Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Εκτός προστασίας από ενδεχόμενο bail-in Δημόσιο και Ταμεία


Το bail in τραπεζών και στη χώρα μας -όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη- σημαίνει πλέον πως σε περίπτωση που οι μέτοχοι και ο ομολογιούχοι της τράπεζας δεν καταφέρουν να την ανακεφαλαιοποιήσουν, η ελάχιστη διάσωση καταθέσεων για ιδιώτες διαμορφώνεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα. Σε ό,τι αφορά καταθέσεις του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ασφαλιστικών ταμείων δεν προστατεύονται, καθώς θεωρείται πως οι δημόσιοι φορείς έχουν ή ενδέχεται να έχουν προνομιακή πληροφόρηση.

Αυτά προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία με την 2014/49 κοινοτική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η οδηγία αυτή βασίστηκε στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης των όσων ισχύουν σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης.

Ρυθμίσεις
Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές ρυθμίσεις τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν οι καταθέσεις. Μέσω αυτού το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) ορίζεται ως ο αποκλειστικός φορέας του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Είναι φανερό πως το κόστος μιας γενικευμένης απόσυρσης καταθέσεων όχι μόνον από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα αντιμετώπιζε δυσχέρειες αλλά και από υγιή πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν απώλειας της εμπιστοσύνης των καταθετών είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος συμμετοχής των τραπεζών στο ΤΕΚΕ. Όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ορίζει ρητά και ένα πλήθος εξαιρέσεων που τους αναφέρει ως μη επιλέξιμους καταθέτες σε ό,τι αφορά την προστασία των καταθέσεών τους.

Αυτό συμβαίνει διότι όπως λέει ο νομοθέτης είτε έχουν προνομιακή πληροφόρηση για τα θέματα αυτά είτε υπάρχουν ειδικές δικαστικές αποφάσεις που μπορούν να εξαιρέσουν τέτοιου τύπου καταθέσεις όπως, για παράδειγμα, εκείνες που φιλοξενούν εισοδήματα από εγκληματικές ενέργειες.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν την εξαίρεση από προστασία και εγγύηση του ΤΕΚΕ των εν λόγω κατηγοριών καταθέσεων:

• Οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.

• Οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

• Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.

• Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.

• Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

• Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

• Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

• Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό.

• Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).

• Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

• Οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί.

Εν τω μεταξύ διαβουλεύσεις διενεργούνται σε ότι αφορά το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο με στόχο την περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων ως τελευταίο στοιχείο ολοκλήρωσης της τραπεζικής ενοποίησης. Η γερμανική πλευρά αντιδρούσε στη δημιουργία του ταμείου γιατί δεν επιθυμούσε την αγορά από πλευράς των τραπεζών, χρέους των χωρών-μελών. Τελικώς Σόιμπλε και Βάιντεμαν πρότειναν να μπει ενα όριο στη δυνατότητα των αγοράς κρατικού χρέους από τις τράπεζες που δεν θα ξεπερνάει το 25% του χαρτοφυλακίου τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου