 700 € συνολική σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική μαζί), τη μικρότερη δηλαδή κάθε άλλης κατηγορίας εργαζομένου. Ανά πάσα στιγμή, η διάταξη του νόμου μπορεί να τροποποιηθεί με νεώτερη.
Σημειωτέον ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, από το Μάιο του 2016 έως σήμερα. Η δε καθυστέρηση στην απονομή της προσωρινής είναι γύρω στους 12 μήνες.
Οι πλέον θιγμένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με το προηγούμενο καθεστώς. Έτσι συνταξιοδοτούμενος με 41 χρόνια ασφάλισης και 37 ειδικής προσαύξησης, ανέμενε 2.200 € μικτά και θα πάρει 700 € μικτά ή στην καλύτερη των περιπτώσεων 900 € μικτά.

Συμπερασματικά:

  • Οι εισφορές των μηχανικών στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης εξανεμίζονται.
  • Η αρχική διατύπωση του νόμου ανατρέπεται με άλλη δυσμενέστερη διατύπωση σε μια εβδομάδα από τη ψήφισή του, ενώ η τελική εφαρμοστική εγκύκλιος ανατρέπει διάταξη νόμου.
  • Συντελείται μία άνευ προηγουμένου ημερομηνιακή περικοπή των συντάξεων των μηχανικών κατά 50% και πλέον, με θύματα τους παλαιούς μηχανικούς με θεμελιωμένα δικαιώματα. Η ανατροπή αυτή δεν ισοσταθμίζεται φυσικά με την προσαύξηση του 0,075%.
  • Καταργείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, και συγκεκριμένα:
-   μεταξύ όσων συναδέλφων μηχανικών είχαν συνταξιοδοτηθεί με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και όσων είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τη ψήφιση του ισχύοντος νόμου, αλλά και
-   μεταξύ των συνταξιούχων του νέου πλαισίου αφού ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών των μηχανικών δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο υπολογισμού εισφορών όπως κάθε άλλης κατηγορίας συνταξιούχων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιδράσει ούτε οι σύλλογοι μηχανικών ούτε το ΤΕΕ. Στο παρακάτω link θα βρείτε το δελτίο τύπου του ΤΕΕ-ΤΚΜ, όπου φαίνεται ότι η προσφυγή τους αφορά μόνο το ασφαλιστικό κομμάτι του νέου νόμου.


Οι αντιδράσεις μας πρέπει να κινηθούν προς δύο κατευθύνσεις:
α) Κινητοποίηση όλων των συλλόγων των μηχανικών και των παρατάξεών τους, ειδικά για τη σφαγή των συντάξιμων αποδοχών των ε.ε. μηχανικών. Έτσι θα γίνει ευρέως και αρμοδίως γνωστό το ζήτημα και θα είναι δυνατόν να διατυπωθούν υπάρξουν σοβαρές προτάσεις που να τεθούν ως τροπολογία στο νόμο και στις εγκυκλίους του.
β) Δικαστική διεκδίκηση.


Αυγουστίδου Μυρσίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
τηλ. 6944602156
e-mail: eaugoustidou@gmail.com

Σταμέλος Κυριάκος
Χημικός Μηχανικός
τηλ.: 69389774365
e-mail: kstamelos2@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου