Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, κ. Σπίρτζη

 Στη συνέχεια, ο Υπουργός μας ανέπτυξε τις θέσεις του σε ό,τι αφορά την ¨επόμενη μέρα¨ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα προωθούμενα σχέδια νόμου για τα δημόσια έργα και τις μελέτες καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: 1.Περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων και απαξίωση του ρόλου της Γ.Γ.Υ. με τη δημιουργία νέων φορέων, όπου θα μεταφερθούν σημαντικές αρμοδιότητές της, (σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, συγκέντρωση και διαπίστωση τιμών της αγοράς, τιμολόγια, μητρώα, εργαστήρια, αδειοδοτήσεις, μηχανισμοί πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, λειτουργία ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας κλπ.), αφήνοντας μια θολή εικόνα για το μέλλον της Γ.Γ.Υ. 2.Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Υ. στο Τ.Ε.Ε., όπως το Μητρώο φυσικών προσώπων. Αναφορικά με την μεταφορά των μητρώων στο ΤΕΕ για την οποία έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας, ο κ. Σπίρτζης επιμένει στη θέση του, όπως την είχε εκφράσει, με επιστολή του προς την Ομοσπονδία ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε., αναφέροντας επί λέξει: «οι διαδικασίες της Δ15 αρκούνται σε μια γραφειοκρατική διαδικασία υπεύθυνων δηλώσεων και πιστοποιητικών χωρίς έλεγχο, χωρίς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να γνωρίζει το ελληνικό δημόσιο αν τα στελέχη των εταιρειών είναι πραγματικά στελέχη εταιρειών ή ενοικιαζόμενα πτυχία. Υποκρύπτει τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατία, την επιλεκτική μεταχείριση αιτήσεων, που για δεκαετίες βιώνουν ως μηχανικοί». Ως Υπουργός, όμως, εδώ και 13 μήνες δεν έκανε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παθογενειών που καταγγέλλει, αποδεικνύοντας ότι ο αντικειμενικός του σκοπός δεν είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς τους ιδιώτες αλλά η αφαίρεση του αντικειμένου από την Γ.Γ.Υ. 3.Ένταξη και των μηχανικών του Δημοσίου στο Μητρώο φυσικών προσώπων που θα δημιουργηθεί στο Τ.Ε.Ε., γεγονός που θα καθορίζει την υπηρεσιακή και επαγγελματική τους εξέλιξη. Η θέση αυτή βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον υπαλληλικό κώδικα. 4.Σύσταση σώματος επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών Έργων, που προωθείται με το Σχέδιο Νόμου «Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων». 5. Επεξεργασία και προώθηση ενός νέου μικρότερου και πιο «ευέλικτου» Οργανισμού, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας και το εργασιακό μέλλον των συναδέλφων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου