Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Γ. Πρωτονοτάριος: Για Παιδεία και Έρευνα σε όφελος του λαού και του τόπου

Του συναδέλφου Γιάννη Πρωτονοτάριου, καθηγητή ΕΜΠ και υποψήφιου με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθήνας

Η κατάσταση στην παιδεία και στην έρευνα στη χώρα και ιδιαίτερα μετά τα χρόνια του μνημονίου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία ήταν το 2014 μόλις 2,2% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος υπερβαίνει το 5%. Οι δαπάνες για την έρευνα έφτασαν μόλις στο 0,55 % του ΑΕΠ ενώ στην Ε.Ε. ξεπέρασαν 2%.

Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια φυτοζωούν. Δεν εκλέγονται και δε διορίζονται νέοι καθηγητές τη στιγμή που συνταξιοδοτούνται εκατοντάδες. Απολύονται εκατοντάδες διοικητικοί υπάλληλοι. Οι φοιτητές στοιβάζονται σε ακατάλληλα αμφιθέατρα, ενώ δεν μπορούν να ασκηθούν στα εργαστήρια ελλείψει προσωπικού. Η κατάσταση στη σίτιση και τη στέγαση είναι τραγική. Όλο και λιγότεροι φοιτητές εξυπηρετούνται έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Το λύκειο συνεχώς υποβαθμίζεται λόγω της υπό-στελέχωσης. Τα νέα παιδιά αναγκάζονται να τρέχουν διαρκώς στα φροντιστήρια εφόσον στο «νέο λύκειο» γίνονται πανελλαδικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις, με εξωπραγματικές τράπεζες θεμάτων.

Τα ερευνητικά κέντρα υποβαθμίζονται διαρκώς και καταργούνται σημαντικοί τομείς τους. Το αξιόλογο ερευνητικό έργο που υπό αντίξοες συνθήκες παράγεται στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα, δεν αξιοποιείται.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει την παιδεία και την έρευνα σε πρώτη προτεραιότητα. Θα αναβαθμίσει όλα τα ιδρύματα και θα αξιοποιήσει αποδοτικά το προσωπικό τους. Θα φροντίσει για την αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θα κάνει ότι μπορεί για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων επιστημόνων (brain drain) και να προχωρήσει η αξιοποίησή τους τόσο στην έρευνα όσο και στην παραγωγή.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, γονείς) κατανοούν την αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών και προσβλέπουν σε μία νέα ισχυρή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να τις υλοποιήσει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου