Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις Κινητοποιήσεις του Κλάδου

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                                                   Αθήνα, 2/5/2017
Αρ. Πρωτ.: 7090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 για τις Κινητοποιήσεις του Κλάδου.
Συνάδελφοι,
          Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του 16ου Τακτικού μας Συνεδρίου που θέτει το σύνολο των αιτημάτων του Κλάδου (οικονομικά – θεσμικά - ασφαλιστικά), καθώς επίσης και τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου να προωθήσει μέσα από συστηματικό και οργανωμένο διάλογο με την Κυβέρνηση και τους αντίστοιχους Υπουργούς την επίλυσή τους και τέλος σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις 7-4-2017 διαπιστώνεται ότι :
          Η Κυβερνητική πολιτική συνεχίζει και διευρύνει την επίθεσή της στο σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα και με ιδιαίτερη σκληρότητα στους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου. Τα εξοντωτικά μέτρα των μνημονίων σε βάρος μας έχουν ήδη συμπληρώσει επτά (7) ολόκληρα χρόνια και η καταστροφική αυτή πολιτική για την χώρα και τους πολίτες συνεχίζει χωρίς τέλος.
          Η προσπάθειά μας από το 16ο Τακτικό Συνέδριο μέχρι σήμερα να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για διάλογο με την Κυβέρνηση και τους παράγοντές της, ώστε σταδιακά να ανατάξουμε τις συντριπτικές απώλειες που έχουμε υποστεί από την μνημονιακή βαρβαρότητα όχι μόνο δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπήρξε άρνηση ακόμα και για διάλογο, που σηματοδοτεί, πλέον της σκληρής εφαρμοζόμενης Κυβερνητικής πολιτικής και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά από την πλευρά των Κυβερνώντων.
          Με βάση τα παραπάνω δε μας αφήνεται κανένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανάλγητη και βαθιά ταξική πολιτική, παρά ο δρόμος του αγώνα και μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα για τα γενικότερα αιτήματα, αλλά ταυτόχρονα και ως Κλάδος για τα δικά μας ιδιαίτερα αιτήματα που συνίστανται στα :

α.   Οικονομικά
·         Διεκδίκηση μισθολογίου που αποτιμά το εξειδικευμένο έργο και τις ιδιαιτερότητες του Διπλ. Μηχανικού, με άμεσο στόχο την ολοκλήρωση της επανεργοποίησης του πόρου 6‰. Επιπρόσθετα απόδοση στους δικαιούχους Μηχανικούς και την ΕΜΔΥΔΑΣ του ποσού που έχει συσσωρευτεί από τον καταργημένο πόρο 6‰.
·         Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ημερομηνία Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος (προϋπόθεση διορισμού στο Δημόσιο) όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και μισθολογικά χωρίς περιορισμούς εξαιρέσεις και προσκόμματα που ήδη έχουν     εντοπιστεί κατά εφαρμογή του σχετικού ΠΔ σε ότι αφορά  στην βαθμολογική αναγνώριση.
·                Επαναφορά της κάλυψης των εξόδων Εκτός Έδρας στα επίπεδα που είχαν θεσμοθετηθεί μέχρι το 2010 και αποτύπωναν αξιοπρεπή αντιμετώπιση του επιστημονικού και υπεύθυνου έργου μας και των πραγματικών συνθηκών που αυτό εκτελείται εκτός της έδρας μας, με αντίστοιχη πρόβλεψη διασφάλισης των πιστώσεων ώστε να καλύπτεται προκαταβολικά η αναγκαία δαπάνη.
·                Επανακαταβολή της Υπερβάλλουσας Μείωσης σε όλες τις περιπτώσεις των συναδέλφων που μετακινήθηκαν.
β.   Θεσμικά.

·      Διατήρηση και αναβάθμιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Τεχνικών Υπηρεσιών στον αντίποδα των καταργήσεων-συγχωνεύσεων Φορέων, στην αποδόμησή τους μέσα από την διευρυνόμενη υποστελέχωση και τις αθρόες ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και τα διάφορα υποκατάστατα σχήματα και τις στρατιές συμβούλων.
Τα παραπάνω πέρα από το ότι αμφισβητούν ευθέως τη δουλειά μας και την υποβαθμίζουν, αποβαίνουν σε βάρος συνολικά της Κοινωνίας αφού θέτουν σε κίνδυνο αναγκαίες υποδομές που δεν προμηνύουν κερδοφορία για τα ιδιωτικά συμφέροντα ή δημιουργούν υψηλό κόστος (χαράτσια) σε βάρος της.
·         Αυτή η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθιστά τις επιλογές της αξιολόγησης που φέρνει η Κυβέρνηση απολύτως ψευδεπίγραφες, που στόχο έχουν όχι την ουσιαστική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια    ισχυρή και αναβαθμισμένη Δημόσια Διοίκηση που στηρίζει τις ανάγκες της Κοινωνίας και την περιφρούρηση του Περιβάλλοντος, αλλά στη συρρίκνωση και αποδόμηση του Δημόσιου χώρου, την καλλιέργεια κλίματος σκληρού και βάρβαρου ανταγωνισμού μεταξύ των υπαλλήλων και τέλος στην διαμόρφωση της δικής της πελατειακής ομάδας που     τυφλά θα στηρίζει τις επιλογές της. 
·         Ουσιαστική Νομική Κάλυψη των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, που στα πλαίσια της δουλειά τους και εξαιτίας της αποδόμισης των Υπηρεσιών (υποστελέχωση και σοβαρές ελλείψεις πόρων και υλικοτεχνικών υποδομών), ανεπάρκειες, επικαλύψεις και ασάφειες του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και μεγιστοποίηση των συμφερόντων, καταλήγουν να αποτελούν τα εξιλαστήρια θύματα με σοβαρές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τα φαινόμενα αυτά έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και επιβάλλεται να μπει ένα τέλος μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
·         Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τον προσδιορισμό προβαδίσματος στην κατάληψη θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης ως προϊστάμενων κατά προτεραιότητα υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
·         Κατάργηση του Ν. 3389/2005 για τις ΣΔΙΤ, αναθεώρηση των απαράδεκτων Συμβάσεων Παραχώρησης που ήδη έχουν συναφθεί, τον αποκλεισμό της σχετικής μεθόδου στο μέλλον, καθώς  τον τερματισμό της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου σε ΑΕ.
·         Κατάργηση του "Καλλικράτη" και ανασχεδιασμός όλων των δομών Αυτοδιοίκησης  με ενίσχυση αρμοδιοτήτων και πόρων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της χώρας (γεωγραφικές, πολιτιστικές, οικονομικές κλπ).
·         Ουσιαστική Επιμόρφωση – Κατάρτιση των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου σύμφωνα με τις προτάσεις μας.

γ.   Ασφαλιστικά.
·      Ακύρωση του Ν. 4387/2016 (και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων) που μετέτρεψαν την Δημόσια – Κοινωνική Ασφάλιση σε υπόθεση "ατομικού κουμπαρά" ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τις συντάξεις (Κύριες και Επικουρικές) και το Εφάπαξ, αύξησαν υπέρμετρα τις εισφορές και οδήγησαν σε πενιχρό βοήθημα την υγειονομική κάλυψη.
·      Επιστροφή των κλεμμένων, του PSI που εξαφάνισαν από το Ασφαλιστικό Σύστημα πάνω από 13 δισ. ευρώ, καθώς και όλων των προηγούμενων της τελευταίας 20ετίας (φούσκα Χρηματιστηρίου, Δομημένα Ομόλογα, κλπ.).

Συνάδελφοι,
          Τα επτά συνεχόμενα χρόνια της μνημονιακής καταστροφής που μας έχουν οδηγήσει  μισό αιώνα πίσω, εργασιακά δικαιώματα, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές κατακτήσεις και σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση, είναι πάρα πολλά για να συνεχίσουμε να τα ανεχόμαστε  "ως μονόδρομο" όπως μας τον παρουσιάζουν οι διαδοχικές μνημονιακές Κυβερνήσεις.
          Εκτός απ΄ τις οδυνηρές συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω, πλήττεται βάναυσα η υπερηφάνεια μας, η αξιοπρέπειά μας, η προοπτική μας για ζωή που καθημερινά υποθηκεύεται με τον πλέον οδυνηρό τρόπο μαζί με το μέλλον της νέας γενιάς και της χώρας μας.
          Οφείλουμε να προχωρήσουμε στο δικό μας μονόδρομο αγωνιστικής αντίστασης με στόχο την ανατροπή αυτής της μόνιμης καταδίκης και σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και αποφασιστικά στις κινητοποιήσεις που το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε όπως παρακάτω :


  1. 24ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική Απεργία και απεργιακή συγκέντρωση στο Υπ. Υποδομών-Μεταφορών το τελευταίο δεκαήμερο του Μαίου (με νέα ανακοίνωση θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία).
  2. Απεργία – Αποχή από τις Εκτός Έδρας μετακινήσεις καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών που συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (πχ. Συμβούλια Δημοσίων Έργων – Μελετών, Επιτροπές Αρχιτεκτονικού      Έλέγχου, κλπ.) για τον μήνα Ιούνιο κατ΄ αρχήν και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.
  3. Στάσεις Εργασίας με στόχο την αποτροπή Δημοπράτησης επιλεκτικά μεγάλων έργων ανά Περιφέρεια για τον μήνα Ιούνιο και αν χρειαστεί θα υπάρξει κλιμάκωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου