Ποινική δίωξη για υπεξαίρεση με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του Δημοσίου άσκησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς σε βάρος πρώην μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Η υπόθεση αφορά την εκκαθάριση του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.
Πιο συγκεκριμένα, η δίωξη – που είναι το αποτέλεσμα προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελέας κατά των Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Ράικου – αφορά στην αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης σε βάρος του δημοσίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, το οποίο έχουν εμπιστευθεί στο υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, κατά συναυτουργία, εκ της οποίας η συνολική ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την προκαταρκτική έρευνα, προέκυψε ότι :
* Το συνολικό αρχικό τίμημα από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta ανήλθε στο ποσό των 622.000.000 ευρώ. Το ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική Τράπεζα, μετά την παρακράτηση από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ως εξόφληση των εξόδων και των προμηθειών της, ανήλθε σε 612.819.500 ευρώ.
* Το ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο τους συνολικούς τόκους που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και ανήλθαν σε περισσότερα από 480.000 ευρώ, αλλά τους παρακράτησε χωρίς την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος.
Παράλληλα η Εισαγγελία κατ
ά της διαφθοράς συνεχίζει τη προκαταρκτική εξέταση για την ουσία της επίμαχης σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τυχόν διαπραχθεί το αδίκημα της απιστίας.
«Ανυπόστατες οι κατηγορίες»

Ανυπόστατες χαρακτηρίζουν από την πλευρά τους κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ τις κατηγορίες για υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΤΑΙΠΕΔ, ως οφείλει, αποδίδει το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχει περιέλθει στην κυριότητά του πάντα εντός 10 ημερών. Στο μεσοδιάστημα τα ποσά έχουν κάποια απόδοση κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ. Την απόδοση αυτή (τόκους) λέει ο εισαγγελέας ότι έπρεπε να αποδοθεί μαζί με το τίμημα.

Ωστόσο ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ κατατάσσει τους τόκους στα έσοδα του Ταμείου, απαιτούμενα για την λειτουργία του. Πάντως, από το 2015 με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου, αποδίδονται και οι τόκοι.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραπέμπουν οι ίδιες πηγές, στο άρθρο 2 παρ. 17 και 18 του Ν. 3986/2011 προβλέπεται,

17. Έσοδα του Ταμείου είναι:

α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.

β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.

γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.

δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:

α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.

γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.

δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

παρ. 14

14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.